UA-123158002-1
قوانین کشاورزی ارگانیک
ارگانیک / تعاریف و استانداردها

قوانین کشاورزی ارگانیک

قوانین کشاورزی ارگانیک کشاورزی ارگانیک تنها روش تولید مواد غذایی است که توسط قوانین اتحادیه‌ی اروپایی مدیریت می‌شود: قوانین شورا (EEC) به شماره‌ی 91/2092 بر روی تولید ارگانیک محصولات کشاورزی، اخبار و اطلاعات مربوط به مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی مربوط می‌شود قوانین کشاورزی ارگانیک ، موارد تولید، برچسب‌زنی، نظام بازرسی...
آیفوام IFOAM
تعاریف و استانداردها

آیفوام IFOAM چیست؟

آیفوام IFOAM چیست؟ آیفوام IFOAM یا اتحادیه‌ی جهانی جنبش‌های کشاورزی ارگانیک، نماینده و متحدکننده‌ی جنبش‌های کشاورزی ارگانیک در سطح جهان به‌شمار می‌رود. آیفوام دارای 700 سازمان عضو در بیش از 100 کشور دنیا بوده و مهمترین وظیفه‌ی آن هماهنگ‌کردن جنبش بین‌المللی ارگانیک است. آیفوام یک اتحادیه‌ی مردمی است که تمام تصمیمات...
IPM
تعاریف و استانداردها

IPM چیست؟

IPM چیست؟ بنابر تعریف عبارت است ازشيوه هايي در مديريت آفات كه طي آن محيط زيست و جمعيت فعال آفات را مد نظر قرار داده  به عنوان يك IPM روش امكان پذير و سازگار برای كنترل جمعيت آفات در زير سطح آستانه زيان استفاده می کند (بیشتر…)
محصول طبیعی
ارگانیک / تعاریف و استانداردها

سه تعریف کلیدی محصول ارگانیک ، محصول سالم و محصول طبیعی

محصول ارگانیک محصولات ارگانیک ماحصل به کارگیری استاندارد های داوطلبانه زیست محیطی هستند. دقت داشته باشیم که ارگانیک در چارچوب استاندارد های زیست محیطی قرار دارد که مهمترین هدف آن حفظ و پایداری خاک و ارزش های اکوسیستمی است . بنابراین کشاورزی ارگانیک، نظام زراعی است مبتنی بر مدیریت اکوسیستم...
مدرسه در مزرعه
تعاریف و استانداردها

مدرسه در مزرعه

مدرسه در مزرعه (F.F.S) The Farmer Field School مفهوم مدرسه در مزرعه در اواخر دهه‌ی 1980 میلادی، اولین بار از کشور اندونزی شروع شد. زمانی که استفاده از سموم شیمیایی آفت کش به طور معمول در محصول برنج به عنوان مهمترین محصول غذایی این کشور مورد استفاده قرار گرفت، موجب...
جنبه‌های قانونی کشاورزی ارگانیک
ارگانیک / تعاریف و استانداردها

جنبه‌های قانونی کشاورزی ارگانیک

جنبه‌های قانونی کشاورزی ارگانیک جنبه‌های قانونی کشاورزی ارگانیک : کشاورزی ارگانیک تنها روش تولید مواد غذایی است که توسط قوانین اتحادیه‌ی اروپایی مدیریت می‌شود: "قوانین شورا (EEC) به شماره‌ی 91/2092 بر روی تولید ارگانیک محصولات کشاورزی، اخبار و اطلاعات مربوط به مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی مربوط می‌شود". این قوانین...