UA-123158002-1

زنبورهای تریكوگراما در مبارزه بیولوژیك

زنبورهای تریكوگراما

زنبورهای تریكوگراما در مبارزه بیولوژیك

اهمیت زنبورهای تریكوگراما در مبارزه بیولوژیك

یكی از روش‌های مبارزه با آفات گیاهان زراعی استفاده از حشرات مفید مانند زنبورهای تریكوگراما موجود در طبیعت می‌باشد.بدین نحو كه این حشرات می‌توانند حشرات زیان‌آور را به نفع انسان از بین ببرند.

زنبورهای تریكوگراما یكی از این حشرات مفید در طبیعت غنی استان مازندران بوده و انگل تخم پروانه تعدادی از حشرات از قبیل كرم ساقه‌خوار برنج،كرم ساقه‌خوار ذرت، كرم سبز برگخوار برنج، كرم غوزه پنیه، كرم سیب و كرم گلوگاه انار و قبل از بروز خسارت آفت روی گیاه تخم‌ها را مورد حمله قرار داده و فاسد می‌نماید.

با جمع‌آوری این حشرات از طبیعت و پرورش و ازدیاد انبوه آن در انسكتاریوم و رهاسازی در مزارع و باغات برای مبارزه با آفات استفاده می‌شود. دركشور ما مبارزه با آفاتگیاهان زراعی با استفاده از این زنبور سابقه كوتاهی دارد.و در بعضی از كشورهای جهان حدود ۹۰ سال قبل مبارزه با آفات با بهره‌گیری از این زنبور شروع گردیده و در سطوحی معادل چند میلیون هكتار كاربرد دارد.

شكل و مراحل نشو و نمای زنبور تریكوگراما:

این حشره از خانواده Trichogram matidae و از كوچكترین زنبورهای پارازیت هستند. گونه‌های بومی در فلات ایران خیلی كوچك و در حدود ۴/۰ میلی‌متر طول و به رنگ‌های زرد، خرمایی، سیاه، قهو‌ه‌ای می‌باشند.

در حاشیه بال‌ها ریشك‌های بلند پاكوتاه و ماده‌ها درشت‌تر از نرها، شاخك‌های ماده كوتاه و زانوئی و در نرها شاخك‌ها بلند و پوشیده از موهای بلند می‌باشد. مرحله رشدی تریكوگراما در داخل تخم میزبان شامل، تخم، لارو، شفیره است. لارو با تغذیه از محتویات تخم میزبان واسط به شفیره تبدیل و پس از مدت كوتاهی زنبور با سوراخ نمودن پوسته تخم خارج می‌گردد.

زیست‌شناسی زنبور تریكوگراما:

این حشره چندنسلی بوده و فعالیت انگلی خود را در داخل تخم میزبان در مدت كوتاهی از ۸ تا ۱۴ روز بسته به حرارت و رطوبت طی می‌نماید. فعالیت نشو و نمای این حشره در گونه‌ها و سوش‌های مناطق مختلف متفاوت می‌باشد. زنبور ماده تریكوگراما پس از جفت‌گیری یا بدون جفت‌گیری ۳۰ تا ۷۰ تخم می‌گذارد.

شعاع پرواز با توجه به نوع زراعت و تراكم تخم میزبان تا چند متر می‌باشد. در شرایط انسكتاریوم در حرارت ۵±۲۲ درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی ۸۵-۷۰ درصد پرورش و تكثیر و در حرارت كمتر از ۱۲ درجه سانتیگراد فعالیت آن متوقف شده به خواب می‌رود. در مرحله پیش‌شفیره و شفیرگی می‌توان این حشره را در یخچال در حرارت ۲±۴ درجه سانتیگراد بمدت ۱ تا ۲ ماه به حالت استراحت ذخیره نمود.

تكثیر و تولید انبوه:

برای اینكه زنبور تریكوگراما را به اندازه زیاد افزایش دهیم لازم است پروانه‌های میزبان واسط آزمایشگاهی انتخاب گردند. در بین آفات انباری تخم پروانه بید غلات Sitotroga Cereallela از هر نظر مناسب شناخته شده و از آن در انسكتاریوم‌های بخش آفات و بیماری‌های گیاهی مراكز تحقیقات كشاورزی و حفظ نباتات بدلیل وجود این آفت دركشور و بومی بودن آن، در واحدهای تولید انبوه و تكثیر زنبور بهره‌ برداری می‌شود.

منبع سایت پرنیا

درج شده در: مطالب و مقالات
برچسب ها: , , , ,

مرکز ارگانیک گوکرن