UA-123158002-1

آبیاری در کشاورزی ارگانیک (تیم تحقیقاتی شرکت گوکرن)

آبیاری

آبیاری در کشاورزی ارگانیک (تیم تحقیقاتی شرکت گوکرن)

تاثیر آبیاری در کشاورزی ارگانیک

استفاده از آبیاری باعث بهبود زندگی و افزايش درآمد كشاورزان می شود، اما اثرات منفی بالقوه ای در كشاورزی تحت سيستم آبياری وجود دارد كه در زير به برخی از‌ آنها اشاره شده است:

  1.  آبیاری زياد در مناطق خشك و يا نيمه خشك باعث شوری خاك می شود كه بدترين حالت آن تبديل شدن خاک به خاک نامناسب برای كشاورزی است.
  2.  آبیاری شديد (بيش از حد) باعث آبشویی مواد غذایی خاک و فرسايش آن می گردد.
  3. آبیاری بصورت بارانی يا غرقابی باعث صدمه به خاك سطحی می شود. بافت نرم خاك تخريب می شود و ذرات خاك به يكديگر می چسبند و در نتيجه باعث ايجاد كلوخه های سفت می گردند. اين امر به نوبه خود باعث كاهش ميزان تهويه خاك و آسيب به ارگانيسم های خاك گياهانمی شود.
  4. آبیاری نامناسب باعث ايجاد تنش در محصولات شده و آنها را به بيماريها و آفات حساس می كند.
  5. اغلب محصولات مناطق خشك به غرقابی شدن حساس هستند حتی اگر زمان آن كوتاه باشد.
  6. آبیاری در طول ساعت گرم روز باعث ايجاد شوك در گياهان می شود.
  7. سیمانی نبودن جدار کانال های آبرسانی، باعث جذب آن توسط خاک بخشهای غیر کشت و هدر رفتن آن می شود.

آب يك منبع با ارزش و كمياب برای توليدات كشاورزی است و از آنجایی که هدف كشاورزی ارگانيك حفاظت و استفاده پايدار از منابع طبيعی است، بهینه ترین روش ها برای استفاده صحیح از آب، مسئله مهمی در این حیطه است.

انتخاب نوع محصول

انتخاب محصول و روش كشت مناسب بهترين عامل تعيين كننده لزوم استفاده از آبياری است. توجه به این نکات می تواند در انتخاب محصول راهگشا باشد:

  • نه تنها هر گیاه به میزان آب متفاوتی احتیاج دارد، که گونه های مختلف از يك محصول نیز به مقدار آب يكسان احتياج ندارند، همچنین زمان آبياری آنها نیز مشابه نیست.
  • بعضی از گياهان به خشكی بسيار مقاومند اما بعضی از آنها بسيار حساس هستند.
  • گياهانی با ريشه عميق می توانند آب را از اعماق لايه های مختلف خاك مورد استفاده قرار دهند بنابراين در خشكی های موقتی حساسيت كمتری دارند.

  تیم تحقیقاتی شرکت گوکرن

 امروزه به كمك آبياری مناسب بيشتر محصولات می توانند در خارج از مناطق اقليم كشاورزی خود رشد كنند. با اين روش زمين هايی كه بدون آبياری قادر به كشت نيستند زير كشت می روند و حتی گياهان حساس در اين مناطق با حداقل فشار آفت و بيماريها سازگار می شوند.

 سيستم آبياری قطره ای ، تحت فشار، بارانی و… از انواع سیستم های آبیاری موجود هستند که بسته به نوع زمین و نوع محصول و شرایط محیطی می توان هر کدام را برا ی کشاورزی ارگانیک انتخاب کرد.

 که در این زمینه با مراجعه یا تماس با شرکت گوکرن می توانید از تجربیات تیم تحقیقاتی شرکت گوکرن که متشکل از کارشناسان و متخصصین این امر هستند استفاده کنید.

درج شده در: مطالب و مقالات
برچسب ها: , , , ,

مرکز ارگانیک گوکرن