قوانین کشاورزی ارگانیک

قوانین کشاورزی ارگانیک

قوانین کشاورزی ارگانیک

قوانین کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک تنها روش تولید مواد غذایی است که توسط قوانین اتحادیه‌ی اروپایی مدیریت می‌شود: قوانین شورا (EEC) به شماره‌ی ۹۱/۲۰۹۲ بر روی تولید ارگانیک محصولات کشاورزی، اخبار و اطلاعات مربوط به مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی مربوط می‌شود قوانین کشاورزی ارگانیک ، موارد تولید، برچسب‌زنی، نظام بازرسی و واردات از کشورهای جهان سوم را نیز دربر می‌گیرد. قوانین کشاورزی ارگانیک مریوط به برچسب‌زنی در بند ۵ آمده است: برچسب‌زنی و تبلیغات یک محصول کشاورزی از لحاظ قانونی فقط درجایی که همه‌ی شرایط این مقررات برآورده شود انجام می‌گیرد. عبارات زیر به‌طور ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد: “حاصل کشت ارگانیک، حاصل کشاورزی ارگانیک”.

محصولاتی که هنوز برای مصرف کنندگان نهایی بسته‌بندی نشده‌اند، بایستی برچسب زده شده و در قالب بسته‌بندی‌های دربسته و یا در محفظه‌های مهر و موم شده، به شکلی که از تعویض محتویات آن جلوگیری شود، انتقال داده شوند. محصولات ارگانیک علاوه بر شرایط معمول برچسب‌زنی، بایستی شامل اطلاعات زیر نیز باشند:

  • نام و آدرس شخص مسئول تولید و آماده‌سازی محصول،
  • نام محصول و شماره‌ی کد گروه بازرسی‌کننده.

آنچه که جدا از بند ۶ قوانین تولید، بیشترین اهمیت را برای روش‌های تولید کشاورزی دارد، قوانین موجود در ضمیمه‌ها می‌باشد.

قوانین تولید (بند ۶) بیان می‌دارد که در کنار موارد دیگر روش ارگانیک برای تولید فرآورده‌های کشاورزی، حداقل شرایط الحاقیه‌ی I باسیتی برآورده شود. تنها فرآورده‌هایی که در الحاقیه‌ی I و II بدان‌ها اشاره شده است ممکن است به‌عنوان فرآورده‌های محافظ گیاهی، فرآورده‌های تمیزکننده، کودهای شیمیایی یا نرم‌کننده‌ی خاک مورد استفاده قرار گیرند. به هر حال، ممکن است این فرآورده‌ها تا آنجا که شرایط مربوط به مواد غذایی در سطح بین‌المللی اجازه دهد، مورد استفاده قرار گیرد.

همینطور، چنانچه گروه بازرسی تأیید نمایند که هیچ ماده‌ی تکثیری ارگانیکی از واریته‌ی مناسب قابل دسترس نمی باشد، مواد تکثیری رویشی و بذوری که تا ۱۰ دی ماه ۱۳۸۲ به‌طور مرسوم تولید‌شده‌اند، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ضمیمه ۱ اصول تولید ارگانیک را با توجه به گیاهان و فرآورده‌های گیاهی در سطح مزرعه تعیین می‌کند.

نکته ۱

مربوط به طول دوره‌ی تبدیل می‌باشد. اصول تعیین شده در قوانین بایستی برای حداقل دو سال قبل از کاشت و یا در مورد محصولات چند ساله (پرورش میوه) حداقل سه سال قبل از برداشت اول، به اجرا درآید. دوره‌ی تبدیل می‌تواند در موارد معین افزایش یا کاهش یابد.

نکته ۲

شامل روش‌های نگهداری یا افزایش حاصلخیزی و فعالیت زیستی خاک می‌باشد. کشت لگوم‌ها، کودهای سبز یا گیاهان عمیق‌ریشه، اجرای تناوب زراعی مناسب و ایجاد مواد آلی از نگهدارنده‌هایی که به صورت آلی آزاد می‌شوند شامل این موارد هستند. دیگر کودهای شیمیایی معدنی یا آلی که در ضمیمه‌ی ۲ اشاره شده است، ممکن است فقط به‌عنوان مکمل به‌کار روند. فرآورده‌های با منشأ گیاهی (فرآورده‌های زیست‌پویایی) یا میکروارگانیزم‌ها ممکن است برای کمپوست نمودن استفاده شوند.

نکته ۳

فهرست اقدامات مجاز برای کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز را نشان می‌دهد. این موارد شامل انتخاب گونه‌ها و واریته‌های مناسب همراه با برنامه‌ی متناوب مناسب و محافظت از حشرات مفید توسط ایجاد شرایط مطلوب یا آزاد کردن دشمنان طبیعی آفات می‌باشد. علف‌های هرز نیز تنها توسط روش‌های مکانیکی یا حرارتی کنترل می‌شوند.

نکته ۴

حتی جمع‌آوری گیاهان وحشی خوراکی را سازماندهی کرده است.

ضمیمه ۲ به بخش‌های A و B تقسیم می‌گردد. مواد موجود در بخش A، “کودهای شیمیایی و بهساز فیزیک خاک” بوده و در بخش B، “آفت‌کش‌ها” قرار دارند که تنها چنانچه سیاهه‌ی اقدامات مندرج در ضمیمه‌ی یک کافی نباشد و یا چنانچه یک تهدید فوری و آنی برای محصول وجود داشته باشد ممکن است به‌عنوان یک مکمل به‌کار رود.

ضمیمه ۳ شرایط بازرسی حداقل است.

هر عمده‌فروشی که فرآورده‌های ارگانیک را تولید و یا آماده نموده یا اینکه چنین فرآورده‌هایی را برای فروش از کشورهای جهان سوم وارد می‌نماید، بایستی بازرسی شود. محصولات تولیدی در واحدی که در آن قطعات زمین و یا محل‌های ذخیره‌سازی و تولید صورت می‌گیرد، باسیتی به طور مشخص از دیگر واحدهایی که در رابطه با نظارت در تولید نقشی ندارند، جدا باشد.

یک واحد کامل تولیدی بایستی در هنگام اجرای مقدمات بازرسی، مرتب شود. تولیدکنندگان بایستی هر ساله در تولید محصولات خود به مقررات بازرسی که تغییراتی جزئی دارند، توجه نمایند. تولیدکننده بایستی همه‌ی صورت‌حساب گزارش‌های مکتوب که نشان‌دهنده‌ی اصل، ماهیت و مقادیر همه‌ی مواد خام خریداری شده می‌باشد را نگهداری نماید و از چنین موادی استفاده نماید.

به‌علاوه، صورت‌حساب‌ها بایستی ماهیت و مقادیر همه‌ی فرآورده‌های کشاورزی فروخته شده را نیز شامل باشد. علاوه بر بازدیدهای از قبل اعلام نشده هر واحد حداقل یکبار در سال مورد بازرسی فیزیکی کامل واقع می‌شود و همه‌ی محتویات، افزودنی‌ها و مکمل‌هایی که در جریان فرآوری‌ها مصرف می‌شوند، بایستی اعلام گردد. همچنین بایستی هرگونه اطلاعات مورد درخواست گروه بازرسی‌کننده را فراهم نماید. فرآورده‌ای که به شکل ارگانیک تبلیغ می‌گردد،

بایستی به طور واضح آگهی شده و همه‌ی مکان‌های تولید فیزیکی آن فرآورده‌ها قابل تشخیص باشد. چه به شکل صورت‌حساب، یادداشت و یا به شکل قبض و غیره. یک شرط کلیدی، قابل پیگرد بودن مسیر کالاها از تولید کننده به مصرف‌کننده از طریق فرآوری، تجارت و فروش می‌باشد. تنها در این روش می‌توان اعتبار تجاری فرآورده‌ها و بالتبع تولید ارگانیک را حفظ نمود.

آشکار است که در این راه، تولیدکنندگانی که فقط کالاهای بسته‌بندی شده را به فروش می‌رسانند در نوبت‌های بعدی از بازرسی معاف هستند.
ضمیمه ۶ جزئیات منشأ کشاورزی و غیر کشاورزی بودن فرآورده و کمک‌های فرآوری مجاز را لیست نموده است.

برچسب‌زنی

بخشی از قوانین ۹۱/۲۰۹۲ در زیر آمده است:
حتی اگر استفاده از فرآورده‌های حفظ نباتات مصنوعی توسط کارشناسان مورد نیاز باشد (مانند مقادیر اجباری بهداشتی مثلاٌ در مورد آتشک)، این فرآورده‌ها نباید به‌عنوان ارگانیک برچسب زده شوند.
نبایستی یک واریته‌ی گیاهی با دو روش ارگانیک و سنتی با مدیریت یک فرد مشخص در واحدهای تولیدی تولید شود. البته تولید توأم محصولات چندساله (پرورش میوه و سبزیکاری) در واحدهایی که به تدریج از کشاورزی سنتی به تولید ارگنیک می‌رسند، از این بازدارندگی مستثنی هستند.
فرآورده‌ها ممکن است تحت شرایط معین نشانه‌هایی را با توجه به وضعیت‌شان در مدت دوره‌ی تبدیل داشته باشند:

فرآورده تحت تبدیل به کشاورزی ارگانیک، این فرآورده‌ها نیاز به یک دوره‌ی تبدیل حداقل ۱۲ ماهه قبل از برداشت دارند، فرآورده تنها شامل یک جزء محصول با منشأ کشاورزی می‌باشند و نام و شماره‌ی کد بدنه‌ی بازرسی آن توضیح داده می‌شود.

برگرفته از کتاب پرورش میوه‌های ارگانیک، نویسندگان: لیند، لیفر، شلوفر، ایندهوفر، مایستر. ترجمه‌ی نایینی و کمیجانی، انتشارات آییژ، صفحات ۳ تا ۶٫

خبرگزاری گوکرن

درج شده در: ارگانیک, تعاریف و استانداردها
برچسب ها: , ,