UA-123158002-1
تراریخته
اخبار و رویدادها / مطالب و مقالات

تفاوت بذر اصلاح شده و تراریخته

تفاوت بذر اصلاح شده با تراریخته این روزها با در رابطه با غذای سالم با واژه های مختلفی روبرو میشویم که شاید معنای هرکدام برای ما گنگ و ناشناخته باشد بذرهای اصلاح شده و تراریخته از این قاعده مستثنی نسیستند و ذهن پرسشگر انسان همواره در حال کشف و جستجو...
پرورش میوه
ارگانیک / مطالب و مقالات

پرورش میوه‌‌های ارگانیک

پرورش میوه های ارگانیک کشت و کار اراضی کشاورزی و نگهداری دام  و پرورش میوه به شیوه‌های مرسوم، صدماتی را بر مناظر تحت کشت و محیط‌های طبیعی و به‌دنبال آن بر روی فضای زنده و نواحی حیاتی مورد استفاده‌ی کل جمعیت، وارد می‌نماید. یک کشاورز مجبور به نگهداری این منابع...
رگه های سفید در گوجه فرنگی
مطالب و مقالات

علت رگه های سفید در گوجه فرنگی

علت رگه های سفید در گوجه فرنگی عدم تعادل غذایی در مراحل رشد، باعث به وجود آمدن رگه های سفید در گوجه فرنگی (ِپس از برش زدن) می شود یکی از شایعات روزهای اخیر شبکه های اجتماعی خبر مبنی بر سرطان زا بودن رگه های سفید در گوجه فرنگی و رابطه...
آنچه باید راجع به ارگانیک بدانید
ارگانیک / مطالب و مقالات

آنچه باید راجع به ارگانیک بدانید…

آنچه باید راجع به ارگانیک بدانید این است که  کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار کشاورزی بوده و به مجموعه ای از عملیات گفته می شود که با هدف کاهش مصرف نهاده های غیر طبیعی به اجرا در می آید و در آن مصرف کود و سموم شیمیائی ، مواد نگهدارنده...
شکرک زدن عسل
مطالب و مقالات

شکرک زدن عسل نشانه ی مرغوبیت است نه تقلبی بودن آن!

شکرک زدن عسل شکرک زدن عسل یا: متبلور شدن، رس کردن، ته نشین شدن، دانه شدن، کریستالیزه شدن (Granulated honey) شکرک زدن عسل نه تنها دلیل بر بدی و تقلبی بودنش نیست بلکه برعکس معرف آنست که عسل کاملا سالم بوده و به هیچ وجه با شکر مخلوط نشده است...
گذار به ارگانیک
ارگانیک / مطالب و مقالات

مهندسی ژنتیک و کشاورزی ارگانیک (زیستی)

در حال گذار به ارگانیک زمانی که کشاورزان از نظام رایج به ارگانیک (زیستی) روی می‌آورند، فرآیند گذار یا Transition رخ می‌دهد. ممکن است این فرآیند طولانی و مشکل باشد. گذار به ارگانیک موفق، ضمن اینکه مستلزم تغییر در عملیات کشاورزی است، تغییر در دیدگاه‌های کشاورزان را نیز می‌طلبد. کشاورزان...
تولید بذر
مطالب و مقالات

تولید بذر

تولید بذر تولید یک محصول خوب با کاشت یک بذر خوب و با کیفیت آغاز می‌شود. بسیاری از مشکلات تولید را می‌توان ناشی از تولید بذر نامناسب و بی‌کیفیت دانست و بنابراین باید از بهترین بذر موجود استفاده و برای سال‌های بعد نیز آن را تولید کرد. دلایل متعددی در مورد...
چشم انداز اقتصادی کشاورزی
مطالب و مقالات

چشم انداز اقتصادی کشاورزی زیستی و مقایسه آن با کشاورزی رایج

چشم انداز اقتصادی کشاورزی زیستی و مقایسه آن با کشاورزی رایج از نظر چشم انداز اقتصادی ، یک نظام کشاورزی پایدار، طبق تعریف علاوه برجواب‌گویی نیازهای نسل حاضر، بدون به مخاطره انداختن نیازهای نسل آینده باید برای کشاورزان وجامعه  پایدار وامکان‌پذیر باشد. کشاورزان زیستی (ارگانیک) باکشت چندین محصول دریک زمان...
کشت ارگانیک سبزیجات
ارگانیک / مطالب و مقالات

کشت ارگانیک سبزیجات

کشت ارگانیک سبزیجات سیستم‌های مختلف تولید ارگانیک: به‌طور کلی سیستم‌های مختلف کشت ارگانیک سبزیجات را می‌توان به دو دسته‌ی (1) تولید ارگانیک در مزرعه و (2) تولید ارگانیک در گلخانه تقسیم‌بندی نمود. آنچه که در اینجا بیشتر به‌عنوان سیستم کشت ارگانیک سبزیجات مورد بحث قرار گرفته است، تولید ارگانیک در مزرعه...
مهندسی ژنتیک
ارگانیک / مطالب و مقالات

مهندسی ژنتیک و کشاورزی زیستی

مهندسی ژنتیک و کشاورزی ارگانیک مواد آلی ارگانیک (زیستی)، براساس تعریف نباید حاوی فرآورده‌های مهندسی شده ژنتیک باشند. کشاورزان ارگانیک (زیستی) برای تولید مواد غذایی ارگانیک (زیستی) گواهی شده نباید از محصولات زراعی تغییر یافته ژنتیکی، بذر و مواد تکثیری مهندسی ژنتیک یا هرگونه محصولی که حاصل مهندسی ژنتیک باشد،...
مطالب قدیمی تر