خدمات و فعالیت ها

خدمات و فعالیت ها

  • تولید محصولات کشاورزی ارگانیک، سالم، گواهی شده و استاندارد
  • راه اندازي و مشاركت در انواع پروژه هاي تولیدی
  • تهيه و ایجاد طرحهاي توسعه ای
  • تحقيقات و مطالعات فرصت
  • فرهنگ‌سازی، آموزش و ترویج

  • ارائه خدمات مشاوره فنی، تخصصی در حوزه کشاورزی ارگانیک و سالم
  • حمایت و برقراری پل ارتباطی با تولیدکنندگان با هدف ایجاد وحدت و یکپارچگی
  • خرید، فروش و توزیع محصولات سالم و ارگانیک در اقصی نقاط كشور
  • ایجاد پایگاهی برای درج اخبار و مطالب مرتبط با تغذیه ی سالم، کشاورزی سالم و ارگانیک با هدف ارتقاء سطح اطلاعات علمی و عمومی مردم

امروز نسبت به گذشته، در جایگاه بلندتری ایستاده ایم و گذشته هایمان را در پایین دست ها با لذت نگاه میکنیم، نگاه تشویق آمیز همراهانمان و مخاطبینمان نیز شوق ما را دامن می زند.
می بینیم که راه دشواری پیموده ایم، می بینیم که ساخته ایم و خود ساخته شده ایم تا گره های پیچیده تری را هم باز کنیم. در موفقیت هایمان به مردمی که برایشان کار میکنیم و مردمی که با ما کار میکنند مدیون هستیم.
می دانیم که همسویی و همراهی، ما را به بلندی رسانده است که آن را پاس می داریم. می‌دانیم که نباید به بلندی جایگاه خویش غره شویم و فروتنی را که ملازم روح خدمت است فراموش کنیم و نیز گوهر اعتماد مردم را که بزرگ ترین سرمایه ماست عزیز می‌داریم.