کفشدوزک ۷ نقطه ای

کفشدوزک ۷ نقطه ای

کفشدوزک ۷ نقطه ای

کفشدوزک ۷ نقطه ای

کفشدوزک ۷ نقطه ای Coccinella septompunctata:

کفشدوزک ۷ نقطه ای یا پینه دوز که در زبان انگلیسی Ladybug=lady beetle=ladybrid beetle نامیده می شوند و گاهی اوقات C-7 نیز نامیده می‌شود.یکی از معروف ترین و مشهورترین گونه های پرداتور می باشد که در مبارزه بیولوژیک کاربرد زیادی دارد.لارو و حشرات بالغ از انواع Aphids، شپشک‌ها( Soft-scale Mealy bugs ) ، پسپل‌ها، Spider mites ، تخم و لارو جوان سایر حشرات تغذیه می کنند.

مرفولوژی:

حشره کامل کفشدوزک ۷ نقطه ای : نسبتاً بزرگ و به طور ۸ ـ ۵/۵ میلی متر، محدب، با سرسیاه رنگ که از دو طرفین دو چشم پیشرفتگی پیدا نموده است در حاشیه جلویی سرنوار باریک قرمزرنگی مشاهده می شود، شاخک ها دارای قاعده سیاه و بندهای خرمایی رنگ است. سینه سیاه رنگ و دارای حاشیه جلویی صاف که از دو طرف چشم ها را می پوشانند. حاشیه عقبی سینه قوسی است. بالپوش ها به رنگ قرمز نارنجی، کاملاً محدب با حاشیه های صاف و انتهای آن گرد است. سپرچه مثلثی و سیاه رنگ می باشد. روی هر بالپوش سه نقطه سیاه رنگ و یک نقطه سیاه رنگ دیگر نیز به صورت مشترک بین دو بالپوش قرار دارد. سطح زیرین بدن و پاها، سیاه و پوشیده از موهای ظریف و سفید رنگ است.
تخم کشیده، و در ابتدا زرد روشن است که به تدریج نارنجی می شود.
لارو دوکی شکل به رنگ زرد مایل به قهوه ای تا خاکستری مایل به سیاه، دارای لکه های نارنجی رنگ می باشند. نیم حلقه های پشتی بدن در ناحیه جانبی دارای برجستگی هایی روشن است که روی آنها موهای کوتاه دیده می شود.
شفیره کفشدوزک ۷ نقطه ای از انتهای بدن به برگ متصل می شود.

زیست شناسی:

به صورت حشره کامل در زیر برگ های ریخته شده ، پوست درختان و شکاف دیواره ها بصورت گروهی زمستان گذرانی می کند. در بهار هنگامی که دما به ۱۲ رسید کفشدوزک ها از پناهگاه ها خارج و شروع به تغذیه می نمایند. سپس حشرات بالغ، جفت گیری کرده و در دمای بین ۳۰ ـ ۲۰ درجه سانتی گراد بعد از ۴ روز تخمگذاری می نمایند.این حشره دارای ۵ سن لاروی است .این کفشدوزک دارای ۵ تا ۳ نسل در سال است.

درج شده در: نهاده ها
برچسب ها: , , , ,