ارگانیک

ارگانیک را بیشتر بشناسیم

انچه باید راجع به ارگانیک بدانید این است که  کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار کشاورزی بوده و به مجموعه ای از عملیات گفته می شود که با هدف کاهش مصرف نهاده های غیر طبیعی به اجرا در می آید و در آن مصرف کود و سموم شیمیائی ، مواد نگهدارنده سنتز شده ، داروهای شیمیایی ، ارگانیسم های تولید شده به روش مهندسی ژنتیک و پساب ها کنار گذاشته می شود.

در مورد ارگانیک را بیشتر بشناسیم بیشتر بخوانید

کشاورزی ارگانیک

کشاورزي ارگانيک بر پايه‌ی اصول خاصي بنا نهاده شده است که آشنايي با اين اصول جهت درک بهتر کشاورزي ارگانيک ضروري است. اين اصول، اساس رشد و توسعه‌ی کشاورزي ارگانيک را فراهم نموده‌اند و باعث بهبود و ارتقاء جهاني کشاورزي شده‌اند.

در مورد کشاورزی ارگانیک بیشتر بخوانید

کشاورزی زیستی و ارگانیک

زندگی و توسعه پایدار

در دهه ۱۹۰۰ کشاورزی جایگزینی به همراه کشاورزی صنعتی شکل گرفت که روشهای مناسب زراعت و باغبانی را شامل می شد که استفاده از کمپوست به عنوان بخشی از کشاورزی زیست‌پویا (کشاورزی بیودینامیک) شکل گرفت.

در مورد زندگی و توسعه پایدار بیشتر بخوانید