UA-123158002-1
برداشت کلم،گل کلم

برداشت کلم،گل کلم ،کاهو و هویج از مزارع تحقیقاتی گوکرن

برداشت کلم،گل کلم ،کاهو و هویج از مزارع تحقیقاتی گوکرن

برداشت کلم،گل کلم ، کاهو و هویج از مزارع تحقیقاتی – تولیدی  در آذر ماه ۱۳۹۲ آغاز شد. در این مزارع سموم  و کودهای شیمیایی مصرف نمی گردد و برای تقویت خاک و تامین عناصرغذایی از کودهای دامی و پوسیده استفاده می شود و به دلیل اعمال مدیریت های صحیح دچار هیچ گونه آفت و بیماری نشده است

همچنین این محصولات در بازارهای مصرفی با بسته بندی مشخص عرضه گردید.

 

درج شده در: اخبار و رویدادها
برچسب ها: , , ,