UA-123158002-1
کاشت محصولات ارگانیک

آغاز فصل کاشت محصولات ارگانیک و سالم

آغاز فصل کاشت محصولات ارگانیک و سالم

کاشت محصولات ارگانیک از جمله گوجه ارگانیک، خیار ارگانیک، بادمجان ارگانیک، کدو ارگانیک و سبزیجات ارگانیک در مزارع گوکرن آغاز گردید. که بخشی از آنها کشت بذر و بخشی دیگر به صورت نشاء کشت می گردد. در کاشت بذر از پلاستيک استفاده می شود كه بر روي خاک گسترده شده و در كشاورزي مزاياي فراواني دارد كه از مهم ترين آنها جلوگيري از تبخير سطحي خاک و كاهش مصرف آب مورد نياز آبياري , جلوگيري از رشد علف هاي هرز و به دنبال آن جلوگيري از هدر رفتن آب توسط علفهاي هرز مي باشد.

 خبرگزاری گوکرن

درج شده در: اخبار و رویدادها
برچسب ها: , , , ,