UA-123158002-1

محصولات تراریخته و کشاورزی ارگانيك

محصولات تراریخته

محصولات تراریخته و کشاورزی ارگانيك

محصولات تراریخته و کشاورزی ارگانيك

طرفداران کشاورزی مدرن راه رسیدن به کشاورزی پایدار و فرار از مواد شیمیایی در کشاورزی را استفاده از محصولات تراریخته GMO، هورمون های رشد، آنتی بیو تیکهای خوراکی دام، اشعه دادن و پرتو افکني  و مواد شيميايي سنتز شده و…. می دانند آنها در مقالات علمی و از طریق رسانه های مختلف عنوان می  کنند که کشاورزی ارگانیک پايدار نيست و تولیدات آن به مراتب از کشاورزی مدرن پایین تر است.

با توجه به مشکلات  و بحران های  کشاورزی فشرده عده ای از متخصصان جبهه جدیدی از کشاورزی را تحت عنوان کشاورزی مدرن ارایه کرده و به تبلیغ آن مشغول هستند.

آنها از این طریق فشار را برای کار برد محصولات ترا ريخته،هورمون های رشد،آنتی بیو تیکهای خوراکی دام،اشعه دادن و پرتو افکني  و مواد شيميايي سنتز شده را افزایش داده و کاربردآن را به جای استفاده از مواد شیمیایی که مخاطرات آنرا پذیرفته اند، توجیه می نمايند با این نظریه که بدون استفاده از چنین محصولاتی جهان قادر به تغذیه خودش نیست.

بررسی ها در خصوص تجربیات پیاده شده در خصوص گیاهان ترا ريخته در دنیا نشان می دهد که نه تنها استفاده از این مواد باعث نجات نیست بلكه باعث بروز بحرانهای جدید در مسئله سلامت و اقتصاد شده است.

مثال بارز در این زمینه کشور آرژانتین به عنوان يكي از بزرگترین کشور هاي تولید کننده محصولات ترا ريخته در جهان است که ۲۸ در صد کل محصولات ترا ريخته را تولید میکند ولی با ورورد به کشاورزی تراریخته ،کشاورزان حتی قادر به تامین غذای کودکان خود نیز نیستند.

در آمدکشاورزان به نصف  تقلیل یافته و شرایط بسیار ی از کشاورزان برای جبران  تامین هزینه های سنگین انجام گرفته در در سطح بسیار بدی قرار دارد که مهم ترین علت آن هزینه های سنگین مواد تراریخته و کاهش سی در صدی قیمت ها در سال های اخیر به علت عدم اطمینان از سلامت و مخاطرات پیش بینی نشده این محصولات بوده است.

از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰تعداد تولید کنندگان سی و دو  در صد کاهش پیدا کرد و از ۱۷۰۰۰۰نفر به۱۱۶۰۰۰نفر کاهش پیدا کرد یعنی ۵۴۰۰۰نفر کشاورز به طور ناخواسته شغل خودرا از دست دادند.وابسته شدن تولید به مواد و سرمایه های تجارتی خارجی باعث  ورشکستگی اقتصاد کشاورزی و افزایش فقر و گرسنگی در سطح روستاها و شهرها  و

ترک ناخواسته مزارع توسط هزاران کشاورز شده است.

بنابر این محصولات تراریخته در بزرگترین کشور تولید کننده آن که قادر به تامین غذای کودکان آن کشور نیست به صورتی که ۴۰ در صد از کودکان این کشور با سو تغذیه

مواجه هستند،چگونه قادر به تامین غذای جمعیت دنیا می باشد.

کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک ، نظام زراعی مبتنی بر اصول اکوسیستم زراعی، تمرکز بر حاصلخیزی خاک و سلامت گیاه و عدم مصرف مواد شیمیایی مصنوعی و  منطبق بر شرایط

اجتماعي و شاخص های اقتصادی منطقه ای و محلی. کشاورزی بیودینامیک در واقع سطح بالای نظام ارگانیک شامل ابعاد روحانی با ساختار ریتم های کیهانی  ،نیروی

حیاتی، کیفیت،تدارکات بیودینامیک  ، موجود زنده مزرعه است که به صورت کشاورزی فرا ارگانيک عنوان می شود .

اهداف كشاورزي ارگانيك

 • اهداف اصلی در کشاورزی ارگانیک شامل موارد ذیل است:
 • پایداری اقتصادی کشاورزی
 • ارزش افزوده تولیدات
 • شرایط کاری خوب برای تولید کنندگان وخانوار انان
 • طراحی بازار و تجارت مشخص
 • تضمین عرضه غذا
 • تامین عواید کافی، در يك محیط کاری ایمن و سالم
 • كاهش هزينه‌ها و افزايش در آمد در فرايند بهره‌برداري و توليد.
 • تامین نیازهای محلی
 • استفاده بهينه از منابع محلی
 • احترام به فرهنگ محلی
 • توازن جنسی
 • تولید محصولات سالم و عاری از بقایا
 • طعم و کیفیت خوب
 • سرمایه گذاری کم
 • توازن زیست بوم
 • حفظ منابع طبیعی
 • عدم آلودگی به مواد شیمیایی مصنوعي
 • حفظ تنوع زیستی
 • عدم تكيه بر نهاده‌های خارج از اكوسيستم زراعي
 • دامپروری حیوان مدار
 • حاصلخیزی بالای خاک
 • بازده خوب و مداوم
 • حفظ و بهبود چشم انداز طبیعی و نظام بوم شناختی زراعی
 • به حداقل رساندن مصرف انرژی و منابع غیر قابل تجدید
 • تولید مقادیر کافی غذای سالم مغذی و با کیفیت بالا
 • تایید دانش بومی و نظام‌های زراعی سنتی
 • مشاركت و توسعه پايدار فعاليت‌ها از طريق تشكل‌هاي محلي و شبكه‌هاي توانمند محلي
 • حفظ تعادل‌هاي اكو سيستمي در چرخه فعاليت‌هاي توليدي كشاورزي.
 • حفظ اكو سيستم‌هاي طبيعي، پايداري طبيعي سلامت توليدكننده و مصرف كننده.
 • حفظ و ارتقاء حاصلخیزی دراز مدت خاک
 • تقويت چرخه‌های زیستی درون مزرعه، بویژه چرخه مواد غذایی
 • تامین عرضه ازت با بکارگیری گسترده از گیاهان تثبیت کننده به عنوان تركيب كليدي رشد گياه
 • حفظ نباتات زیستی مبتنی بر پیشگیری بجای درمان
 • تنوع ارقام محصول و گونه‌های حیوانات، متناسب با شرایط محلی
 • منع مصرف تركيبات تنظيم كننده رشد مصنوعی اعم از کودهای شیمیایی، هورمون‌هاي و…
 • منع مهندسی ژنتيك و محصولات آن

اصول کلی در کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک، نظامی اقتصادی، اجتماعی و مدیریت تولیدی اکولوژیک است که شناخت کاملی از خاک و اجزای تشکیل دهنده آن دارد. این نظام با افزایش

حاصلخیزی خاک برای تولید مواد غذایی انسان در چرخه بیولوژیکی سعی دارد، از ورود هر گونه نهاده های خارجی ( کودهای شیمیایی، آفت کش ها، علف کش ها ) به

فرآیند تولید جلوگیری کند تا با حداقل هزینه به رابطه ای پایدار میان انسان،

محیط زیست و موجودات زنده بیانجامد. از این رو اهداف این نظام را می توان در دو قالب زیر دنبال کرد:

 •  تغییر روش از تاکید بر تولیدات بیش تر محصولات کشاورزی به سمت کاهش هزینه ها با توجه به بهبود کیفیت فرآورده ها و زمینه سازی و جایگزین کردن نهاده های گران و مضر (کودهای شیمیایی، آفت کش ها، علف کش ها ) با روش های تولید از طریق به کارگیری دانش و آگاهی کشاورزی اکولوژیکی، نیروی کار و تکنیک های غیر شیمیایی.
 •  حمایت از اکولوژی  گیاهی و گونه های جانوری در تمامی زمینه ها برای استقرار یک اکوسیستم کشاورزی به عنوان روش پیگیری موثر در برابر طغیان و شیوع آفات، بیماری ها و علف های هرز.

در يك سيستم طراحي شده جهت توليد محصولات ارگانيك  اهداف زير مد نظر مي‌باشد:

 • افزايش تنوع زيستي در كل سيستم
 • افزايش فعاليت بيولوژيكي  خاك
 • حاصلخيزي طولاني مدت خاك
 • بازيافت پسماند با منشاء گياهي و حيواني به منظور برگشت مواد غذايي به زمين و در نتيجه  كاهش استفاده از منابع تجديد نپذيرد.
 • تكيه بر منابع تجديد پذير محلي در سيستم سازمان يافته كشاورزي
 • ترغيب كاربرد بهداشتي خاك، آب و هوا براي كاهش انواع آلودگي  ناشي از عمليات كشاورزي
 • عمل‌آوري فراورده‌هاي كشاورزي با تاكيد بر كاربرد روش‌هاي فرآيند دقيق به منظور پايداري و حفظ كيفيت ارگانيك محصولات در تمام مراحل
 • دوره گذار براي هر مزرعه، از طريق مدت زمان مناسب با عوامل خاص مربوط به محل مانند سابقه  زمين و نوع محصول و دامي كه بايد توليد شود، تعيين مي‌شود.

محصولات کشاورزی ارگانیک تولید کنندگان را از طریق شاخص های زیر اندازه گیری می کنند:

 1. رعایت استانداردهای تولید در رشد محصول
 2. بذر و نهال
 3. مدیریت کنترل آفات و علف های هرز در مزرعه
 4. مدیریت و نظارت بر بسته بندی، آماده سازی و شستشو، انبارداری، حمل و نقل و روش های بر چسب گذاری

درج شده در: ارگانیک, مطالب و مقالات
برچسب ها: , , , ,

مرکز ارگانیک گوکرن