UA-123158002-1
تله هاي فرموني
مطالب متفرقه

كاربرد تله های فرموني در رديابي آفات

تله های فرموني امروزه اطلاعات كامل و درستي از آفات محصولات كشاورزي به دست آمده است. كه البته اين اطلاعات تابع شرايط محيطي و بيولوژي آفت مي باشد. تله های فرموني درخيلي از موارد از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و گاهي به عنوان تنها وسيله مطمئن در جهت...
بازیافت زباله
مطالب متفرقه

بازیافت زباله و تبدیل به ورمی کمپوست

برخی از شرکت های کود آلی، با دریافت زباله های جمع آوری شده توسط شهرداری ها و تفکیک آنها ، و بازیافت زباله ها و کود کمپوست و ورمی کمپوست  تبدیل می کنند . مزایای کود کمپوست ؛ تامین مواد آلی خاک ، افزایش میزان باروری اراضی کشاورزی ، و...
مبارزه ی بیولوژیک
مطالب متفرقه

مبارزه ی بیولوژیک چیست ؟

مبارزه ی بیولوژیک ... مبارزه ی بیولوژیک : در کشورهای مختلف جهان، رشد روز افزون حمعیت موجب نیاز غذایی شدید گردیده که سبب شده انسان در جهت تولید بیشتر محصولات کشاورزی اقدام نماید . انسان همواره از دیرباز با مشکل آفات وبیمارهای گیاهی برای تولید محصولات کشاورزی مواجه بوده وبرای...