مگس سیرفید

مگس سیرفید

مگس سیرفید

مگس سیرفید

مگس گل یا مگس سیرفید (Syrphidae):

یکی از حشرات شکارگر مفید مگس گل یا همان مگس سیرفید (Syrphidae) می باشد. لارو مگس سیرفید خاصیت شکارگری دارد و از شته‌ها تغذیه می‌کند. و در کنترل بیولوژیک مهم است و مگس های بالغ از شهد گل و عسلک دفعی حشرات تغذیه دارند.

مگس های بالغ قهوه ای یا سیاه بالکه های عرضی زرد رنگ و شبیه زنبورها خصوصاً زنبور عسل است از راسته دوبالان (Diptera) و خانواده (Sirphidae) و لارو آن به رنگ های سبز، قهوه ای یا زرد است که بدنی کرمی شکل دارد لاروها به وسیله‌ی ترشحات چسبناک ترشح شده از غدد دهانی روی برگ و ساقه ها چسبیده و از شته و حتی برخی شپشک‌ها تغذیه می‌کنند. تعدادی در لانه حشرات اجتماعی (مورچه‌ها، زنبورها و موریانه‌ها) ، تعدادی در لابلای نباتات در حال فساد و چوب های پوسیده، بعضی در محیط‌های آبی به شدت آلوده و تعداد اندکی از آن‌ها روی گیاهان زندگی می کنند. محل تخم‌گذاری سیرفید معمولا کمی دورتر از نزدیکترین شته‌ها است.

درج شده در: نهاده ها
برچسب ها: , , ,