UA-123158002-1

مواد ارگانیک چقدر اهمیت دارند؟

مواد ارگانیک

مواد ارگانیک چقدر اهمیت دارند؟

مواد ارگانیک چقدر اهمیت دارند؟

مواد ارگانیک خاک به نرمی بافت خاک با ایجاد خلل و فرج کمک می کند.که این امر منجر به تهویه بهتر خاک، نفوذ بیشتر آب باران و بارندگی و همچنین نفوذ بهتر ریشه گیاهان می شود.

قسمت قابل مشاهده مواد ارگانیک مانند اسفنج های ریزی عمل کرده که باعث ذخیره آب تا ۵ برابر وزن خود می گردند. بنابراین در شرایط خشکی آب بیشتری برای گیاهان در دسترس است. که انجام این پدیده در خاکهای شنی برای مدت زمان طولانی بسیار مهم است.

قسمت‌های غیر قابل مشاهده مواد ارگانیک مانند چسب عمل کرده و باعث چسباندن بخش های نرم خاک به یکدیگر می شود و در نتیجه باعث شکل گیری بخش‌های مستحکم می گردد.

که این امر به بهبود بافت خاک مخصوصاً‌ در خاک‌های رسی یا شنی کمک می کند. یکی دیگر از اثرات مفید میکروارگانیسم ها و سایر ارگانیسم های خاک مثل کرم خاکی تغذیه از مواد ارگانیک و تجزیه آنهاست.

که این ارگانیسم ها به رطوبت کافی و تهویه مناسب خاک احتیاج دارند که مواد ارگانیک خاک برای زندگی این موجودات محیط مناسبی را فراهم می آورد. مواد ارگانیک دارای ظرفیت بالایی برای حفظ مواد غذایی خاک و همچنین باعث آزاد سازی آنها بطور پیوسته می شوند. بنابراین ظرفیت خاک را برای ذخیره مواد غذایی افزایش داده و گیاهان را از مواد غذایی بی نیاز می کنند و از دست رفتن مواد غذایی را کاهش می دهند.

این امر بویژه در خاک های شنی که در حالت طبیعی مواد غذایی کمتری را در خود نگه می دارند خیلی مهم است. مواد ارگانیک از تبدیل خاک به خاکهای خیلی اسیدی جلوگیری می کنند.

شکل گیری مواد ارگانیک خاک

گیاهان  از آب ، هوا و مواد غذایی بوجود می آیند. هنگامی که مواد گیاهی با کمک حیوانات تجزیه می گردند ارگانیسم ها و میکروب‌های خاک و همچنین ترکیبات آن مانند مواد غذایی و گاز مجددً آزاد می شوند.و گیاهان جدید برای رشد خود از آنها استفاده می کنند.

در فرایند تجزیه بخشی از مواد تجزیه شده به مواد حقیقی تجزیه می گردد. این ترکیبات نیمه تجزیه شده با یکدیگر ترکیب شده و در نتیجه باعث ایجاد مواد ارگانیک سیاه مایل به قهوه ای یا سیاه می گردند. بخش دیگری از مواد ارگانیک شامل ساختارهای برگی،  فیبرها  و چوب که هنوز هم قابل رویت هستند که اغلب بدون شکل بوده و با خاک مخلوط می گردند.

در تجزیه مواد گیاهی، ارگانیسم های بزرگ و کوچک موجود در سطح خاک یا درون خاک مهم‌ترین نقش را دارا هستند. که با بریدن ، جویدن ، خوردن و مخلوط کردن مواد ارگانیک در خاک مواد غذایی را برای میکروارگانیسم های دیگر تامین می کنند.تمام مواد گیاهی و یا حیوانی با سرعت یکسانی تجزیه نخواهند شد. درصد بیشتر مواد غذایی،‌ موادی هستند که سریعتر و کامل تر توسط ارگانیسم ها  و میکروبهای خاک خورده خواهندشد. موادی مانند برگ‌های تازه جوان و کود حیوانی سریعاً پوسیده می شوند.

مواد سخت تر و همچنین موادی که از نظر محتویات ، مواد غذایی کمتری دارند مدت زمان طولانی تری را برای تجزیه نیاز دارند. گیاهان مسن و موادی که از فیبر و چوب زیادی تشکیل شده اند تجزیه آنها در مدت زمان طولانی تری اتفاق خواهد افتاد. سرعت تجزیه به رطوبت و دمای خاک بستگی دارد. موجودات خاکزی در شرایط گرم و مرطوب خاک بسیار فعالند و در نتیجه تجزیه مواد ارگانیک بسیار سریع انجام می پذیرد. هنگامی که تجزیه بصورت کامل و سریع انجام می گیرد مواد غذایی بیشتری آزاد می شوند اما هوموس کمتری ساخته می شود. تجزیه آرام مواد با توجه به اینکه مواد سخت باشند یا اینکه تجزیه در آب و هوای سرد انجام گیرد باعث ایجاد هوموس بیشتری در خاک می گردد.

 

 

درج شده در: ارگانیک, مطالب و مقالات
برچسب ها: , , , ,