UA-123158002-1
بیماری جاروک لیموترش
بیماری‌ها

بیماری جاروک لیموترش

بیماری جاروک لیموترش (جادوی جاروگر) تاریخچه بیماری جاروک لیموترش این بیماری برای نخستین بار در سال ۱۳۶۵ در عمان و سپس در سال ۱۳۶۸ در امارات متحده عربی مشاهده شد. مطالعات اولیه در این کشورها نشان می‌دهد که عامل بیماری به وسیله حشرات (مانند زنجرک‌ها) به لیموترش انتقال یافته است....
آفتاب سوختگي
بیماری‌ها

آفتاب سوختگي ميوه و درخت انار

آفتاب سوختگي آفتاب سوختگي ميوه و تنه انار از ديگر بيماريهاي غيرپاتوژنيك انار محسوب ميشود. اين عارضه باعث كاهش مرغوبيت و بازپسندي ميوه ميگردد زیرا پوست ميوه هاي در معرض آفتاب شديد سوخته و سياه شده و ميوه اي بد شكل كم آب و بي كيفيت را بوجود مي آورد....
تركيدگي ميوه انار
بیماری‌ها

تركيدگي ميوه انار

تركيدگي ميوه انار تركيدگي ميوه انار مهمترين بيماري فيزيولوژيكي و خسارت زا در تمام مناطق اناركاري ايران و دنيا محسوب ميشود و بعد از كرم گلوگاه انار بيشترين خسارت را به باغداران وارد مي نمايد اين خسارت بعضا تا 40 درصد گزارش شده است.البته ميزان تركيدگي انار در سالهاي مختلف يكسان نبوده...
پوسيدگي و ترشيدگي انار
بیماری‌ها

پوسيدگي و ترشيدگي انار

پوسيدگي و ترشيدگي انار تاكنون نزديك به 85 عامل بيمارگر زنده و غير زنده انار از نقاط مختلف دنيا گزارش شده است. هر يك از اين عوامل در شرايط خاص ميتواند به درخت انار و يا ميوه آن خسارت وارد آورند. پوسيدگي طوقه و ريشه و پوسيدگي و ترشيدگي انار...
نماتد مولد غده ريشه درختان انار
بیماری‌ها

نماتد مولد غده ريشه درختان انار

نماتد مولد غده ريشه درختان انار انار يكي از گياهان حساس نسبت به گونه هاي مختلف نماتد مولد غده ريشه درختان انار يا همان .Meloidogyne spp ميباشد. بافت سبك تا نيمه سبك خاك هاي اكثر باغات انار نيز از عوامل تشديد كننده خسارت اين نماتد مي باشد. بنابراين با وجود...
نماتدها
بیماری‌ها

نماتدها

نماتدها نماتدها به گروهي از جانوران پرسلولي و كرمي يا نخي شكل گفته مي‌شود كه داراي ساختمان غير بندبند هستند و در يك يا دو انتها ممكن است باريكتر شده باشند. نماتدها از بي‌مهرگان هستند و در يك انتهاي بدن سر و در انتهاي ديگر دُم قرار دارد. نماتدها رشته...
نماتد مولد غده
بیماری‌ها

نماتد مولد غده مولد زخم ریشه و نماتد کوتاه و کلفتی ریشه در سیب زمینی

نماتد مولد غده مولد زخم ریشه نماتد مولد غده مولد زخم ریشه و نماتد کوتاه و کلفتی ریشه در سیب زمینی نماتد مولد غده: Meloidogyne javanica نماتد زخم ریشه: Paratylenchoides ritteri, P. neglectus نماتد کلفتی ریشه: Paratrichodorus sp. نماتدهای پارازیت گیاهی کرم های گرد میکروسکوپی هستند که اغلب آنها روی...
رسیدن لکه دار
بیماری‌ها

رسیدن لکه دار

رسیدن لکه دار Blotchy Ripening در عارضه رسیدن لکه دار  بخشی از میوه به علت عدم تلقیح مناسب به خوبی نمی رسد. آب و هوای سرد باعث شیـوع این عارضه مـی شود و کـمبود آب یا مـقدار زیاده از حد آن نیز باعـث تشـدید ان می گردد. علائم به شکل لکه...
ترک های رشد
بیماری‌ها

ترک های رشد

ترک های رشد ترک های رشد Growth Cracks در گیاه گوجه فرنگی دو نوع ترک رشدی دیده می شود : متحدالمرکز شعاعی ترکهای رشدی متحدالمرکز باعث بوجود آمدن ترکهای دایره ای شکل در انتهای میوه می شوند ولی ترکهای شعاعی از انتها به طرف خارج گسترش می یابند. این عارضه...
آفتاب سوختگی Sunscald
بیماری‌ها

آفتاب سوختگی Sunscald

آفتاب سوختگی Sunscald علائم آفتاب سوختگی Sunscald ابتدا روی گوجه فرنگی های کال دیده می شود. این علائم به صورت بروز نواحی سفید یا برنزه روشن روی میوه هایی است که در معرض آفتاب قرار گرفته اند. نواحی تغیییر رنگ یافته چروک خورده و فرورفته اند و اغلب با یک...
لیت بلایت
بیماری‌ها

لیت بلایت

لیت بلایت بیماری لیت بلایت توسط پاتوژن Phytophtora infestance ایجاد می شود برگهای آلوده نـشان دهنده زخم های نامـنظمی مـی باشـند که در ابتدا به صـورت لکه های آب سـوخـته بوده و سپـس به صـورت لکه های نـکروتیک تیره در می آیند که به سـرعت منطقه وسـیعی را می پـوشانـند. در آب...
لکه باکتریایی
بیماری‌ها

لکه باکتریایی

لکه باکتریایی لکه باکتریایی (Bacteria Spot) نقاط مدور آبسوخته تا قطر 3 میلی متر روی برگ و کاسبرگ دیده میشود که در آخر قهوه ای می شوند. آلودگی روی مـیوه ها با لکه های برجسته کوچک دایره ای شکل آغاز می شود و لکه ها تا قطر 3 میلی متر...
آنتراکنوز میوه
بیماری‌ها

آنتراکنوز میوه

آنتراکنوز میوه بیـماری آنتراکنوز میوه زمانی می تواند روی دهد که میـوه ها هـنوز سبز هستند اما علائم بیماری زمانی ظهور میابد که رنگ میوه ها تـغییر کرده و میـوه ها شـروع به رسـیدن مـی کنند. زخم های میوه دایره شکل و اندکی فرورفته می باشند (مانند اینکه شخصی با انگشت...
ارلی بلایت
بیماری‌ها

ارلی بلایت

ارلی بلایت  بیماری ارلی بلایت شبیه به بادزدگی سپتوریایی میباشد با این تفاوت که پاتوژن آن قارچ آلترناریا می باشد. این بیماری نیز از برگهای پایینی آغاز مـی شود و می تواند موجب ریختن تمام برگهای گیاه گردد. زخم ها روی برگ در این بیماری نسبت به بادزدگی سپتوریایی بی شکل تر،...
نماتد سيست سيب زميني
بیماری‌ها

نماتد سيست سيب زميني

نماتد سيست سيب زميني Globodera rostochiensis نماتد طلايي ، نماتد سيست سيب زميني ريخت شناسي و تشريح ماده نماتد سيست سيب زميني : ماده هاي Globodera rostochinsis كيسه هایي تشكيل مي دهند ، كه بدنهاي نماتدهاي ماده مرده است كه از تخمها حفاظت مي كند . بدن گرد ، كروي...
پوسیدگی حلقوی
بیماری‌ها

پوسیدگی حلقوی

پوسیدگی حلقوی عامل پوسیدگی حلقوی Ring Rot : Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus ازبیماری های مهم نواحی معتدل است. درصورت کشت بذور آلوده نواحی معتدل درنواحی گرمسیری، این بیماری درنواحی گرمسیری نیزگسترش می یابد و ممکن است با بیماری پوسیدگی قهوه ای اشتباه گردد. علائم : علائم معمولا در اواسط یا اواخر...
ساق سیاه و پوسیدگی نرم
بیماری‌ها

ساق سیاه و پوسیدگی نرم

ساق سیاه و پوسیدگی نرم عامل ساق سیاه و پوسیدگی نرم Blackleg and Soft Rot : Erwinia spp این بیماری بویژه در اقلیم های مرطوب، بسیارگسترش دارد. باکتری Erwinia carotovora ssp . carotovora معمولا درنواحی گرم , باکتری E.C.ssp.atroseptica درنواحی خنک و باکتری E.chrysanthemi نیزفقط درنواحی بسیار گرم یافت شده وگسترش...
ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی
بیماری‌ها

ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی

ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی عامل بیماری ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی : عامل بیماری، ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی (PLRV) می باشد. ویروس عامل بیماری توسط شته ها، پیوند و غده های آلوده انتقال می یابد ولی توسط شیره گیاهان آلوده و ادوات کشاورزی قابل انتقال نمی باشد. علائم...
ویروس Y سیب زمینی
بیماری‌ها

ویروس Y سیب زمینی

ویروس Y سیب زمینی عامل این بیماری ویروس Y سیب زمینی (PVY) می باشد. عامل بیماری توسط شته ها انتقال می یابد. این ویروس به آسانی توسط شیره گیاهان آلوده و ادوات کشاورزی آلوده نیز منتقل می شود. علائم بیماری: دامنه انتشار این ویروس در ایران بیشتر از سایر ویروسهای...
پوسیدگی نرم سیب زمینی
بیماری‌ها

پوسیدگی نرم سیب زمینی

پوسیدگی نرم سیب زمینی عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی : عامل بیماری باکتری Pectobacterium carotovorum می باشد. باکتری عامل بیماری در غده های آلوده سیب زمینی باقی مانده در انبار و خاک زمستان گذرانی می کند. علائم بیماری: علائم این بیماری در اندامهای هوایی به صورت کوتولگی، پژمردگی و...
مطالب قدیمی تر