UA-123158002-1

چالش گیاهان تراریخته

گیاهان تراریخته

چالش گیاهان تراریخته

رسیدن به کشاورزی پایدار با استفاده از گیاهان تراریخته

با توجه به مشکلات و بحران‌های کشاورزی فشرده عده‌ای از متخصصان، جبهه جدیدی از کشاورزی را تحت عنوان کشاورزی مدرن ارائه کردند و به تبلیغ آن مشغول هستند. طرفداران کشاورزی مدرن راه رسیدن به کشاورزی پایدار و فرار از مواد شیمیایی در کشاورزی را استفاده از گیاهان تراریخته (GMO)، هورمون‌های رشد، آنتی بیوتیک‌های خوراکی دام، اشعه دادن و پرتو افکنی و مواد شیمیایی سنتز شده و…. می‌دانند آن‌ها در مقالات علمی و از طریق رسانه‌های مختلف عنوان می‌کنند که کشاورزی ارگانیک پایدار نیست و تولیدات آن به مراتب از کشاورزی مدرن پایین‌تر است.

آن‌ها از این طریق فشار را برای کاربرد محصولات تراریخته، هورمون‌های رشد، آنتی بیو تیک‌های خوراکی دام، اشعه دادن و پرتو افکنی و مواد شیمیایی سنتز شده را افزایش داده و کاربرد آن را به جای استفاده از مواد شیمیایی که مخاطرات آن را پذیرفته‌اند،

توجیه می‌نمایند با این نظریه که بدون استفاده از چنین محصولاتی جهان قادر به تغذیه خودش نیست، بررسی‌ها در خصوص تجربیات پیاده شده در خصوص گیاهان تراریخته در دنیا نشان می‌دهد که نه تنها استفاده از این مواد باعث نجات نیست بلکه باعث بروز بحران‌های جدید در مسئله سلامت و اقتصاد شده است.

مثال بارز در این زمینه کشور آرژانتین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته در جهان است که ۲۸% کل محصولات تراریخته را تولید می‌کند ولی با ورورد به کشاورزی تراریخته، کشاورزان حتی قادر به تأمین غذای کودکان خود نیز نیستند.

درآمد کشاورزان به نصف تقلیل یافته و شرایط بسیاری از کشاورزان برای جبران تأمین هزینه‌های سنگین انجام گرفته در در سطح بسیار بدی قرار دارد که مهم‌ترین علت آن هزینه‌های سنگین مواد تراریخته و کاهش۳۰% قیمت‌ها در سال‌های اخیر به علت عدم اطمینان از سلامت و مخاطرات پیش‌بینی‌نشده این محصولات بوده است.

از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۰ تعداد تولید‌کنندگان ۳۲% کاهش پیدا کرد و از ۱۷۰۰۰۰ نفر به ۱۱۶۰۰۰ نفرکاهش پیدا کرد یعنی ۵۴۰۰۰ نفر کشاورز به طور ناخواسته شغل خود را از دست دادند. وابسته شدن تولید به مواد و سرمایه‌های تجارتی خارجی باعث ورشکستگی اقتصاد کشاورزی و افزایش فقر و گرسنگی در سطح روستاها و شهرها و ترک ناخواسته مزارع توسط هزاران کشاورز شده است.

بنابراین محصولات تراریخته در بزرگ‌ترین کشور تولید‌کننده آن که قادر به تأمین غذای کودکان آن کشور نیست به صورتی که ۴۰ % از کودکان این کشور با سوء تغذیه مواجه هستند، چگونه قادر به تأمین غذای جمعیت دنیا می‌باشد.

درج شده در: مطالب و مقالات
برچسب ها: , , , ,