فرهنگ سازی محصولات سالم و ارگانیک

فرهنگ سازی در زمینه محصولات سالم و ارگانیک در شرکت پتروشیمی اصفهان در هفته جهانی سلامت

فرهنگ سازی محصولات سالم و ارگانیک

فرهنگ سازی محصولات سالم و ارگانیک : شرکت گوکرن در راستای فرهنگ سازی آشنایی و مصرف محصولات غذایی و کشاورزی سالم و ارگانیک با همکاری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و به همت واحد طب صنعتی و بهداشت اقدام ایراد سخنرانی و ایجاد غرفه محصولات سالم و ارگانیک در هفته سلامت در شرکت پتروشیمی اصفهان به مورخ ۹۴/۰۲/۰۱ نمود.

خبرگزاری گوکرن

بهار ۹۴ 

درج شده در: اخبار و رویدادها
برچسب ها: , , ,