تأثیر کشاورزی ارگانیک بر سلامتی سیاره ما

تأثیر کشاورزی ارگانیک بر سلامتی سیاره ما

آیا تاکنون از خود پرسیده اید که اقدامات شما چگونه می تواند سیاره زمین را تحت تأثیر قرار دهد؟

متأسفانه، ما انسان ها بیشترین آلودگی را به محیط زیست وارد می کنیم. ما می توانیم از منابع طبیعی برای تأمین نیازهای خود استفاده کنیم، اما نه به صورتی که طبیعت را به خطر بیاندازیم. در یک کلام، باید به فکر نسل های آینده خود باشیم. به همین دلیل بهتر است که از روش های کشاورزی، که تأثیر منفی بر محیط زیست دارند اجتناب کنیم. و به سیستمی متوسل شویم که تعادل محیط زیست را برهم نزند.

کشاورزی ارگانیک نقش برجسته ای در حمایت از تنوع زیستی دارد، زیرا تنوع گونه ها و تعادل طبیعی در محیط زیست را حفظ می کند.

تأثیر کشاورزی ارگانیک بر سلامت انسان

کشاورزی ارگانیک در مقایسه با کشاورزی رایج یک روش عالی برای کاهش آلاینده ­ها (فلزات سنگین، سموم دفع آفات و حلال­ ها) می باشد. این آلاینده ها به عملکرد اعصاب آسیب وارد کرده و توانایی سیستم ایمنی بدن انسان را کاهش می دهند. به طور کلی به حداقل رساندن این سموم یک مزیت مهم برای سلامتی انسان است.

تأثیر کشاورزی ارگانیک بر اکوسیستم

ارگانیک غالباً با تعریفی نادرست، فقط به عنوان کشاورزی بدون استفاده از سموم دفع آفات توصیف می شود. به طور دقیق تر، ارگانیک روشی از کشاورزی است که به جای تغییر یا کنترل فرآیندهای طبیعی، با طبیعت شریک می شود که شامل موارد زیر می شود:

  • عدم استفاده از سموم دفع آفات مصنوعی خطرناک ، علف کش ها و کودهای شیمیایی
  • بهبود کیفیت خاک و آب
  • حفظ تنوع زیستی
  • به حداقل رساندن خطرات بهداشتی و شغلی برای کارگران مزرعه
  • احیا اکوسیستم و حفظ زیست بوم پایدار

موفقیت کشاورزی رایج وابسته به نهاده های خارج از مزرعه می باشد در صورتی که کشاورزی ارگانیک سعی می کند این نهاده ها را به حداقل برساند. به طور کلی، کشاورزی ارگانیک به حفظ اکوسیستم پایدار کمک می کند و در نتیجه به تمام چرخه های زیست محیطی (میکروارگانیسم ها، حیوانات و …) حیات می بخشد و در راستای قوانین طبیعت حرکت می کند.

تأثیر کشاورزی ارگانیک بر گرمایش زمین

 به گفته بسیاری از متخصصان در زمینه حفظ منابع (سوخت های فسیلی) و گرم شدن کره زمین، تغییر در شیوه های کشاورزی در سراسر جهان می تواند محوری برای تثبیت اقلیم در سراسر سیاره زمین باشد. در واقع مطالعات انجام شده نشان می دهد که کشاورزی ارگانیک به حفظ کربن بیشتر در خاک کمک می کند. همچنین سبب جلوگیری از گرم شدن کره زمین می­شود.

 

به طور کلی کشاورزی ارگانیک تلاش می ­کند در جهت حفظ تعادل محیط زیست مفید باشد.
  • خبر خوب این است که هر کس می تواند یا از طریق مصرف مواد غذایی و یا روی آوردن به کشاورزی ارگانیک به محیط زیست کمک کند.

 

 

منابع:

Does organic farming reduce environmental impacts? e A meta-analysis of  European research

Organic agriculture in the twenty-first century

درج شده در: اخبار و رویدادها, ارگانیک, مطالب و مقالات