کلامی با مخاطبین

کلامی با مخاطبین

سلامتی شما قیمت ندارد…
پیشگیری را به درمان ترجیح دهید…

با عبرت از گذشته، برای حفظ و ارتقاء سلامت حال و آینده قدم بر می‌داریم و محصولات کشاورزی را به صورت اخلاقی و همگام با محیط زیست مطابق با استانداردهای مربوطه از جمله ارگانیک، گپ، انطباق و… تولید می‌کنیم و منصفانه عرضه می داریم.

به طبیعت یادآوری می کنیم که قصد ستیز و بهره جویی خودخواهانه و ظالمانه از آن را نداریم
در این مسیر نیازمند یاری هستیم…
هر کس به نحوی می توانید ما را مدد رساند
یک نفر با تولید
یک نفر با خرید، مصرف و ایجاد دلگرمی برای تداوم تولید
یک نفر با اطلاع رسانی، آگاه سازی و معرفی این قبیل محصولات
و…

حتی اگر در شرایطی هستید که نمی توانید یکی از آن یک نفرها باشید، همین که بدانیم از خط و مشی ما خرسند هستید، دلمان قرص تر و اراده مان مصمم تر می گردد برای پیمودن ادامه ی راه…