اثرات نامطلوب فلزات سنگين بر سلامت انسان

اثرات نامطلوب فلزات سنگين بر سلامت انسان

اثرات نامطلوب فلزات سنگين بر سلامت انسان

یکی از مباحث چالش برانگیز در جهان آلاینده‌های محیط زیست، فلزات سنگین هستند.  آلـودگي خـاك و محـصولات کـشاورزي بـه فلـزات سـنگين به طورگستردهاي در كشورهاي مختلف جهـان مـورد مطالعـه و ارزيابي قرار گرفته است.  با توجه به اهميت استفاده از مواد غذایی سالم، كنترل غلظت عناصر سنگين جهت حفظ سلامتي انسان بسیار مهم اسـت.

اثرات فلزات سنگين بر سلامت انسان

چندین فلز سنگین به طور طبیعی در پوسته زمین یافت می شوند و برای اهداف مختلف صنعتی و اقتصادی مورد بهره برداری قرار می گیرند. برخی از این فلزات سنگین مانند مس، کبالت، آهن، نیکل، منیزیم، مولیبدن، کروم، منگنز و روی نقش عملکردی دارند که برای فعالیت های مختلف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در بدن ضروری است. با این حال، برخی  دیگر از این فلزات سنگین مانند کادمیوم، جیوه، سرب، کروم، نقره و آرسنیک در دوزهای بالا در مدت زمان کوتاه دارای اثرات مخرب در بدن هستند و باعث مسمومیت حاد و مزمن در انسان می شوند.

در ميان آلاينده هاي محيط زيست، عناصر سنگين به علت خواص سمي، تجمع پذيري و ماندگاري بالا در بدن موجودات زنده، داراي اهميت ويژه اي هستند. فلزات سنگین توسط خاك جذب شده و سبب آلـودگي زمين هاي كشاورزي مي شود و نهايتاً وارد چرخه خاك-گياه- حيوان و انسان شده و ممكن است به حد آسـتانه سمي بـراي گياه، حيوان يا انسان برسد. فلزات سنگین با ایجاد رادیکال های آزاد سبب افزایش استرس اکسیداتیو و به دنبال آن آسیب به لیپیدها، پروتئین ها و مولکول های DNA می شوند.

اگرچه برخي از اين عناصر در مقـاديري ناچيز براي رشد گياه لازماند، ولي غلظـت كمـي بيـشتر از حـد آستانه آن ها مي تواند بـراي حيات گياهي و جانوري خطرساز باشد. لازم به ذکر است یکی از مهمترین مسیرهای انتقال فلزات سنگین به زنجیره غذایی انسان و چرخه های زیستی، گیاهان هستند.

در نتیجه

با داشتن يك رژيم غذايي ارگانیک مي توان از بروز يا پيشرفت بيماري ها جلوگيري كرد. اسـتفاده از کودهاي بیولوژیک و زیسـتی و کشت در مناطق بکر به دور از شهر ها و مناطق صنعتی کمک می کند محصولات کشاورزي سالم تري به دست آید، که لازم است به این امر توجه ویـژه شود. و نقش کشاورزان در این زمینه بسیار تعیین کننده است..

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فلزات سنگین مقالات جدید سایت را دنبال کنید.

منابع:

Distinct physiological responses of tomato and cucumber plants in silicon-mediated alleviation of cadmium stress

Mechanism and Health Effects of Heavy Metal Toxicity in Humans

Potential health risks of heavy metals in cultivated topsoil and grain, including correlations with human primary liver, lung and gastric cancer, in Anhui province, Eastern China

درج شده در: اخبار و رویدادها, اخبار و مطالب, اطلاعات تخصصی, مطالب متفرقه, مطالب و مقالات
برچسب ها: , ,