مدرسه در مزرعه (F.F.S)

The Farmer Field School مفهوم مدرسه در مزرعه در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، اولین بار از کشور اندونزی شروع شد. زمانی که استفاده از سموم شیمیایی آفت کش به طور معمول در محصول برنج به عنوان مهمترین محصول غذایی این کشور مورد استفاده قرار گرفت، موجب بروز مشکلات جدید در شالیزارها و از بین رفتن دشمنان طبیعی آفات و طغیان آفت خطرناک زنجره‌ی قهوه‌ای گردید و تولید برنج به مخاطره افتاد.