زندگی و توسعه پایدار (غذای ارگانیک، منسوجات، آرایشی و بهداشتی)

کشاورزی پایدار

تاریخچه:
در دهه ۱۹۰۰ کشاورزی جایگزینی به همراه کشاورزی صنعتی شکل گرفت که روشهای مناسب زراعت و باغبانی را شامل می شد که استفاده از کمپوست به عنوان بخشی از کشاورزی زیست‌پویا (کشاورزی بیودینامیک) شکل گرفت.

اجزای کشاورزی پایدار

 • خاک ورزی حفاظتی
 • ناوب زراعی
 • مبارزه بیولوژیکی
 • کشت مخلوط
 • استفاده از مالچ
 • به کار گیری کودهای بیولوژیکی
 • استفاده از کودهای آلی
 •  تغییر در تاریخ کشت

کشاورزی در حقیقت یک هنر و حرفه توأم با علم و تجربه در تولید محصولات زراعی و دامی در واحدهای کوچک و بزرگ سازمان یافته می باشد. این حرفه حدود دوازده هزار سال پیش توسط انسان شروع شد. همگام با شروع کشاورزی و توسعه آن تمدّن بشری نیز شروع شد و در مسیر توسعه و ترقّی قرار گرفت. کشاورزی در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان حرفه غالب و صنایع وابسته به آن از گسترده ترین صنایع به حساب می آیند.

تقریباً تمام غذا و مقدار زیادی از الیاف مورد نیاز پوشاک مصرفی انسان ها از تولیدات کشاورزی حاصل می شود. امروز، انسان بدون کشاورزی کار آمد و پایدار قادر به زندگی مجتمع و گروهی نخواهد بود و افزایش جمعیت انسان وابسته به پایداری افزایش تولیدات کشاورزی می باشد. پایداری در کشاورزی و تولیدات آن و جنبه های زیست محیطی و رابطه آن با منابع موجود و جمعیّت دنیا از اهمیّت خاصی برخوردار است.

دو اصل در کشاورزی پایدار دارای اهمیت ویژه ای هستند که عبارتند از اول کشاورزی قابل تجدید ” اثر متقابل اکولوژیکی” و دوم اثرات متقابل کشاورزی با جامعه پیرامون آن.

ما برای کشاورزی چیز قابل جایگزینی نداریم و منابع فعلی که امروزه در کشاورزی مصرف می شود برای آینده ضروری است.

انسان با قوه ادراک خود توانسته است تمام آشیانه های اکولوژیکی اطراف خود را پر کند. انسان به جای اینکه خود را با محیط اطراف سازگار نماید سعی کرده بر سایرگونه ها غلبه کرده و از طرق مختلف آن ها را مغلوب سازد.

هیلل(۱۹۹۱)معتقد است که فعالیّت های فوق باعث ناپایداری های شدیدی در اکوسیستم های کشاورزی شده است و توانایی های زمین برای موازنه با جمعیت انسان را مورد تهدید قرار داده است.

هنوز تعریف کاملی برای کشاورزی پایدار ارائه نشده است ولی به طور کلی باید خصوصیّات زیر را که به کشاورزی جایگزین نسبت داده می شود را دارا باشد:

 1. تنوع کاشت گیاهان زراعی به جای کاشت مداوم یک یا چند گیاه زراعی
 2. کنترل بیولوژیکی آفات و دیگر روش های ابداعی برای کاهش مصرف آفت کش ها
 3.  پیشگیری بیماری های دامی به جای استفاده از آنتی بیوتیک ها
 4. اصلاح ژنتیکی گیاهان زراعی برای مقاومت به آفات، بیماری ها و خشکی و استفاده مؤثر از عناصر غذایی. کشاورزی پایدار شامل نظام های زراعی معروف به بیولوژیکی، کم نهاده، ارگانیک و جایگزین است ولی به آنها محدود نمی شود.

مفاهیم کشاورزی پایدار

کینی (۱۹۹۱) کشاورزی پایدار نظام های زراعی است که از نظر محیطی مناسب و سودمند باشند و ساختار اجتماعی جوامع روستایی را حفظ کنند.

هامیلتون (۱۹۹۰) از مرکز قوانین کشاورزی در دانشگاه اظهار داشته است که نظریه کشاورزی پایدار نسبتاً ساده می باشد و آن توسعه سیاست ها و عملیاتی است که توانایی مردم را برای تولید غذا و پوشاک تضمین می کند بدون اینکه منابع طبیعی تخریب شوند و در عین حال وضعیت اقتصادی و تجارت کشاورزی و ارزش های اجتماعی را حفظ کنند.

هاروود (۱۹۹۰) کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت سودمندی بیشتر برای انسان، کارآیی بیشتر و بهره برداری از منابع و توازن با محیط پیش رود.

هدف کشاورزی پایدار وجود نظام های کشاورزی است که در طول زمان حفظ شده و طالب نهاده های زیادی نبوده و اثرات سوء قابل توجهی بر محیط زیست نداشته باشند. نظام های پایدار باید ثبات تولید داشته و برای تولید کننده سودمند بوده و در عین حال ثبات محیط را حفظ کنند. در برنامه ریزی های IPM روش درمانی برای مدیریت آفات بسیاری از گیاهان زراعی موفقیت آمیز بوده است. مصرف آفت کش ها کاهش یافته و بدین ترتیب هزینه ها و آلودگی محیط نیز تقلیل پیدا می کند. کاهش مصرف آفت کش ها به حفظ دشمنان طبیعی نیز کمک می کند.

استان هیل (۱۹۹۰) کشاورزی پایدار را در غالب ارگانیک مطرح نموده است به طوری که در آن علاوه بر کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی، حتی استفاده از هورمون ها و مواد شیمیایی در تغذیه دام ها نیز باید به حداقل ممکن برسد.

کشاورزی پایدار یک فرآیند بیولوژیکی است و سعی در تقلید کردن از خصوصیّات کلیدی یک اکوسیستم طبیعی دارد ولی عملکرد حداکثر از اهداف آن است. کشاورزی پایدار باعث پیچیدگی اکوسیستم زراعی می شود و کارآیی چرخش عناصر غذایی در این نوع کشاورزی افزایش می یابد خاک در کشاورزی پایدار به عنوان یک سیستم زنده در نظر گرفته می شود و مدیریت آن باید در جهت افزایش تنوع باشد در این نوع کشاورزی پیچیدگی و تنوع باید بر قرار باشد و این امر نیاز به حفظ انواع مختلف گیاهان و زیستگاه ها در مزرعه دارد. به طور کلی با وجود تعاریف متعدد، هدف نهایی رسیدن به یک پایداری درکشاورزی است و اهداف اصلی در این پروسه نیز رسیدن به حفاظت منابع طبیعی یا بهبود آن، حفاظت از محیط زیست، افزایش سود، حفظ انرژی افزایش باروری، بهبود کیفیت غذا و بهبود ساختار اجتماعی، اقتصادی مزارع و جوامع روستایی است.

بوم نظام های زراعی جوامعی از گیاهان هستند که جهت تولید غذا، منافع و خواست ها و یا مجموعه ای از این اهداف اداره می شوند.

کانوی (۱۹۸۷) تعریف دیگری برای آن دارد. که عبارتست از کاشت گیاهان زراعی برای افزایش ارزش های اجتماعی. در وهله اول نظام های کشت را به نظام های کشت تک محصولی که در آن صرفا کشت یک گونه مورد نظر است و نظام های کشت چند محصولی می توان تقسیم کرد بدین ترتیب می توان محصولات تک کشتی پر نهاده مثل برنج و یا گیاهان صنعتی مانند نیشکر یا گیاهان لیفی مثل پنبه را با محصولات زراعی کم نهاده که در سیستم های نسبتاً متعادلی از گیاهان زراعی و علفزار با کاربرد سطوح بالایی از مکانیزاسیون (مثل گندم در استرالیا) و یا روش های معیشتی (مانند ارزن در ساحل آفریقا) کشت می شوند مقایسه نمود. یکی از راه های کشاورزی پایدار نظام های زراعی مخلوط می باشد که به چند نمونه در مناطق مختلف جهان اشاره می شود.

فرانسیس (۱۹۹۱) معتقد است که باید در قرن بیست و یکم تغییراتی در نظام های کشاورزی به وجود آید که همسو با کشاورزی پایدار باشد که در زیر به طور خلاصه ذکر شده اند:

 1. کاهش مصرف آفت کش ها و نظم قوانین بیشتر در این رابطه
 2.  افزایش هزینه انرژی لازم برای استفاده از آبهای زیر زمینی و تنظیم قوانین بیشتر در این ارتباط
 3. کاهش خسارت به اراضی و حفظ بیشتر بقایای گیاهان زراعی
 4. صرفه جویی بیشتر در آبیاری
 5. استفاده بیشتر از گونه های سازگار
 6. استفاده بیشتر از تناوب زراعی
 7. نظیم قوانین در ارتباط با فرسایش
 8. فزایش تنوع گیاهان زراعی و تولیدات در بازارهای جهان
 9. توجه بیشتر به کیفیت غذایی گیاهان زراعی
 10. نیاز به بهره برداری چند منظوره از گیاهان
 11. نیاز به گیاهان زراعی جدید، خصوصاً گیاهان زراعی چند ساله

اکثر این تغییرات در کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و افزایش پایداری نظام های کشاورزی است.
با مرور بر برخی از تعاریف ارکان اصلی کشاورزی پایدار که بیشتر مورد بحث می باشد عبارتند از:

 1. کار آیی منابع: نظام هایی که در استفاده از منابع غیر قابل تجدید بیشترین کارآیی ممکن را داشته و همواره امکان جایگزینی منابع خارجی با منابع تجدید شونده داخلی وجود داشته باشد.
 2. سود آوری: نظام هایی که از نظر اقتصادی چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت سود آور هستند (اگر نظامی سود آور نباشد پایدار نیست).
 3.  باروری: نظام هایی که در آن ها خاک فرسایش نمی یابد و دائماً در حال بهبود است.
 4.  سلامت محیط: نظام هایی که در آنها حداقل فشار بر محیط وارد می آید و معمولاً این فشارهای محیطی از طریق اندازه گیری کیفیت آب و هوا ارزیابی می شوند.
 5. مناسبت اجتماعی: سیستم هایی که تعادل دارند، در راستای منافع صاحبان و متصدیان خود بوده، مشوّق کشاورزان هستند و به اجتماع، شالوده و اقتصاد روستا کمک می کنند.

در کل کشاورزی پایدار فلسفه ای است که بر اساس اهداف انسان و شناخت تنش های دراز مدتی که فعالیّت های انسان بر محیط و موجودات زنده وارد می کند، بنا شده است و انسان را به سوی استفاده از تجربیات گذشته و نیز جدیدترین علوم، در جهت حفاظت از منابع و ایجاد نظام های متعادل کشاورزی راهنمایی می کند. مفهوم پایداری باتوجه به دیدگاه شخص یا سازمان مربوطه به طور گسترده ای متفاوت می باشد؛ بنابراین تعریف کشاورزی پایدار دشوار است زیرا در نزد مردم مختلف و در زمان های مختلف معانی متفاوتی دارد.

برای مثال : به پایداری ممکن است از دیدگاه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا نهادی اندیشید؛علاوه بر آن، به علّت وجود واژه های مترادف و قابل جانشین همچون زراعت ارگانیک، زراعت کم نهاده، کشاورزی قابل جانشین، برترین عملیّات مدیریت و حداکثر عملکرد اقتصادی که در سال های اخیر پدید آمده اند نوعی سردرگمی به وجود آمده است.

زراعت ارگانیک یک روش تولید است که در آن از مصرف کود های مصنوعی مرکّب، آفت کش ها، تنظیم کننده های رشد و افزودنی های غذایی دامی اجتناب گردیده و یا به طور عمده مصرف نمی شود. تناوب زراعی، استفاده از بقایای گیاهی، کودهای حیوانی، بقولات، کودهای سبز، مواد زاید آلی خارج از مزرعه، عملیّات وجین مکانیکی، استفاده از سنگ های حاوی عناصر معدنی و جنبه های بیولوژیک کنترل آفات به حداکثر امکان خود تأکید داشته تا بدین وسیله حاصلخیزی خاک حفظ شده، عناصر غذایی گیاه تأمین گردیده و حشرات، علف های هرز و سایر آفات کنترل گردند.

کشاورزی کم نهاده را می توان از طریق افزایش کارایی استفاده از نهاده های خریداری شده با استفاده از یک مجموعه عملیّات بدست آورد. برای مثال : مفهوم تکنولوژی مدیریت خاک کم نهاده بر اساس کاشتن گونه ها یا ارقامی که نسبت به محدودیّت های موجود خاک مقاوم تر هستند قرار داشته و بدین ترتیب در عین حالی که عملکرد قابل قبول و نه لزوماً حداکثر به دست می آید از میزان مصرف کود کاسته می شود.

کشاورزی جانشین به استناد نظریات ملّی آمریکا شامل آن دسته عملیّات زراعی است که به عنوان تکنیک یا فرآیند مدیریتی کاملاّ تعریف نشده اند و روش های تکنولوژی و مدیریتی هستند که در مزارع برای کاهش هزینه ها، حفظ بهداشت و کیفیت محیط زیست و افزایش اثرات متقابل بیولوژیک و فرآیندهای طبیعی سودمند به کار گرفته می شود.

به نظر کینی بهترین عملیّات مدیریّت را می توان توصیه های نهایی که کارایی آن ها آشکار شده است تعریف نمود. حداکثر عملکرد اقتصادی می تواند به صورت افزایش کارایی نهاده ها برای کسب حداکثر بازده، بدون آن که تبعات بلند مدّت محیطی و اجتماعی همراه با آن در نظر گرفته شود تعریف نمود.

به نظر گنگ و همکاران، کشاورزی پایدار در رابطه با تبیین و تشریح برخی نیازهای یک سیستم کشاورزی بر حسب نهاده و بازده آن روش می باشد. این اهداف عبارتند از

 1. تولید غذا و الیاف مورد نیاز
 2.  سوددهی برای کشاورز
 3.  حفظ منابع طبیعی غیر قابل تجدید
 4. هماهنگی با محیط های بیولوژیک، فیزیکی و اجتماعی

این اهداف دارای اثرات بلند مدت بوده و تلاش در جهت تضمین موفقیّت کشاورزی در آینده است. بنابراین، این اهداف مفهوم پایداری را در بر می گیرند.
هیل و ماکرا تأکید نمودند که کشاورزی پایدار هم یک فلسفه و هم یک روش کشت است. مبانی آن بر اساس مجموعه ای از ارزش هاست که آگاهی از واقعیّت های اکولوژیکی و اجتماعی و توان فرد در انجام مؤثر کار را منعکس می سازد.

کشاورزی پایدار شامل طرح و مدیریت هایی است که با فرآیند های طبیعی جهت حفظ منابع و کاهش ضایعات و اثرات نامساعد محیطی سروکار دارد، در عین حال که سود دهی مزرعه را حفظ نموده یا بهبود می بخشد.
فرانسیس و همکاران یک روش کشاورزی پایدار را به عنوان روشی تعریف کرده اند که از یک شیوه مدیریت در جهت کمک به تولید کنندگان به منظور انتخاب هیبریدها و واریته ها، برنامه حاصلخیزی خاک، مدیریت آفات، روش شخم و تناوب زراعی استفاده نموده تا بدین ترتیب هزینه های خرید نهاده ها را کاهش داده، اثرات سوء بر روی روش در محیط و خارج از آن را به حداقل رسانده و سطحی از تولید و سود پایدار را تأمین نماید.

انواع روشهای کشاورزی پایدار
از انواعی از کشاورزی که باعث پایداری در کشاورزی می شوند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • کشاورزی تناوبی
 • کشت با مصرف نهاده کمتر
 • کشاورزی اکولوژیکی: در این روش کلیه خصوصیات اکولوژیکی مزرعه ثابت می ماند و به جای استفاده از نهاده بیشتر به مدیریت و کنترل اکوسیستم پرداخته می‌شود.
 • کشاورزی قابل جایگزین: در این روش احتیاجات سیستم توسط چرخه مواد تامین می شود.
 • کشاورزی بیولوژیکی: روشی است که در آن فعالیت موجودات زنده و اجزای تشکیل دهنده آنها حفظ می‌شود.
 • کشاورزی زیست‌پویا (کشاورزی بیودینامیک)
 • کشاورزی زیستی: در این روش مزرعه را به عنوان یک موجود زنده در نظر می گیرند و هدف اصلی آن حذف مواد شیمیایی به ویژه سموم و کودهای شیمیایی می‌باشد و مدر ضمن استفاده بهینه از نهاده‌ها را توصیه می کند.

دلایل ثابت ماندن تولیدات کشاورزی

 1.  فرسایش خاک
 2. از دست رفتن مواد آلی
 3. انتخاب کمتر برای مصارف کود ها، آب، آفت کش ها
 4. نوسانات آب و هوایی
 5. کاهش حمایت از تحقیقات کشاورزی

به نظر اولسن برای بهبود عملکرد گیاه زراعی تحقیق پایه ای بیشتر با تأکید ویژه بر روی فرآیندهای بیولوژیک که تولید گیاهان را محدود می سازد مورد نیاز است.
این موارد شامل:

 • بهبود کارایی فتوسنتزی
 • تثبیت بیولوژیک ازت
 • اصلاح ژنتیکی بر پایه ره یافت های سنتی و نیز تکنیک های سلولی جدید
 • بهبود مقاومت در جهت رقابت با روش های بیولوژیک و تنش های محیطی
 • کارایی بالاتر در جذب و مصرف عناصر غذایی
 • تنظیم نمو گیاه و بارآوری آن از طریق شیوه های هورمونی

در ضمن گیاه ذرت بدون تنفس نوری عمل می نماید.

کشاورزی ارگانیک

مقدمه:

 1. کشاورزی ارگانیک چیست؟
 2. تولیدات گواهی شده ارگانیک چه چیزهایی هستند؟
 3. مزایای کشاورزی ارگانیک برای محیط زیست
 4. کشاورزی ارگانیک و تنوع زیستی (Biodiversity) .
 5. ده علت برای رفتن به سمت کشاورزی ارگانیک كشاورزي ارگانيك يعني استفاده از اطلاعات سنتیو علمی براي كاهش استفاده از سموم و مواد شيميايي در توليد محصولات.

سیستم های کشاورزی ارگانیک

بر پایه مدیریت اکوسیستم استوار است و به نهاده های خارج از مزرعه وابسته نیست . در اين نوع از كشاورزي از نهاده های سنتز شده مانند کودهای شیمیایی، آفت کش ها ، داروهای دامپزشکی، گیاهان اصلاح شده ژنتیکی و نژادی و مواد نگهدارنده، مواد افزودنی و از تابش اشعه ها استفاده نمی شود. کشاورزی ارگانیک مدیریت تولید مناسب است که باعث تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم های زیستی ، چرخه های زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک مي شود. این نظریه تاکید دارد که از نهاده های داخل مزرعه استفاده گردد و از نهاده های بیرونی استفاده ای نشود. و برایاین منظور احتیاج به سیستم های تطابق پذیری در هر منطقه داریم . این کار باعث استفاده از روشهای کشاورزی زیستی و مکانیکی و بدون استفاده از نهاده های خارجی سنتز شده صورت می گیرد.

تولیدات ارگانیک گواهی شده

باید تمام مراحل تولید بسته بندی و فرآوری را زیر نظر اعضای گواهی دهنده طی کرده باشند. و تولیدات توسط انجمن های گواهی دهنده برچسب دریافت کنند.به این نکته توجه کنید که برچسب ارگانیک باید در طول مراحل فرآیند و تولید رعایت گردد. گواهي ارگانیک(organic certification) یعنی اینکه این محصول فرآیندهای ارگانیک را طی کرده. این برچسب اسم شرکت گواهی دهنده و نوع استاندارد آنرا مشخص کرده است .

برای آشنا کردن مصرف کنندگان،

این برچسب می تواند بعنوان راهنما باشد. شرکت های گواهی دهنده به تمام مراحل تولید و فرآیند این محصولات نظارت دارند. شرکت های گواهی دهنده در سراسر دنیا گسترده شده و اغلب آنها در کشورهای توسعه یافته هستند. استانداردهای داوطلبانه بین الملی مانند سطوح بین المللی سازمان بهداشت جهاني,(WHO) فدراسيون بين المللي محصولات ارگانيك (IFOAM) ,کمیسیون کدکس غذایی برای تمام تولیدات فرآیندها و برچسب ها راهنمای بین المللی تولید می کند و از تقلب و گول زدن جلوگیری می کند. این راهنما مورد قبول تمامی اعضای کمیسیون کدکس غذایی می باشد. بخش خصوصی که راهنمای کدکس غذایی را ارزیابی می کند برای تولیدات ارگانیک و فرآیند آن IFOAM است.

راهنمای کدکس و IFOAM هر دو استانداردهایی برای تولید و فرآوری تولیدات کشاورزی ارگانیک و نهاده های مورد استفاده دارند که از جابجایی ، ذخیره سازی ، فرآیند ، بسته بندی و حمل ونقل و موادی که می توان در تولید این محصولات بکار برد شامل می گردد. این قوانین بطور منظم بازبینی می گردند و در اختیار بازرسان گواهی دهنده قرار می گیرد. استانداردهای اجباری بین المللی راهنمای کدکس غذایی و IFOAM دارای حداقل استانداردها برای کشاورزی ارگانیک هستند و قصد دارد که به راهنمایی دولتها و گواهی دهنده ها بپردازد بعضی از کشورها نیز مانند اتحادیه اروپا ، ژاپن ، آرژانتین و آفریقا دارای استانداردهای خاص خود هستند.

پایداری در مدت زمان طولانی:

خیلی از تغییرات در محیط زیست در درازمدت اتفاق می افتد. در کشاورزی ارگانیک چون مطابق اکوسیستم رفتار می شود اثر مخربی برای محیط زیست ندارد. در مورد خاک نیز در کشاورزی ارگانیک از کمترین شخم ، کودهای بیولوژیکی ، تناوب کشت مناسب،گیاهان پوششی و … استفاده می شود. همچنین با بهبود جانوران مفيد خاک و تخمیر مواد آلی ، بافت خاک بهبود يافته و باروری خاک افزایش می یابد. و میزان مواد مغذی بیشتری به خاک داده می شود.

به همین دلیل فرسایش خاک کم گردیده و تنوع زیستی خاک افزایش یافته. در بسیاری از مناطق کشاورزی، آب به دلیل مصرف بی رویه کود و سموم آلوده گردیده است و به دلیل اینکه در کشاورزی ارگانیک از این مواد کمتر استفاده می گردد به همین دلیل آب نیز آلوده نمی گردد. برای باروری خاک در کشاورزی ارگانیک از کمپوست ، کودها ی حیوانی و کودهاي آلي نیز استفاده می گردد. برای تولید کودهای شیمیایی باید از منابع تجدید نشدني مانند نفت استفاده کرد و چون در کشاورزی ارگانیک از این مواد استفاده نمی گردد پس آلودگی هوا نیز کمتر است. همچنین کشاورزی ارگانیک از اثرات گلخانه ای می کاهد. زیرا خیلی از فعالیتهای انجام شده در کشاورزی ارگانیک مانند حداقل شخم ، استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن ، باز گرداندن ضایعات کشاورزی به خاک ، استفاده از گیاهان پوششی باعث افزایش بازگشت کربن به خاک گشته و حفظ و ذخیره سازی کربن را باعث می گردد.

کشاورزان ارگانیک هم نگهبان تنوع زیستی هستند و هم استفاده کننده از تنوع زیستی . مثلاً استفاده از بذور بومی که مقاومت بیشتری نسبت به بیماریها و شرایط بد محیطی دارند. در سطوح بالا ترکیب گیاهان و حیوانات باعث بهینه سازی مصرف انرژی و بازیافت چرخه مواد می گردد. در سطوح اکوسیستم حفظ منابع طبیعی در اطراف کشاورزی ارگانیک و فقدان مواد شیمیایی باعث حفظ حیات و حش می گردد. همچنین آیش گذاری زمین باعث عدم فرسایش خاک در تنوع زیستی می گردد. استفاده از فرآوده های اصلاح شده ژنتیکی در کشاورزی ارگانیک جایز نیست . زیرا اثرات فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی هنوز بخوبی شناخته نشده اند . کشاورزی ارگانیک هدفش تشویق و توسعه تنوع زیستی است و گواهی های تایید ارگانیک این مساله را نیز در نظر دارند.

کشاورزی ارگانیک با اکولوژی هماهنگ است و باعث تثبیت بافت خاک ، حفظ چرخه آب ، چرخه کربن ، چرخه مواد غذایی و آلودگی کمتر زمين است . کشاورزی ارگانیک برای تنوع زیستی بسیار مناسب است. تنوع زیستی به انواع تنوع در زمین مانند تنوع ژنتیکی ، تنوع گونه و تنوع اکوسیستمی اشاره دارد. حفظ تنوع زیستی فقط برای مناطق حفاظت شده نیست. اغلب استراتژی های حفاظتی با حفظ گونه های موجود در مناطق حفاظت شده آغاز می شود. اما این کارها هرگز برای حفاظت تنوع زیستی کافی نیست .

برای این کار احتیاج به زمینهای پایدار همراه با استراتژیهای مدیریت آب، برای تشویق تنوع زیستی بومی در نواحی که مردم زندگی می کنند ،دارد . تقریباً۳۷% سطح زمین برای مصارف کشاورزی مورد استفاده است ( در آسیا ۵۰% ،صحرای آفریقا۴۰%) در اغلب این نواحی تنوع زیستی در حال از بین رفتن است برای حفظ تنوع زیستی هم کشاورزی و هم طبیعت لازم است. کشاورزی خود یکی از عوامل حفظ تنوع زیستی است .در هرسيستم کشاورزی تنوع زیستی به اجرا در می آید این کارها مانند بازیافت مواد زاید، کنترل شرایط اقلیمی و بافر کردن فرآیندهای آبیاری است .در سیستم های کشاورزی انسان ها با آوردن نهاده های خارجی در این اکوسیستم دخالت می کنند مانند استفاده از آفت کش های شیمیایی و کودهای شیمیایی.

تنوع زيستي کشاورزی در حال حاضر درحد بحرانی است . در حال حاضر فقط کمتر از ۷۰ گونه گیاه در بیش از ۱۳۰۰ میلیون هکتار در جهان کشت می گردد و فقط گونه های کمی از انواع گیاهان مورد پرورش هستند. در آمریکا ۶۰-۷۰ % لوبیاهای کاشته شده فقط از ۳ گونه استفاده می شود. سازمان خواروبار جهانی ملل متحده تخمین زده که ۷۵ % تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی در خیلی از گیاهان بومی از مناطق اصلی خود از بین رفته اند. چگونه کشاورزی ارگانیک می تواند باعث پیشرفت و توسعه تنوع زیستی گردد؟ با احترام گذاشتن به ظرفیت طبیعی خاک ، گیاه، حیوانات و اکوسیستم کشاورزی ارگانیک می تواند به حفظ تنوع زیستی کمک کند. در این نوع کشاورزی با استفاده از عملکردهای اکولوژیکی طبیعی می توان تولید را افزایش داده و در برابر آفات و بیماریها مقاوم نمود. کودهای سنتز شده ، ارگانیسم های اصلاح ژنتیک شده و آفت کش ها اثر منفی بر روی تنوع زیستی و سلامتی دارند و در این نوع کشاورزی استفاده از آنها ممنوع است.

تقویت تنوع :

کشاورزی ارگانیک استفاده شرایط بومي است و استفاده از ترکیبات شیمیایی آلی ممنوع است. سیستم های آلی باعث تشویق استفاده از گونه های محلی و واریته های حیوانات و محصولات ميگردد.مزارع ارگانیک دارای تنوع زیستی بالایی هستند زیرا تنوع آیش بسیار بیشتر بوده و گیاهان بیشتری کاشته می شود. پروژه های تحقیقاتی نشان داده است که کشاورزی ارگانیک باعث افزایش تعداد و گونه های وحشی در مزرعه می گردد. تحقیقات ۷۶ محقق کشورهای مختلف نشان داد که کشاورزی ارگانیک باعث بهبود چرخه غذایی از باکتریها تا پستانداران می گردد. زیرا کشاورزی ارگانیک با حیات وحش بصورت دوستانه برخورد می کند و از مواد شیمیایی و سموم کمتر استفاده می کند.

کار با طبیعت :

کاکائو و قهوه گیاهان سایه دوست هستند اما رشد سریع انها باعث حساسیت آنها در برابر بیماریها و آفات می گرددو پرورش قهوه و کاکائو در زیر سایه بان باعث افزایش قدرت زنده ماندن و افزایش عملکرد می گردد و باعث کاهش استفاده از سموم جهت دفع آفات و بیماریها می شود. بنابر این پرورش کاکائو بصورت زیستی باعث کمک به کشاورزان و تنوع زیستی می گردد. حفظ سنتها : با حفظ کشاورزی سنتی می توان به حفظ حیات وحش و تنوع زیستی و اقتصاد پایدار روستاها کمک کرد.

برای کشت برنج احتیاج به آب زیادی است و تقاضای زیاد آب برای این محصول یک تهدید عمده برای رژیمهای آبی دنیاست. حمایت از توسعه پایدار: با تولید میزان وسیعی از غذاها با کشاورزی ارگانیک می توان در جوامع محلی به تولید مشغول گردید. افزایش جمعیت باعث استفاده بیشتر از زمینها برای استفاده از کشاورزی شود. و این زمینها مخصوصاً در جاهای پرآب بیشتر در معرض خطر است و همین امر باعث شده که خسارات سیل آسیبهای فراوانی به آن جوامع وارد آورد.

تهدیدهای تنوع زیستی : یکی از این تهدیدات محصولات تراريخته است. حمایت از کشاورزی ارگانیک برای اینکه توسط کشاورزی بتوانیم تنوع زیستی را نیز افزایش دهیم احتیاج به فعالیت های وسیعی داریم . در این زمینه کشاورزان و تشکل های غیر دولتی کمک زیادی می توانند انجام دهند.

سیاست ها : تشويق کشاورزی ارگانیک در بین دولتها نه با صادرات این محصولات بلکه با حفاظت از مواد غذایی و تنوع زیستی. تشویق مسئولان زیست محیطی برای ترويج کشاورزی ارگانیک جهت شرکت در برنامه های بین المللی تنوع زیستی. تشویق مجامع به شرکت در پروژه های کشاورزی ارگانیک و سرمایه گذاری در بخش تنوع زیستی. ارزیابی اثر سوبسیدهای کشاورزی بر روی تنوع زیستی. تحقیقات و ترویج ترویج تنوع زیستی موفق در بین کشاورزان و كارشناسان كشاورزي. انتشار دستاوردهای نوين مورد کشاورزی ارگانیک و تنوع زیستی.

تحقیق در مورد تنوع کشاورزی ارگانیک (عوامل بازدارنده تنوع زیستی خصوصاً در کشورهای جهان سوم) تشخیص ، توسعه و حفظ گونه ها با پتایسیل عملکرد خوب آن در شرایط منطقه ای. بهبود بازار فروش: ارتقاء توسعه بازارهای محصولات کشاورزی ارگانیک ارتقاء نظر مصرف کنندگان در مورد کشاورزی ارگانیک کاهش تهدیدات معرفی آلاینده های کشاورزی به تولید کنندگان تحقیق درباره اثر و پتانسیل محصولات ژنتیکی اصلاح شده بر تنوع زیستی استفاده از چهارچوب قانونی توسعه تحت کنواسیون تنوع زیستی و پروتکل کارتگانا برای توسعه قوانین زیستی سالم در سطح بین المللی قبول نکردن منابع ژنتیکی اصلاح شده و حفظ کشاورزی يومي و تامین بذر آنها استانداردهای تنوع زیستی فدراسيون جهاني محصولات ارگانيك (IFOAM) اخیراً تحقيق در مورد تنوع زیستی جهانی و استانداردهای آمایش سرزمین را بر اساس استانداردهایی جهاني شروع کرده است .

این استادندارها احتیاج به مدیریت تنوع زیستی آمایش سرزمین ها در هرمنطقه دارد.

 1. محصولات ارگانیک استانداردهای بیشتری دارند: گواهی نامه های محصولات ارگانیک ، بعنوان بیمه هایی است که در توليد این محصولات از مواد شیمیایی و سمی استفاده نشده است.
 2. طعم غذاهای ارگانیک بهتر است: گیاهان توليد شده به روش ارگانيك سالم تر بوده و بعنوان غذاهای خوشمزه تر برای تغذیه انسان و حیوانات ميتواند بکار رود.
 3. محصولات ارگانیک خطر بیماریها را کم می کند: خیلی از مراكز حفاظت محیط زیست دریافته اند که مواد شیمیایی موجود در آفت کش ها دارای اثرات سرطان زایی و بیماری زايي دارند. کشاورزی ارگانیک یکی از راههای کاهش مصرف سموم شیمیایی و كم كردن اين مواد به منابع آب ، زمین و هوا است.
 4. کشاورزی ارگانیک به منابع آبی احترام می گذارد: برای حذف مواد شیمیایی آلوده کننده و دفع نیتروژن در آب باید به منابع آبی و خاکی احترام گذاشت و آنها را درست مصرف کرد.در كشاورزي ارگانيك اين موارد به درستي رعايت مي شود.
 5. کشاورزی ارگانیک باعث ایجاد خاک سالم می گردد: خاک یکی از منابع اصلي زنجیره غذایی است و یکی از اصول کشاورزی ارگانیک ایجاد خاک سالم است.
 6. کشاورزی ارگانیک الگو برداري از طبیعت است: کشاورزی ارگانیک برای اکوسیستم متعادل ارزش قایل است . طبیعت زنده نیز شامل تناوب كشت درمحصولات علوفه ای و استفاده از گیاهان پوششي و بقیه مناطق طبیعی است.
 7. کشاورزان ارگانیک هدایت کننده تحقیقات تازه هستند: تولید کنندگان ارگانیک بعنوان پیشرو در تحقیق عدم استفاده از آفت کش ها و اثرات مضر بر محیط زیست هستند.
 8. تولیدکنندگان ارگانیک در جهت تنوع زیستی تلاش می کنند: از دست دادن تعداد زیادی از گونه ها ( تنوع زیستی) یکی از نگرانی های دانشمندان محیط زیست است . به همین دلیل خیلی از کشاورزان ارگانیک در صدد هستند تا گونه های معمولی و بومي را حفظ کنند.
 9. کشاورزی ارگانیک به حفظ سلامت جوامع روستایی کمک می کند: کشاورزی ارگانیک به دلیل سطوح کم آن برای جوامع روستایی مفید است و به افزایش درآمد آنها منجر می گردد.
 10. تنوع غذاهاي ارگانیک بهر حال بعضی از غذاهای ارگانیک بعنوان جايگزين قابل استفاده است و محصولات کشاورزی غیر غذایی ( صنعتی ) نیز در حال تبدیل شدن به توليد ارگانیک هستند مانند توليد پنبه ارگانيك و در نهايت توليد لباسهاي ارگانیک .

غذاهاي ارگانیک غـذاهـاي ارگانیک به غذاهايي اطلاق مي گـردد كـه بـدون اســتفاده از آفـت كش ها و علف كش هـاي مصـنـوعــي و ارگانيسم هاي اصلاح شده ژنتیک توليد شده باشند. معيار سبزيجات، ميوه ها و حبوبات ارگانیک:

 1. خـاك ايمن: حداقل از ۳ سال قبل از برداشت محصول، زمـين زراعــي نبايستي با آب فاضلاب آبياري شده باشد. خاك نيز بايد عاري ازاملاح سرب و كلرايد پتاسيم باشد.
 2.  عدم اصلاح سازي:هيچگونه مواد افزودني (مثل شيرين كننده ها و رنگ دهنده هاي مصنوعي)، پرتو دهي با پرتوهاي يونيزه كننده و اصلاح ژنتيك نبايستي در روند توليد محصول بكار رفته باشد.
 3. ذخيره سازي و انبار مجزا: محصولات ارگانيك بايد از محصولات غير ارگانيك تفكيك شده و بطور جداگانه نگه داري شوند.
 4. عدم استفاده از مواد شيميايي مصنوعي: عدم استفاده از تركيبات شيميايي مصنوعي نظير كودهاي شيميايي، آفت كشها، حشره كشها و علف كشها. (از ۳ سال قبل از برداشت محصول)

معيار گوشت، شير، تخم مرغ و ديگر فرآورده هاي حيواني ارگانیک :

 1. حيوانات ميبايستي حداكثر از روز دوم تولد به روش ارگانيك پرورش يافته باشند.
 2. خوراك ارگانيك: تغذيه دام و طيور بايد ۱۰۰ درصد از خوراك ارگانيك بوده باشد.
 3. هيچگونه آنتي بيوتيك و هورمون نبايد استفاده شود.
 4. حيوانات چرنده بايستي از مرتع مناسب برخوردار باشند. هر حيوان بايد از سرپناه، آب سالم، رژيم غذايي متعادل، هواي تازه، نور مستقيم آفتاب و فضاي كافي براي حركت برخوردار باشد.
 5. ذخيره سازي و انبار مجزا: فرآورده هاي ارگانيك بايستي از محصولات غير ارگانيك تفكيك شده و جداگانه نگه داري شوند.

نكته: در كشاورزي سنتي از كودهاي مصنوعي و در كشاورزي ارگانيك از كودهاي طبيعي مانند كمپوست استفاده ميگردد. نكته:در كشاورزي سنتي از آفت كشهاي مصنوعي و در كشاورزي ارگانيك از حشرات و پرندگان نافع، محدود كردن جفتگيري آفات، كندن علفهاي هرز و در صورت نياز از حشره كشهاي مجاز كشاورزي ارگانيك نظير اسيد بوريك براي كنترل و ريشه كن كردن آفات استفاده ميشود.

مضرات كشاورزي و محصولات تهيه شده به روش سنتي:

 1. در كشاورزي سنتي و متعارف از بيش از ۳۰۰ تركيب شيميايي خطرناك و مصنوعي نظير آفت كشها، علف كشها و كودهاي شيمايي بمنظور كنترل آفات و حشرات و حاصلخيز سازي خاك استفاده ميگردد كه بقاياي اين مواد پس از ورود به بدن ميتواند موجب مشكلات عديده اي گردد منجمله: بروزنقصهاي مادرزادي، تولد نوزاد با وزن كم، اختلال در سيكل ماهانه زنان، سقط جنين، بلوغ زودرس و يا دير رس، يائسگي پيش رس، تغيير در رفتار جنسي، كاهش تعداد اسپرم مردان، كاهش باروري و يا ناباروري، تغيير در سرعت متابوليسم، اختلال در سيستم غدد داخلي، ضعف عضلاني، كاهش حافظه، آسيب به سيستم عصبي و مغز، كاهش كارايي سيستم ايمني بدن و سرطانزايي. يافته ها حاكي از آنست كه ۶۰ درصد سموم دفع آفات، ۹۰ درصد قارچ كشها و ۳۰ درصد حشره كشها سرطانزا ميباشند.
 2. استفاده از كودهاي شيمیايي و آفت كشها سبب آلودگي آب، خاك و هوا ميگردند.
 3.  استفاده بي رويه از كودهاي شيميايي و آفت كشها موجب ميشود تا آفتها نسبت به سموم مقاوم گرديده و آفتهاي جديدي نيز ظاهر گردند.
 4.  پرتو دهي محصولات يعني آنكه محصولات را در معرض ميزان كنترل شده پرتوهاي يونيزه كننده قرار ميدهند تا اينكه باكتريهايي نظير E.coli و سالمونلا نابود گرديده و درواقع محصولا را به اين طريق ضد عفوني ميكنند. كنترل حشرات و انگلها، افزايش ماندگاري و جلوگيري از جوانه زدن از ديگر علل پرتودهي محصولات غذايي ميباشد. اما اين پرتودهي موجب:
 • از دست رفتن ميزان اندكي از مواد مغذي محصولات ميشود.
 • هنگامي كه مواد غذايي پرتودهي ميشوند مواد شيميايي سرطان زايي بنام Cyclobutanones تشكيل ميگردد.

۵- مهندسي ژنتيك و يا اصلاح ژنتيك محصولات به جداسازي، دستكاري و انتقال ژنها اطلاق ميگردد. در اين روش ژنهاي با خاصيت مطلوب از يك گونه جدا گرديده و به گونه هدف انتقال داده ميشود. بهبود كيفيت، افزايش توليد، ايجاد يك صفت مطلوب و مقاوم ساختن محصولات در برابر آفتها و تنشهاي محيطي از كاربردهاي مهندسي ژنتيك ميباشد. مضرات محصولات اصلاح شده ژنتيكي شامل بروز نقصهاي مادرزادي، كاهش طول عمر، افزايش حساسيت زايي مواد غذايي (بعلت تغيير در زنجيره پروتئينها)، فقر مواد مغذي، مقاومت آنتي بيوتيكي (احتمال دارد ژنهاي مقاوم در برابر آنتي بيوتيك ها به باكتريهاي بيماريزا در بدن منتقل گردد و يك بيماري جديد و مقاوم در برابر آنتي بيوتيكها ايجاد شود).

۶- استفاده هورمونها در دام و طيور رشد آنها را تسريع كرده و فربه شدن آنها را سرعت ميبخشد. اما از ارزش غذايي آنها ميكاهد. آنتي بيوتيكها هم كه براي جلوگيري از بيمار شدن دام و طيور مورد استفاده قرار ميگرند ميتواند در انسان مقاومت آنتي بيوتيكي ايجاد كند. نكته: از ميان مواد غذايي كه به روش سنتي عرضه ميگردند سيب، هلو، گلابي، سيب زميني، زردآلو، اسفناج، توت فرنگي، شليل،انگور، كرفس، تمشك و گيلاس بيشترين و كيوي، انبه، پياز، موز، بروكلي، گل كلم،آ ناناس، ذرت؛ نخود فرنگي، آوكادو، هندوانه، آلو و بادنجان كمترين آلودگي را به باقيمانده آفت كشها دارند.

فوايد زراعت ارگانیک :

۱- در كشاورزي ارگانيك آب توسط مواد شيميايي آلاينده مانند كودهاي مصنوعي، آلوده نميگردد.

۲- در كشاورزي ارگانيك تعادل اكوسيستم و حاصلخيزي خاك حفظ ميگردد. فرسايش خاك نيز تا ۵۰ درصد كاهش مي يابد.

۳- تنوع زيستي در زمينهاي زراعي ارگانيك ۵۷ درصد بيشتر است. (به علت عدم استفاده از سموم آفت كش و علف كش)

۴- كشاورزان در معرض سموم و آلاينده هاي كمتري قرار ميگيرند. فوايد مصرف مواد غذايي ارگانيك: ۱- ارزش غذايي بالاتري دارند. ميزان ويتامين C ، كلسيم، منيزيوم، آهن و فسفر در مواد غذايي ارگانيك بيشتر است.

۲- مواد غذايي ارگانيك حاوي آنتي اكسيدان بيشتري ميباشند. در مواد غذايي ارگانيك آنتي اكسيدان Phenolic بيشتر يافت ميگردد (۵۰ درصد بيشتر از محصولات غير ارگانيك). چراكه آفت كشهاي مصنوعي توليد اين مواد را در گياهان كاهش داده اما كودهاي حيواني و آلي بكار رفته در كشاورزي ارگانيك توليدآنها را افزايش ميدهد.

۳- كمتر سمي هستند. محصولات ارگانيك سالم تر بوده و به بقاياي آفت كشهاي آلي كمتر آلوده ميباشند. همچنين اين محصولات فاقد افزدنيهاي غذايي بوده و طبعا سالمتر ميباشند.

۴- خوشمزه و خوش طعم تر هستند. يكي از دلايل آن اين است كه محصولات ارگانيك پس از برداشت در مدت زمان كمتري بدست مصرف كننده رسيده و تازه تر ميباشند. و همچنين در محصولات تهيه شده به روش سنتي، با فرآوريها و دستكاريهايي كه بروي آنها صورت ميگيرد تنها به ظاهر، رنگ، بالا بردن ماندگاري، افزايش توليد و مقاوم كردن آنها در برابر صدمات ناشي از حمل و انبار داري توجه ميشود و نه كيفيت و ارزش تغذيه اي آن. ۵- توليد كنندگان محصولات ارگانيك از استانداردها و دستورالعمل هاي بسيار سخت گيرانه اي تبعيت ميكنند كه احتمال آلوده شدن اينگونه محصولات به هر گونه مواد شيمیايي و سمي منتفي ميباشد.

معايب محصولات ارگانیک :

۱- گرانقيمت هستند. ۲- توليد و عرضه آنها بسيار محدود است .

محققان آمريكايي مي گويند ميوه ها و سبزيجات ارگانيك در مقايسه با انواعي كه به روش هاي رايج رشد داده مي شوند براي سلامت قلب بهترند. به گزارش بي بي سي ، نتايج يك مطالعه ۱۰ ساله با مقايسه گوجه فرنگي ارگانيك با محصول استاندارد نشان داه است سطوح فلاونوئيد ها كه نوعي آنتي اكسيدان هستند در فرآورده ارگانيك تقريبا دو برابر است.

فلاونوئيدها تركيباتي هستند كه فشار خون را كاهش مي دهند و لذا از خطر بيماري هاي قلبي و سكته مغزي نيز مي كاهند. محققان مي گويند علت اين تفاوت به نتيروژن موجود در خاك مربوط مي شود. محققان دانشگاه كاليفرنيا ميزان دو فلاونوئيد به نام هاي quercetin و kaempferol در گوجه فرنگي خشك اندازه گيري كرده و دريافتند بطور متوسط ميزان اين دو در نمونه هاي ارگانيك گوجه فرنگي به ترتيب ۷۹ و ۹۷ درصد بيشتراست. سطوح متفاوت فلاونوئيدها در گوجه فرنگي احتمالا به عدم حضور كود در كشاورزي ارگانيك مربوط مي شود.

اين تركيبات به صورت يك مكانيسم دفاعي تحريك شده در اثر كمبود ماده مغذي مانند كمبود نيتروژن در خاك توليد مي شوند. نيتروژن غير آلي موجود در كودهاي رايج براحتي در دسترس گياه قرار مي گيرند و بنابراين كود دهي زياد احتمالا باعث كاهش سطوح فلاونوئيدها مي شود.

مثل همیشه یه تاپیک جالب زیست محیطی دیگه :۱۱:

توسعه پایدار:

توسعه پایدار یعنی به کار گیری منابع با توجه به استانداردهای زیست محیطی و برنامه ریزی در حهت استفاده منطقی از منابع در دسترس با توجه به توان اکولوژیکی یک منطقه، برای مثال: زمانی که می خواهیم کارخانه صنعتی در یک منطقه احداث کنیم ابتدا آن منطقه را شناسایی و کلیه موارد زیست محیطی رادر آن بررسی می کنیم مثلاً جهت باد که می تواند آلودگی ها را از مناطق مسکونی دور یا وارد یک منطقه پر جمعیت کند که منجر به اثرات سوء زیست محیطی خواهد شد.
مادرانی که در حین بارداری و در هنگام شیر دادن کودک از شیر ارگانیک استفاده می کنند باعث کاهش بیماری اگزما و آسم و در نهایت باعث کاهش آلرژی در کودک میشوند. در تحقیقاتی که تمام مادران از شیر ارگانیک استفاده کردند مشخص شد کودکان کمتر دچار آلرژی می شوند.نتایج تحقیقات نشان داده که یک سوم کودکان در کشورهای غربی دچار آلرژی میشوند. این تحقیق از سال ۲۰۰۰ در مرکز تحقیقاتی کوالا در انگلستان آغاز شد و به بررسی اثر شیر ارگانیک بر روی کودکان و مادران پرداختند.گروه تحقیقاتی با توجه به رشد سریع مصرف محصولات ارگانیک این تحقیق را پایه ریزی کردند. این محققان میگویند که استفاده از شیر ارگانیک برای مادران باعث افزایش سطح ایمنی و در نهایت باعث کاهش آلرژی میگردد. آنها اثر مصرف شیر ارگانیک را از دو سالگی بر روی کودکان آزمایش کردند و بیشتر بر روی اگزما متمرکز شدند. در این تحقیق کودکانی که مادرانشان از شیر ارگانیک مصرف میکردند کمتر به بیماریهای آلرژیکی مبتلا شدند و دوره شیر خوردن آنها نیز بیشتر بود. آقای پیتر ملچت نیز از انجمن خاکشناسی انگلستان نیز تاکید کرد که شیر ارگانیک بسیار سالم تر برای مصرف کنندگان است.
استفاده از کودهای شیمیائی به اندازه زیاد و به‌کارگیری بی‌رویه آفت‌کش‌های شیمیائی باعث آلودگی آب، هوا و خاک می‌شود. طی این فرآیند آفت‌های موجود نسبت به سموم شیمیائی مقاوم شده و آفت‌های جدیدی نیز ظاهر می‌شوند. سلامتی خاک نیز در این روند تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و مقدار قابل جذب بعضی از ریزمغذی‌ها مانند روی، مس و آهن پس از مدتی در خاک کاهش می‌یابد. در اثر این عوامل تولید کشاورزان هر ساله کمتر می‌شود. چگونه ممکن است که بتوانیم بدون آلوده کردن آب، خاک و هوا همیشه عملکرد زیادی از محصولات کشاورزی به‌دست بیاوریم؟ پاسخ این سؤال احتمالاً در کشاورزی ارگانیک نهفته است.

● کشاورزی ارگانیک چیست؟

هدف کشاورزی ارگانیک، ضمن حفاظت از حاصلخیزی خاک، افزایش تولید محصول با کمترین تکیه بر استفاده از مواد شیمیائی است. در واقع هدف این سیستم کشت، حفظ و نگهداری منابع می‌باشد. به بیان دیگر کشاورزی ارگانیک نگرشی علمی و نوین به آن چیزی است که اجداد ما به آن عمل می‌کردند.

در این روش کشت، کاربرد موادشیمیائی به حداقل موردنیاز خود کاهش یافته است. در عوض تولید محصول به نگهداری و استفاده از منابع موجود در مزرعه اصولی (عملکرد زیاد) و بدون آلوده‌سازی آب، خاک و هوا می‌باشد. دستیابی به این هدف به یک نگرش چندجانبه و به‌کارگیری چندین روش مختلف تولید نیاز دارد.

● مدیریت تلفیقی عناصر غذائی

برای حفظ مواد آلی و زندگی موجودات زنده از جمله کرم خاکی از روش‌های شخم حفاظتی استفاده کنید. به‌جای اینکه بقایای محصولات زراعی را بسوزانید و یا دور بریزید آنها را به کمپوست تبدیل کنید. هر سال حداقل ۲ تا ۳ تن کمپوست در هر هکتار به‌دست می‌آید. هر دو تا سه سال یک بار به مزرعه کود سبز بدهید. برای مثال می‌توانید شاخ و برگ نازک گیاه Glirieida و یا سایر درختان خانواده پروانه‌آسا را هنگام شخم زمین زراعی به خاک اضافه کنید. این عمل می‌تواند نیاز به کودهای شیمیائی را کاهش داده و یا از بین ببرد. از شاخ و برگ گیاهان خانواده پروانه‌آسا به‌عنوان کود سبز استفاده کنید.

کمبودهای غذائی خاک را (براساس آزمایش شیمیائی خاک) با اضافه کردن مواد معدنی نظیر سنگ‌های فسفره، گچ و پیریت ترمیم کنید. به‌جای سعی در نابودی علف‌های هرز، جمعیت آنها را بدون به‌کارگیری روش‌های شیمیائی کنترل کنید.

● مدیریت تلفیقی آفت‌ها و بیماری‌های گیاهی

در کشاورزی ارگانیک به‌جای استفاده از سموم شیمیائی برای نابودی کامل آفت‌ها، با استفاده از روش‌های مختلف و عملیات گوناگون، جمعیت آنها را کنترل می‌نمایند (به‌نحوی که خسارت آنها به زیر سطح زیان اقتصادی کاهش یابد).
این عملیات عبارتند از:

 • بعد از برداشت محصول خاک را زیر و رو کنید تا آفت‌ها آشکار شوند.
 • جوی‌ها و علف‌هائی را که پناهگاه آفت‌ها می‌باشند، تمیز کنید.
 • از رقم‌های محصولات مقاوم به آفت‌ها استفاده کنید.
 • گیاهان زراعی را در زمان مناسب کشت کنید.
 • از بذرهای سالم استفاده کنید.
 • تراکم بوته در هکتار را افزایش دهید تا چنانچه تعدادی از گیاهان به‌وسیله آفت‌ها و بیماری‌های خاکزی از بین رفتند به جمعیت ایده‌آل گیاهان لطمه‌ای وارد نشود
 • توده‌های تخم آفت‌ها و لارو کرم برگخوار و سوسک‌های بالغ را با دست جمع‌آوری و نابود کنید.
 • از تله‌های نوری استفاده کنید.
 • از چسب‌های مخصوص روی تنه درختان میوه استفاده کنید تا آفت‌ها نتوانند از آنها بالا روند.
 • از حشرات شکارچی و پارازیت و همچنین عوامل کنترل‌کننده بیولوژیکی مانند Bacillus thurigensis استفاده کنید.
 • در صورت نیاز سعی کنید فقط از آفت‌کش‌های گیاهی نظیر چریش، محصولات Karanj معروف به (rotenone) به پیتروم استفاده کنید.

● مدیریت تلفیقی آب و خاک

آبیاری را به‌گونه‌ای انجام دهید که از اتلاف آب، فرسایش خاک و آبشوئی مواد غذائی جلوگیری شود.
برای نیل به این مقصود:
– آبیاری محصول را فقط وقتی‌که لازم است انجام دهید و فقط به مقدار نیاز گیاه آبیاری کنید. برای این‌کار می‌توان مزرعه را به چند قسمت تقسیم کرد و هر قسمت را جداگانه آبیاری کرد.
– از آب دادن اضافی اجتناب کنید تا از آبشوئی موادغذائی به خارج از منطقه ریشه جلوگیری شود.
– سطح مزرعه را هموار و مسطح کنید.
– جداره کانال‌های آبرسانی را سیمانی کنید تا از نشت آب و اتلاف موادغذائی جلوگیری شود.
– به‌وسیله ساختن کانال و آب‌انبار نسبت به ذخیره‌سازی آب برای استفاده در آینده اقدام کنید.
– با زدن شخم در امتداد خطوط تراز و استفاده از کاه و کلش به همراه سله‌شکنی می‌توان تبخیر از سطح خاک را کاهش داده و آب را در داخل خاک ذخیره کرد.

●روش‌های تهیه کمپوست

تهیه کمپوست یعنی چه؟
تهیه کمپوست یک سلسله فرآیندهای بیوشیمیائی است که طی آن میکروارگانیسم‌ها، مواد آلی زاید، بقایای گیاهی، ضایعات آشپزخانه، فضولات دامی و ادرار را به کمپوست که یک ماده اصلاح‌کننده خاک است، تبدیل می‌کند. محصول نهائی این فرآیند یک کود آلی پوسیده و یکنواخت است که سرشار از موادغذائی و سیاه‌رنگ است.

● مزایای استفاده از کمپوست

 • موادغذائی را تأمین می‌کند.
 • فعالیت‌های میکروبی را تشدید می‌کند که موجب می‌شود موادغذائی خاک آزاد شوند و مورد استفاده گیاه قرار گیرند.
 • نیاز به کودهای شیمیائی را که گرانقیمت و بالقوه برای محیط‌زیست زیانبار می‌باشند، کاهش می‌دهد.
 • مقدار کربن آلی و ازت خاک را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که خصوصیات فیزیکی اصلاح شود. این پدیده عکس‌العمل خاک نسبت به کودهای شیمیائی را بهتر می‌کند و عملکرد محصول را افزایش می‌دهد.
 • ساختمان خاک را اصلاح می‌کند و باعث بهبود زهکشی خاک و انجام عملیات شخم در آن می‌شود.
 • ظرفیت ذخیره‌سازی رطوبت خاک را افزایش می‌دهد.
 • با اصلاح ساختمان خاک به کاهش فرسایش بادی کمک می‌کند.

● انتخاب محل مناسب برای تهیه کمپوست

محل تهیه کمپوست شما باید دارای خصوصیات زیر باشد:

 1. به راحتی قابل بازدید و بازرسی باشد.
 2. در جای بلندی قرار گرفته باشد تا دچار آب‌گرفتگی نشود.
 3.  نزدیک محل دامداری و منابع آب باشد.
 4.  از جاده دور باشد تا از آلودگی‌های سربی و سایر فلزات سمی که به‌نوبه خود می‌توانند با آلوده‌سازی محصولات غذائی، سلامتی انسان و دام را به خطر بیندازد، در امان باشد.
  کمپوست و کودهای دامی منابع اصلی بذر علف‌‌های هرز می‌باشند بذر علف‌های هرز می‌توانند تا حدودی در مقابل تجزیه میکروبی مقاومت کنند. بنابراین فقط از کمپوست و کودهای دامی کاملاً پوسیده و مزرعه خود استفاده کنید.

تصويب قوانين جديد براي توليد محصولات ارگانیک در اتحاديه اروپا

وزيران اتحاديه اروپا پس از ۱۸ ماه بحث و گفتو گو در نهايت قوانين محصولات ارگانیک را با سيستم برچسب زني دقيق كه خريدار بتواند محصولات را به راحتي در سوپر ماركت ها تشخيص دهند وضع كردند. اين برچسب منشا توليد اين محصولات را نيز مشخص ميكند. خانم فيشر عضو هيئت رئيسه كميسيون كشاورزي اتحاديه اروپا مي گويد با اين قوانين جديد خريداران محصولات ارگانیک را با اطمينان بيشتري خريداري كنند.

اين برچسب ها شامل برچسب هاي ملي و خصوصي است كه توسط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صادر مي شود. در حال حاضر اتحاديه اروپا دو نوع برچسب دارد

 • استانداردهاي طلايي كه بايد ۹۵% مواد غذايي از مواد ارگانیک تشكيل شوند. و برچسب تاييدي كه حداقل ۷۰% از مواد از مواد آن بايد ارگانیک باشد .در ۲۵ كشور اتحاديه اروپا ميزان مزارع ارگانيك حدود ۱٫۶ ميليون هكتار كه معادل ۳٫۸ % از كل زمينهاي كشاورزي بود تشكيل شده است.
 • يكي از اصلي ترين مشكلات كشورهاي اتحاديه اروپا مخلوط شدن محصولات تراريخته ژنتيكي در غذاهاي ارگانیک است. اين قوانين جديد به توليد كنندگان اجازه مي دهد اگر ۰٫۹ % از محصولات تراريخته بصورت تصادفي يا ناخواسته وارد محصولات ارگانيك شود اجازه برچسب زدن داده ميشود.

خانم فيشر مي گويد براي خالص سازي محصولات ارگانیک كشاورزان بايد هزينه هاي زيادي را متحمل شوند. او گفت ما احتياج به قوانيني محكم براي جلوگيري از كشت محصولات تراريخته در نزديكي مزارع ارگانيك داريم. او مي گويد كه آلودگي محصولات ارگانيك با محصولات تراريخته باعث از بين رفتن توليدات ارگانيك خواهد داشت و اين بخش را از بين خواهد برد. گروههاي زيست محيطي مي‌گويند اين قانون باعث آلودگي محصولات ارگانيك در اروپا مي گردد. زيرا جديدا آلودگي محصولات ارگانيك با محصولات تراريخته ژنتيكي به چشم مي خورد.

حشره كشهايي كه در ميزان كم باعث اختلال در كاركرد مغز مي‌شوند

بعضي از آفت كشهاي ارگانوفسفره كه غالبا آفت كشهاي خطرناكي هستند باعث اختلال در كاركرد مغز ميشوند. چگونگي مكانيسم اختلال مغز يكي از مباحث داغ در ميان دانشمندان است.

گام اول براي درك اين موضوع شناخت حشره كشهاي اصلي ايجاد كننده اين خطرات است كه با عدم ترشح سرتونين كه يك شبه هورمون است باعث اين ناهنجاري مي‌گردد. تحقيقات نشان ميدهد كه سموم ارگانو فسفره بر عملكرد ترشح سرتونين اثر مي‌گذارد. و در نهايت باعث غير عادي شدن فعاليت سلولهاي مغزي مي‌گردد. ب

ه همين دليل بايد از عدم وجود باقي مانده سموم ارگانو فسفره در ميوه ها و سبزيجات اطمينان حاصل نمود. كاهش سطوح باقي مانده سموم كشاورزي در محصولات باعث كاهش خطر ابتلا به اختلالات مغزي مي‌گردد. يكي از بهترين غذاها كه عاري از باقي مانده سموم شيميايي است غذاهاي ارگانيك است كه اغلب پزشكان به مصرف اين غذاها توصيه مي‌كنند.

حفظ كربن خاک راه حلي براي حفظ امنيت غذايي جهان همراه با كاهش تغييرات اقليمي

حفظ و افزايش كربن در خاكهاي نامرغوب جهان بطور مستقيم بر امنيت غذايي جهان و تغييرات اقليمي اثر مي‌گذارد. دانشمندان تخمين زده اند كه از آغاز عمليات مكانيزاسيون كشاورزي در جهان تاكنون ۱۷۱ تريليون پوند كربن در اتمسفر زمين به شكل دي اكسيد كربن منتقل شده است. ۷۵% اكوسيستم هاي طبيعي به مزارع كشت محصولات كشاورزي تبديل شده است و از اين طريق كربن بيشتري به هوا اضافه مي گردد و اين مقدار هر ساله در حال افزايش است. و با كاهش كرين خاك توليد محصول ناكارامد خواهد بود.

در حال حاضر ناحيه هايي مانند صحراي آفريقا، جنوب و مرگز آسيا داراي خاكهاي كشاورزي با كربن پايين هستند. آقاي لال استاد گروه خاكشناسي دانشگاه اوهايو ميگويد با روشهاي شخم زدن حداقلي، رها كردن باقي مانده محصولات در زمين، كشت درختان و بوته ها در حواشي زمين كشاورزي و استفاده از كود دامي كمپوست شده ميتوان باعث افزايش كربن خاك شد. تحقيقات نشان ميدهد كه با استفاده از روشهاي بالا مي‌توان به توليد پايدار رسيد.

تحقيقات در كشور كنيا نشان داد استفاده از روش هاي كشاورزي پايدار باعث افزايش عملكرد محصول نسبت به روشهاي معمولي مي‌گردد. متاسفانه حذف كامل تمام باقي مانده هاي محصولات براي تغذيه دام و سوزاندن آنها در صحراي آفريقا و كشورهاي آسيايي يك رويه معمول است و اين كارها باعث كاهش سريع محتويات كربن خاك مي شود. بدام انداختن كربن در خاك يك استراتژي مهم و اساسي براي كاهش تغييرات اقليمي است.

با حفظ كربن در خاك تصاعد دي اكسيد كربن كاهش يافته و كيفيت خاك افزايش مي يابد. اگر كشاورزان ياد بگيرند كه چگونه كربن را در خاك حفظ كنند زمينهاي خود را بارور كرده و درآمد آنها نيز افزايش مي يابد. حفظ كربن در خاك فرآيندي طبيعي، كم هزينه و مطابق با محيط زيست است.

شروع امنيت غذايي از مزارع کشاورزی

نظارت دقيق بر پرورش سبزيجات در هنگام رشد براي جلوگيري از آلودگي باكتريايي محصولات تازه مانند سالمونلا و اي كولي بسيار موثر است. شيوع بيماريهاي باكتريايي ناشي از اي كولي و سالمونلا در دهه اخير بسيار زياد شده و مشكلات زيادي را براي مردم بوجود آورده است. آقاي دكتر جري باراك از موسسه تحقيقات كشاورزي وزارت كشاورزي آمريكا مي‌گويد بيشترين آلودگي سبزيجات در هنگام پرورش آنها در مزرعه ايجاد مي گردد. و موثرترين راه براي كاهش آلودگي بايد قبل از برداشت صورت گيرد وگرنه پس از برداشت اقدامات موثري را نمي توان انجام داد.

او گفت تحقيقات نشان داده است كه عوامل بيماري زايي مانند سالمونلا عكس العمل فعالي با سطح گياه دارند.در سي‌ام جولاي امسال همايشي قرار است درباره چگونگي پيشگيري از بيماريهاي باكتريايي مانند سالمونلا و اي كولاي در شهر كاليفرنيا برگزار گردد. در اين همايش قرار است درباره درمانهاي سريع بيماريهاي باكتريايي بحث گردد. اخيرا نيز آلودگي اسفناجها با اي كولي سرو صداي زيادي را در آمريكا ايجاد كرد. يكي از بهترين راههاي كاهش آلودگي هاي باكتريايي در سبزيجات كمپوست كردن صحيح كودهاي حيواني و عدم استفاده از فاضلاب در مزارع سبزيجات است.

فلسفه برچسبهاي اكولوژیک بر روي غذاها چيست

بخش محصولات ارگانيك هر ساله رشد ۲۰ درصدي را تجربه ميكند و اين رشد هرساله در حال افزايش است. برچسبهاي اكولوژيكي(Ecolabel)) نشان مي‌دهد كه اين محصولات بر پايه روشهاي دوستانه با محيط زيست پرورش يافته اند. طبق گفته هاي آقاي ويگان اين برچسبهاي اكولوژيكي شامل مقرراتي براي پرورش حيوانات، احترام به كارگران مزرعه و صحت اين توليدات بااحترام به شرايط زيست محيطي است.
كساني كه طرفدار محصولات ارگانيك هستند همواره به فكر طبيعت و حفظ آن مي‌باشند به همين خاطر دنبال محصولاتي هستند كه با احترام به طبيعت توليد شده اند حتي اگر قيمت آن محصولات بالاتر هم باشند.
فرانسوي ها از برچسبهاي قرمز رنگي براي نشان دادن مرغهايي كه در مراتع به صورت آزاد پرورش داده شده اند(free range) استفاده مي‌كنند. البته بسياري از مصرف كنندگان معتقدند كه مزه و طعم اين محصولات بسيار بهتر از مزه محصولات معمولي است و بسياري از آزمايشهاي علمي نيز ثابت كرده اند كه اين محصولات داراي ارزش غذايي بالاتري نسبت به محصولات معمولي هستند. بيشتر محصولات ارگانيك به كيفيت محصول نيز توجه خاصي دارند. برچسبهاي اكولوژيكي بايد شامل موارد زير باشداستانداردهاي آن قابل تحقق باشد.توسط شركت معتبري تاييد شده باشد.

استفاده از كودهاي ارگانیک بجاي كودهاي شيميايي

تحقيقات نشان داده است كه كودهاي ارگانیک بسيار بهتر از كودهاي شيميايي هستند و سطوح استفاده بيشتر از كودهاي ارگانیک باعث كاهش هزينه هاي اقتصادي مي گردد. امروزه مشخص شده است كه استفاده مدام از كودهاي شيميايي باعث مشكلات عديده اي از جمله خراب شدن بافت خاک، نفوذ مواد شيميايي به آب هاي سطحي و باقي مانده اين مواد شيميايي در غذاي انسان ها و حيوانات است. در كنار آن قيمت بالاي نهاده هاي شيميايي و خروج ارز از كشور را نيز مي‌توان به آن اضافه كرد.

در اين ميان ترويج استفاده از اين كودها نقش بسزايي را در افزايش مصرف كودهاي ارگانيك بازي مي كند. اهميت توسعه پايدار بايد به خوبي براي روستاييان تبيين گردد.

چون كودهاي ارگانيك يكي از مصاديق توسعه پايدار و افزايش عملكرد در هكتار است. انجمن ها و تعاوني هاي كشاورزي با هماهنگي بخشهاي دولتي براي ترويج استفاده از كودهاي ارگانيك بسيار مفيد هستند. فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي نيز با آموزشهاي لازم در زمينه استفاده از اين كودها مي‌توانند كمك شاياني به توسعه و ترويج روشهاي نوين و پايدار كشاورزي كنند. در كشورهاي در حال توسعه كشاورزي نقش مهمي را در كاهش فقر بازي مي كند.

آفت كشها باعث توقف توليد نيتروژن در گياهان تثبيت كننده نيتروژن مي‌گردند.

تحقيقات جديدي توسط گروهي از دانشمندان نشان مي‌دهد كه استفاده از آفت كشهاي شيميايي و نفوذ اين مواد به خاک و آبهاي سطحي باعث از بين رفتن تثبيت كننده هاي طبيعي نيتروژن و باكتريهاي مفيد خاك مي گردد. از بين رفتن باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن باعث كاهش باروري خاك در نهايت كاهش عملكرد مي‌گردد. در گزارشي كه اخيرا در آكادمي ملي علوم آمريكا منتشر شده آمده است كه مواد شيميايي باعث قطع ارتباط بين گيرنده هاي خاص در ريزوبياي باكتري كه در ريشه رشد مي كند مي‌گردد
كشت گياهان لگومينه مانند يونجه و سويا باعث جايگزيني طبيعي نيتروژن در خاک مي گردد كه سودمندي هاي بسياري براي خاک دارد. گياهان لگومينه با گرفتن نيتروژن هوا و تبديل آن به نيتروژن تثبيت شده در خاك باعث باروري خاك مي‌گردد. و مواد سمي و شيميايي باعث قطع ارتباط ريزوبيوم و ريشه مي گردد.

آقاي فاكس دانشجوي دوره دكتري دانشگاه اورگون يكي از محققان اين پروژه ميگويد كه مواد شيميايي باعث قطع ارتباط باكتريهاي تثبيت كننده و گياهان ميزبان مي‌گردد و در نهايت همزيستي بين ريشه و باكتري كاهش مي يابد. او مي‌گويد استفاده از كودهاي شيميايي نيتروژني باعث كاهش تثبيت نيتروژن به طور طبيعي مي‌گردد. و براي كشت بعدي نياز به نيتروژن مصنوعي افزايش مي يابد.با استفاده بي رويه از مواد شيميايي مانند كودهاي فسفر و نيتروژن و آفت كشها ارتباط بين ريشه و باكتريها قطع شده و در نهايت باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن از بين خواهند رفت.

انگورهاي ارگانیک داراي آنزيم پلي فنل اكسيداز بيشتري نسبت به انگورهاي معمولي است

در يك تحقيق مشخص شد كه فعاليت آنزيم پلي فنل اكسيداز كه يك آنزيم طبيعي است و باعث رنگ قهوه اي انگور بعد از چيدن آن مي شود در انگورهاي ارگانيك بيشتر است.محققان دريافتند كه آفت كشها و كودهاي شيميايي بر ميزان فعاليت پلي فنل اكسيداز در گياهان تاثير مي‌گذارد . اين مطالعه توسط دانشمندان اسپانيايي جهت درك ميزان فعاليت آنزيم پلي فنل اكسيداز در انگورهاي معمولي و ارگانيك ترتيب داده شده بود. در پايان آزمايش مشخص گرديد كه انگورهاي ارگانيك دو برابر بيشتر از انگورهاي معمولي آنزيم پلي فنل اكسيداز دارند. دانشمندان بالاتر بودن اين آنزيم در انگورهاي ارگانيك را بدليل وجود متابوليت هاي پلي فنل و عدم استفاده آفت كشها و كودهاي شيميايي عنوان كردند. اين آنزيم بطور موثري باعث مقاومت گیاه به بيماريها می شود.

نگاهي به تفاوت هاي مهندسي ژنتیک و اصلاح نژاد

صنعت بيوتكنولوژي ادعا ميكند كه مهندسي ژنتيك نوعي اصلاح نژاد است. ولي به طور قطع اين اين روشها تفاوتهاي اساسي با يكديگر دارند. روشهاي اصلاح معمولي مانند گرده افشاني و يا انتخاب پايه اصلي مكانيسم هاي توليد مثلي است. در اين روشهاي سنتي فقط از يك نوع گياه يا حيوان استفاده ميكنند. در مهندسي ژنتيك با استفاده از مواد وراثتي گياهان و حيوانات ديگر و ورود آنها به عنوان يك ژن غريبه استفاده مي كنند.

با استفاده از روشهاي مهندسي ژنتيك ژن هايي از يك گياه، حيوان و يا ميكروارگانيسم هاي ديگر به ديگر گياهان يا حيوانات انتقال مي يابد. در حالي كه با استفاده از اصلاح نژاد سنتي هرگز نخواهيم تنوانست ژن يك ماهي را به گوجه فرنگي انتقال دهيم اما مهندسي ژنتيك اين كار را انجام ميدهد.

طرفداران بيوتكنولوژي مي‌گويند كه روشهاي مهندسي ژنتيک دقيق و سالم است. اما وقتي كه يك ماده ژنتيكي به داخل گياه يا حيوان منتقل مي‌شود هرگز مطمئن نيستيم كه چه اتفاقي خواهد افتاد و هنوز اطلاعات كمي در مورد عكس العمل ژنها وجود دارد. امروزه گياهاني را از طريق مهندسي ژنتيك توليد كرده اند كه به علف كشها مقاوم هستند و به همين دليل بدون هيچ مشكلي ميتوان از انواع علف كشها در مزرعه تحت كشت اين محصولات استفاده كرد.

كه با افزايش مصرف علف كشها باعث آلودگي آب و خاك مي‌شويم. همچنين اين گياهان ممكن است با علفهاي هرز تلقيح شده و باعث ايجاد علفهاي هرز مقاوم به علف كش شوند و در آينده مشكلات زيادي را براي توليد بوجود بياورند. در مورد گياهاني كه با انتقال ژن مقاوم به آفات شده اند نيز بايد گفت كه اگر تعدادي از حشرات به اين گياهان مقاوم شوند و توسعه يابند باعث خسارات زيادي در آينده به بخش كشاورزي خواهند شد.

بطور ايده آل اگر اين سموم فقط در بخش هايي از گياه مانند ريشه و يا ساقه تجمع مي يافتند قابل تحمل بود ولي متاسفانه اين سموم به تمام اندام هاي گياه انتقال مي يابند و مي تواند براي انسان و حيوان نيز مسموميت و حساسيت ايجاد كنند. تا كنون هيچ دستور العملي براي جداسازي و برچسب زني اين محصولات تدوين نشده است و اين محصولات را با محصولات معمولي به فروش مي رسانند. به نظر مي‌رسد يكي از مظاهر اصلي دستكاري در طبيعت و تنوع زيستي همين محصولات تراريخته ژنتيكي است كه معلوم نيست چه عواقب ناگواري را براي بشريت به همراه خواهد داشت.

كشاورزي ارگانیک و محيط زيست

كشاورزي ارگانیک باعث بهبود تنوع زيستي، حفظ خاک ، حذف كودهاي شيميايي و گياهان تراريخته مي گردد. در كشاورزي ارگانیک علاوه بر اينكه باعث بهبود سلامت انسانها مي‌گردد باعث بهبود جمعيت جانوري و گياهي خاك نيز مي شود. روشهاي كشاورزي ارگانیک به بهبود بافت خاک و حفظ آب درخاک و استفاده پايدار تنوع زيستي در توجه زيادي دارد در روشهاي كشت ارگانيك نهاده هاي خارجي بسيار كم مورد استفاده قرار مي گيرد.

در توليد ارگانیک حيوانات نيز بيماري ها توسط روش هاي پيشگيرانه، روش هاي سنتي و روشهاي مدرن بدون استفاده از داروهاي شيميايي صورت مي‌گيرد. آلودگي هاي كشاورزي از قبيل آلودگي آب هاي زيرزميني و خاك با كودهاي شيميايي آفت كش ها و علف كشها به معضل بزرگي براي دنيا تبديل شده و باعث انواع سرطان ها و بيماري ها گرديده است.

پديده افزايش فسفر اب ها (eutrophication) باعث از بين رفتن گياهان آبزي و در نهايت حيوانات آبزي بدليل رشد سريع جلبكها و كمبود اكسيژن آب شده است كه به زبان عاميانه به آن مرگ رودخانه مي گويند.

آفت كش ها و علف كش ها نيز در زنجيره غذايي وارد شده و در نهايت به بانتهاي هرم اين زنجيره مي رسند كه بدليل تجمع دراز مدت اين مواد در بافت هاي بدن باعث افزايش بيماريهاي خطرناكي در جوامع مختلف گرديده است. در كشاورزي ارگانیک بدليل عدم استفاده از آفت كشها و علف كشها اين سموم از زنجيره غذاهاي ارگانیک حذف مي گردند.

روشهاي كشاورزي ارگانیک تنها بر پايه احترام به طبيعت و مسالمت با محيط زيست و استفاده پايدار از آن بنا نهاده شده است.

به مناسبت روز جهاني محيط زيست

روز جهاني محيط زيست همه سال در روز پنجم ژوئن برگزار مي گردد. هدف از برگزاري اين روز آگاه كردن مردم و سياست گذاران درباره محيط زيست و خطرات تهديد آن است.

موضوع اصلي روز جهاني محيط زيست در امسال آب شدن يخ هاي قطبي است. بيشترين توجه امسال روز جهاني به اكوسيستم هاي قطبي و تغييرات آب و هوايي كره زمين منعطف شده است. مراسم رسمي روز جهاني محيط زيست امسال در كشور نروژ و شهر ترومز كه نزديك قطب شمال است برگزار مي گردد.

از كشور ايران و منطقه خاورميانه نيز تنها خانم معصومه ابتكار رييس پيشين سازمان حفاظت محيط زيست در اين مراسم شركت كرده اند. اين روز در دنيا با فعاليت افراد و نهادهاي مختلف رونق خاصي دارد. مراسمي مانند تجمعات مردمي، مسابقات دوچرخه سواري، كنسرت‌هاي سبز، مسابقه مقاله نويسي با موضوع محيط زيست و كاشت درخت در سراسر دنيا اجرا مي‌شود.

امسال نيز آقاي بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد طي سخناني به آب شدن سريع كوههاي يخي در قطب اشاره كرد و در مورد خطرات تغييرات اقليمي شديدا هشدار داد. اما چه فايده كه سازمان ملل فقط به عنوان تريبون عمل مي‌كند و اقدام عملي خاصي در اين زمينه ها صورت نمي دهد.در كشورمان هم كه هيچ خبري از محيط زيست و از گراميداشت اين روز خبري نيست اخه مگه محيط زيست هم اهميت داره!!! البته اگه اهميت داشت كه رتبه كشورمون در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست اينقدر افتضاح نمي بود.

مشكلات كشت گياهان تراريخته و اثرات آنها بر مزارع ارگانیک در فرانسه

كشاورزان فرانسوي در ماه پيش تظاهراتي را بر عليه توليد محصولات تراريخته آغاز كردند.در فرانسه كشاورزاني كه به كشت بذور تراريخته مي پردازند بايد فاصله كرت هاي بذور تراريخته با كرت هاي معمولي همسايگان خود را حداقل ۵۰ متر قرار دهند. در مورد بذور كلزاي تراريخته اثرات اين بذور را تا ۴٫۵ كيلومتر دورتر از مزرعه هدف مشاهده شده اند. گزارشاتي نشان مي‌دهد كه گرده هاي محصولات تراريخته تا ۲۰ كيلومتر توسط باد قابل انتقال است.

در ايالت كبك بدليل مخلوط شدن گرده گياهان تراريخته و معمولي ۹۵۰ كشاورز توليد كننده محصولات ارگانیک فرصت توليد و فروش محصولات خود به صورت ارگانیک را از دست دادند.

زيرا طبق استانداردهاي توليد محصولات ارگانیک استفاده از بذور تراريخته ممنوع است و به دليل گرده افشاني محصولات تراريخته و اثر آن بر محصولات ارگانیک، كشاورزان نتوانستند محصولات خود را به صورت ارگانیک به فروش برسانند. به همين دليل انجمن كشاورزان قرانسه به مبارزه با توليد محصولات تراريخته مي‌پردازد. آنها مي گويند بايد از آلوده شدن ژنتيكي مزارع جلوگيري كنيم.در مورد خطرات استفاده از محصولات تراريخته دانشمندان اخطارهاي زيادي داده‌اند.

در آزمايشي مشخص گرديد ذرت تراريخته توليدي توسط شركت مونسانتو بنام MON-863 باعث علايم مسموميت شديد كبدي و كليوي در موشهاد با سه ماه تغذيه گرديد.

كشور اوگاندا و پیشرفت در توليد محصولات ارگانیک

در شهر كاسانا تعداد زيادي از كشاورزان به توليد محصولات ارگانیک مي پردازند بخصوص ميوه آناناس. با توجه به صحبتهاي آقاي جكين كاليانا مدير سياست گذار و مدافع جنبش ملي محصولات ارگانیک در اوگاندا، كشاورزي ارگانیک نوعي از عمليات كشاورزي است كه در آن استفاده از نهاده هاي مصنوعي مانند كودهاي شيميايي و سموم آفت كش ممنوع است.

كشاورزان در اين سيستم با تاكيد بر اكوسيستم هاي طبيعي و احترام به طبيعت به توليد مي‌پردازند. كشاورزي ارگانیک باعث سودمندي هاي زيادي براي محيط زيست گشته و بر سلامتي انسان تاثير بسزايي دارد. با شروع كشاورزي ارگانیک در اوگاندا درآمد كشاورزان افزايش يافت. در اين ناحيه كشت درخت آناناس بيشترين سودآوري را دارد. اين كشاورزان ابتدا به يادگيري مباني كشاورزي ارگانيك مشغول شدند و آموختند كه چگونه تو.ليدات خود را بهبود بخشيده و افزايش دهند. آناناس هاي ارگانیک توليدي توسط شركتهاي خصوصي فرآيند شده و به بازارهاي صادراتي فرستاده مي شود.

حدود ۳۸%از محصولات ارگانیک قاره آفريقا توسط اوگاندا توليد ميشود. و بيش از ۵۰ هزار مزرعه گواهي شده ارگانیک وجود دارد. امروزه اوگاندا بيشترين سود را از صادرات محصولات ارگانیک در قاره آفريقا مي‌برد. بدليل داشتن قيمت بالاتر براي محصولات ارگانیک كشاورزان سود بيشتري را بدست مي‌آورند.

ورود نانو علف كشها به صنعت كشاورزی

دانشمندان در حال ساخت نانو علف كشی هستند كه این امكان را برای كشاورزان فراهم می كند تا بدون استفاده از مواد شیمیایی علف های هرز مزارع خود را از بین ببرند. تولید این علف كش نتیجه تلاش مشترك دانشمندان مكزیكی و هندی است و امید می رود كه به توسعه و بسط چشم اندازهای فناوری نانو در صنایع غذایی بینجامد. در این تحقیق پوسته بذر گیاهان هرز مورد حمله علف كش قرار گرفته و بدین ترتیب از جوانه زدن آن جلوگیری به عمل می آید.

این ماده بذر گیاهان هرز را حتی هنگامی كه در زیر خاك مدفون هستند، از بین می برد و از رشد آنها در بهترین شرایط محیطی نیز جلوگیری می كند. نانوعلف كش ها به واسطه اندازه فوق العاده كوچك، به سادگی با خاک مخلوط شده و بذر گیاهان هرز را در خاک هدف قرار می دهند. این روش بیشتر به شخم زدن زمین و برداشت دستی گیاهان هرز كه هزینه زیادی دربردارد ترجیح داده می شود.

استفاده از این محصول مبتنی بر فناوری نانو نیاز به علف كش های سمی را كه بسیاری از انواع علف های هرز نسبت به آنها مقاوم شده اند، كاهش می دهد. عمل زیر و رو كردن زمین به منظور از بین بردن این آفات می تواند مضر هم باشد، زیرا به واسطه خرد و بریده شدن ساقه این گیاهان، سبب تكثیر بیشتر آنها نیز می شود.

ايجاد تغييراتي در استانداردهاي محصولات ارگانیک آمريكا

وزرارت كشاورزي آمريكا مواد غذايي جديدي براي استفاده در توليدات و فرآيند محصولات ارگانيك پيشنهاد داده است. اين مواد شامل ۳۸ ماده از قبيل رنگيزه هاي غير آلي، نشاسته و روغن هايي هستند كه مشايه ارگانيك آنها در بازار وجود ندارد. اين درخواست با توجه به تقاضاي صنايع توليد كننده محصولات ارگانيك به سازمان استاندارد ملي ارگانيك آمريكا ارايه شده است. لازم بذكر است فقط از اين مواد ارائه شده در ليست مي توان در توليد و فرآيند محصولات ارگانيك استفاده كرد و حق استفاده از مواد غير ارگانيك ديگر وجود ندارد. هدف از اين كار تسهيل در توسعه محصولات ارگانيك و ايجاد تنوع بيشتر محصولات فرآيند شده ارگانيك است. اين مواد شامل شربت چغندر قند، بتا كاروتن، شربت كشمش سياه، آب هويج بنفش، شربت زغال الخته، آب انگور، عصاره پويت انگور، زعفران، زردچوبه، روغن ماهي، ژلاتين، رازك، نشاسته ذرت و نشاسته سيب زميني است.

سلامت كشاورزان و خطر آفت كش ها

تحقیقاتی وجود دارر كه نشان مي دهد كشاورزاني كه در معرض آفت كشها قرار دارند درصد ابتلا به سرطان و مرگ و مير ناشي از آن بيشتر است و باعث اثرات ديگري نيز بر سلامت انسان مي‌گردد. رابطه مستقيمي با در معرض قرار گرفتن آفت كشها و سرطان لنفوما پيدا شده است. سرطان پوست در كشاورزاني كه در معرض آفتاب قرار دارند مشاهده شده است. همچنين كشاورزاني كه در معرض روغنهاي هيدروليك و بقيه روغنها قرار ميگيرن بشتر شانس ابتلا به سرطان دارند. وجود آفت كشها به طور قطع باعث ايجاد سرطان در كشاورزان و مصرف كنندگان مي‌شود . آْفت كشها به طور مستقيم مي‌تواند باعث ايجاد سرطان گردد. در تحقيقي در منطقه ايالت مينه سوتا آمريكا مشخص گرديد در منطقه اي كه آفت كشهاي زيادي استفاده گرديد بيشترين آمار سرطان را دارند. در اين مناطق مرگ و مير سرطانهاي استخوان و تيروئيد بسيار بالا بود. در اين مناطق قارچ كشهاي مانكوزب، مانب، زيرام، ميتران و مانزات به وفور استفاده مي‌گرديد. بعضي كشاورزان خيال ميكنند سموم شيميايي براي آنها مشكلي ايجاد نمي كند اما مدارك و شواهد نشان مي‌دهد كه در معرض آفت كشها قرار گرفتن بسيار خطرناك است.

كمبود مواد غذايي سالم در چين باعث افزايش تقاضا براي محصولات ارگانیک گرديد

ماهي باعث سرطان مي شود، حلزون باعث مننژيت، شير خشك باعث مرگ كودكان، هر روز يك خبر وحشتناك درباره غذاها منتشر مي‌شود. اين اخبار باعث افزايش گرايش مردم چين به غذاهاي ارگانيك گرديده است. در ابتدا بازار محصولات ارگانيك در چين زياد خوب نبود اما بتدريج اين بازار طرفداران خود را پيدا كرد. به نظر مي‌رسد در چند سال آينده تحولات عظيمي در اين بخش اتفاق بيافتد. آقاي تيرس استاد دانشگاه واشنگتن مي گويد كاهش سلامت مواد غذاي باعث افزايش تمايل مصرف كنندگان به مصرف غذاهاي ارگانيك ميشود. او گفت من فكر ميكنم اين موضوع در شهرهاي چين بيش از نقاط ديگر حائز اهميت باشد. او اين سخنانن را در هنگام بازديد از دانشگاه كشاورزي چين بيان كرد. طبق اطلاعات فدراسيون بين المللي جنبش محصولات ارگانيك(IFOAM) چين ۲۳ ميليون هكتار زمين گواهي شده ارگانيك دارد كه اين ميزان زمين حدود ۱% از كل زمينهاي كشت شده چين است. فروش محصولات ارگانيك در چين بيش از ۵۰% رشد داشته است، با اين حال بيشتر محصولات ارگانيك چين صادر مي گردد. رئيس جمهور چين آقاي جين تائو در ماه گذشته در طي سخناني گفت كه تلاشهاي بيشتري براي توليد محصولات ارگانيك بايد صورت گيرد و اين نشان از اهميت داددن مسئولان چيني به سلامت و امنيت غذايي است. از مشكلات سلامت غذايي ميتوان به تجمع فلزات سنگين در سبزيجات، تجمع رنگيزه هاي سمي در تخم مرغ و تجمع داروها در مواد غذايي اشاره كرد كه توجه جهانيان را به خود جلب كرده است. اخيرا مرگ و مير حيوانات خانگي در آمريكا نيز سر و صداي زيادي را به پا كرده است و باعث افزايش نگرانيهاي جهاني از سلامت غذاها شده است. دليل اين مرگ وميرها استفاده از سم ملامين توسط دو شركت چيني در توليد غذاي حيوانات خانگي، خوك، طيور و ماهي بود.

صادرات در كنار رشد محصولات

چين داراي چندين فروشگاه زنجيره اي است كه محصولات ارگانيك از قبيل ميوه، سبزيجات، گوشت و محصولات شوينده ارگانيك را بفروش مي رسانند. ميزان صادرات محصولات ارگانيك ۳۰ ميليون دلار در سال است. بهر حال محصولات چيني معروف به تقلب هستند. استاندارهاي محصولات ارگانيك كشورهاي غربي نيز بسيار سخت گيرانه است و چيني ها براحتي نمي توانند اين استانداردها را بدست آورند. در كشور چين تقلب در برچسب هاي محصولات ارگانيك زياد است و مردم چين نيز خود اطمينان كاملي به محصولات كشورشان ندارند. اما براي مصرف كنندگان شهري چين مصرف غذاهاي سالم بسيار اهميت دارد.
فرانسه توليد ذرت تراريخته را نپذيرفت
فرانسه نيز مانند آلمان از كشت ذرت هاي تراريخته شركت آمريكايي مونسانتو جلوگيري كرد. آلمان چندي پيش از ورود ذرت هاي تراريخته ژنتيكي به نام MON 810 جلوگيري كرد. اين ذرت حاوي سمي است كه باعث از بين رفتن آفات ذرت ميگردد اما با ترشح اين سم به محيط زيست نيز معلوم نيست چه اتفاقي خواهد افتاد. اين ذرت تراريخته حاوي ژن باسيلوس تورينجنسيس(BT) است كه از خود سمي ترشح مي‌كند كه باعث از بين رفتن كرم ساقه خوار اروپايي ذرت مي‌گردد.

آقاي آلان چوپ وزير اكولوژي فرانسه در مصاحبه با مجله ال پايس گفت كه تا وقتي اثر اين محصول تراريخته بر روي محيط زيست مششخص نگردد فرانسه اين نوع ذرت را كشت نخواهد كرد. هنوز شركت مونسانتو مداركي مبني بر بي ضرر بودن اين ذرت بر روي محيط زيست ارايه نكرده است. او افزود البته تخقيقات بر روي محصولات تراريخته در زمينه دارويي و مواد غذايي در فرانسه ادامه خواهد داشت. غذاهاي تراريخته ژنتيكي اگرچه در آمريكاي شمالي فروش بالايي دارد اما در اروپا به اين غذاها حساسيت خاصي نشان مي دهند. گروههاي طرفدار محيط زيست در اروپا مخالفت شديدي را با اين محصولات از خود نشان داده اند و خواستار ممنوع كردن ورورد اين نوع محصولات به محيط زيست هستند.

كشف ويروسي براي مبارزه بيولوژیک با مورچه قرمز آتشي

مورچه قرمز آتشي باعث آزار و اذيت زيادي براي كشاورزان، دامداران و بقيه افراد شده است. محققان اخيرا ويروسي را كشف كرده اند كه باعث از بين رفتن اين مورچه ها مي شود. اين مورچه ها از دهه ۱۳۹۰ در امريكا مشاهده گرديده و سالانه حدود ۶ بيليون دلار خسارت به محصولات كشاورزي وارد مي كند. آقاي واندر مور مدير اين پروژه تحقيقاتي مي گويد اين ويروس پتانسيل بالايي براي مبارزه با مورچه قرمز آتشي دارد.

كلني هاي بزرگ مورچه قرمز آتشي باعث آسيب شديد به مزارع، باغات، تجهيزات الكترونيكي و فرسايش شديد خاک مي شوند. همچنين انسان و حيوانات نيز از نيش اين مورچه ها در امان نيستند. اين مورچه ها در مزارع، مراتع و چمنزارهاي شهري ديده شده است. و به جاهاي مرطوب بسيار علاقه مند هستند. در شرايط آزمايشگاهي ويروس SINV-1 پايدار و مسري است. اين ويروس مي‌تواند يك كلني مورچه را در عرض سه ماه نابود كند. محققان معتقدند اين ويروس يك عامل بيولوژيكي موثر براي مبارزه با مورچه قرمز آتشي است.

البته براي مبارزه بيولوژيكي با مورچه قرمز آتشي تنها اين ويروس نيست بلكه حشرات و عوامل ديگري نيز وجود دارند. براي مثال يك نوع زنبور كوچك وجود دارد كه با تخم گذاري بر روي اين مورچه ها باعث از بين رفتن آنها مي‌گردد. لازم بذكر است تمام مورچه هاي قرمز آتشي مضر نيستند. از آنجا كه اين مورچه ها همه چيز خوار هستند باعث كاهش جمعيت كنه ها در مرتع مي‌گردند. همچنين اين مورچه ها كرمهاي ساقه خوار نيشكر را با نيش زدن از بين مي برند.

گياهان مهم زراعي كه تحت تاثير گرم شدن زمين زمين قرار گرفته اند

گرم شدن ناگهاني زمين در اواخر قرن بيستم باعث كاهش عملكرد چند گياه زراعي مهم گرديده است. كه نتايج اين توسط محققين مورد بررسي قرار گرفته است. افزايش دما بين سالهاي ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۲ باعث كاهش توليد گندم، ذرت و جو گرديده. تخمين زده ميشود كه اين كاهش حدود ۴۰ ميليون تن در سال باشد. اگر چه اين ارقام در برابر توليدات فراوان جهاني بسيار كم به نظر مي‌رسد اما دانشمندان هشدار داده اند كه با ادامه اين روند كاهش بيشتري را در توليد غلات شاهد خواهيم بود. اين مطالعه در مجله مطالعات زيست محيطي منتشر شده است و نتايج گرم شدن زمين را به ميزان ۰٫۷ درجه سيليسوس بين سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ بررسي كرده است. اگرچه اين گرم شدن نسبت به پيشرفتهاي تكنولوژيكي ناچيز است اما دانشمندان مي‌گويند روند گرم شدن زمين نگران كننده است. در اين مطالعه دانشمندان فقط ميانگين بارندگي و دما را براي مناطق مختلف اندازه گيري كرده و عملكرد محصولات را از طريق آمارهاي سازمان خواربار كشاورزي سازمان ملل متحد بدست آوردند. اين آمار نشان داد كه رابطه ساده اي بين دما و عملكرد محصولات وجود دارد. و با افزايش هر ۰٫۵ درجه دماي كره زمين كاهش ۳ تا ۵% در عملكرد محصولات را خواهيم داشت.
توليد شكر ارگانيك براي اولين بار در جهان
مزارع نيشكر فيجي در حال تبديل مزارع نيشكر معمولي به ارگانيك است. اقاي چادهر وزير كشاورزي فيجي مي‌گويد كه اين اين مزارع پتانسيل بسيار عالي براي شروع توليدات ارگانيك است.
وي در بازديد از مزارع نيشكر ارگانيك گقت كه اصول كشاورزي ارگانيك چيز جديدي نيست اما واژه كشاورزي ارگانيك ممكن است استفاده هاي جديدي را داشته باشد. كشاورزي ارگانيك استفاده از بخشي از دانش سنتي است كه توسط آبا و اجدا قبل ما قبل از اينكه سموم و كودهاي شيميايي اختراع شوند مورد استفاده بوده است. او گفت كه توليد محصولات ارگانيك باعث بهبود شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي مي‌گردد جون پروژه توليدات ارگانيك فقط مربوط به منابع آب و زمين نيست بلكه به سلامت جامعه نيز توجه دارد. هدف از اجراي اين پروژه بدست اوردن فن آوري توليد شكر ارگانيك و توليد شكر ارگانيك براي اولين بار در جهان است.

غذاهاي ارگانیک باعث كاهش سطوح سموم آفت كش در غذاي كودكان مي‌شود

با تحقيقات دانشمندان مشخص گرديده كه غذاهاي ارگانيك حاوي سطوح كمتري از آفت كشهاست. آقاي آلكس لو استاديار دانشگاه واشنگتن مي‌گويد كه غذاهاي ارگانيك خطر كمتري از نظر باقيمانده آفت كشها براي كودكان دارد.

تحقيقات نشان داده كه سموم ارگانو فسفره باعث ضايعات عصبي بر روي انسان و حيوان ميگردد. آقاي دكتر لو مي گويد استفاده از سموم ارگانو فسفره در مناطق مسكوني بايد ممنوع گردد.او بر روي دو سم پر مصرف مالاتيون و كلرپيرفوس(دوراسبان) تحقيقات خود را متمركز كرد.

او آزمايش خود را با اندازه گيري ميزان باقي مانده اين دو سم در ادرار ۲۳ دانش آموز شروع كرد.اين دانش آموزان سنين بين ۳ تا ۱۱ سال داشتند و ابتدا از غذاهاي معمولي تغذيه شدند و ۳ روز بعد از غذاهاي ارگانیک تغذيه كردند.

بعد از استفاده از غذاهاي ارگانیک تمام دانش آموزان از باقي مانده سموم در بدن آنها خبري نبود. اما وقتي دوباره با غذاهاي معمولي تغذيه شدند دوباره سطح متابوليت هاي مالاتيون به ۵ تا ۲۳۶ قسمت در ميليون رسيد و نتايج مشابهي با همين ميزان در مورد سم كلرپيرفوس مشاهده گرديد.

سطوح بالاي ويتامين C و سطوح پايين نيتروژن در پرتقال‌هاي ارگانیک مشاهده گرديد

تاكنون دانشمندان تلاش هاي زيادي را صورت داده اند تا نفاوت بين ميوه هاي ارگانیک و ميوه هاي معمولي را دريابند. در مناطق با آب و هواي مديترانه اي شدت آفات در مزراع پرتقال كم است و آفت كشها خيلي كم مصرف مي‌گردند.

و اين مساله باعث شده كه نتوان با اندازه گيري باقيمانده هاي آفت كشها در پرتقال آن را از نظر ارگانيك بودن يا معمولي بودن تشخيص داد. يك گروه از محققان ايتاليايي با تحقيق بر روي اين موضوع مشخص كرده اند كه نوع نيتروژن و مقدار نيتروژن پرتقال هاي ارگانیک با پرتقالهاي معمولي تفاوت داشت و در پرتقالهاي ارگانیک نيتروژن كمتري وجود دارد.

ميزان نيتروژن پرتقال هاي ارگانيك ۳۰% پايين تر از پرتقال‌هاي معمولي بود. همانطور كه مشخص شده سطوح پايين تر نيتروژن باعث كاهش نيتروآميناز كه باعث سرطان روده است مي‌شود. در مورد ويتامين C نيز پرتقال هاي ارگانيك حاوي ميزان بيشتري ويتامينC بودند كه ان ميزان به بيش از ۱۲% مي‌رسد.