بیماری جاروک لیموترش
بیماری‌ها

بیماری جاروک لیموترش

بیماری جاروک لیموترش (جادوی جاروگر) تاریخچه بیماری جاروک لیموترش این بیماری برای نخستین بار در سال ۱۳۶۵ در عمان و سپس در سال ۱۳۶۸ در امارات متحده عربی مشاهده شد. مطالعات اولیه در این کشورها نشان می‌دهد که عامل بیماری به وسیله حشرات (مانند زنجرک‌ها) به لیموترش انتقال یافته است....
آفتاب سوختگي
بیماری‌ها

آفتاب سوختگي ميوه و درخت انار

آفتاب سوختگي آفتاب سوختگي ميوه و تنه انار از ديگر بيماريهاي غيرپاتوژنيك انار محسوب ميشود. اين عارضه باعث كاهش مرغوبيت و بازپسندي ميوه ميگردد زیرا پوست ميوه هاي در معرض آفتاب شديد سوخته و سياه شده و ميوه اي بد شكل كم آب و بي كيفيت را بوجود مي آورد....
تركيدگي ميوه انار
بیماری‌ها

تركيدگي ميوه انار

تركيدگي ميوه انار تركيدگي ميوه انار مهمترين بيماري فيزيولوژيكي و خسارت زا در تمام مناطق اناركاري ايران و دنيا محسوب ميشود و بعد از كرم گلوگاه انار بيشترين خسارت را به باغداران وارد مي نمايد اين خسارت بعضا تا 40 درصد گزارش شده است.البته ميزان تركيدگي انار در سالهاي مختلف يكسان نبوده...
پوسيدگي و ترشيدگي انار
بیماری‌ها

پوسيدگي و ترشيدگي انار

پوسيدگي و ترشيدگي انار تاكنون نزديك به 85 عامل بيمارگر زنده و غير زنده انار از نقاط مختلف دنيا گزارش شده است. هر يك از اين عوامل در شرايط خاص ميتواند به درخت انار و يا ميوه آن خسارت وارد آورند. پوسيدگي طوقه و ريشه و پوسيدگي و ترشيدگي انار...
نماتد مولد غده ريشه درختان انار
بیماری‌ها

نماتد مولد غده ريشه درختان انار

نماتد مولد غده ريشه درختان انار انار يكي از گياهان حساس نسبت به گونه هاي مختلف نماتد مولد غده ريشه درختان انار يا همان .Meloidogyne spp ميباشد. بافت سبك تا نيمه سبك خاك هاي اكثر باغات انار نيز از عوامل تشديد كننده خسارت اين نماتد مي باشد. بنابراين با وجود...
نماتدها
بیماری‌ها

نماتدها

نماتدها نماتدها به گروهي از جانوران پرسلولي و كرمي يا نخي شكل گفته مي‌شود كه داراي ساختمان غير بندبند هستند و در يك يا دو انتها ممكن است باريكتر شده باشند. نماتدها از بي‌مهرگان هستند و در يك انتهاي بدن سر و در انتهاي ديگر دُم قرار دارد. نماتدها رشته...
نماتد مولد غده
بیماری‌ها

نماتد مولد غده مولد زخم ریشه و نماتد کوتاه و کلفتی ریشه در سیب زمینی

نماتد مولد غده مولد زخم ریشه نماتد مولد غده مولد زخم ریشه و نماتد کوتاه و کلفتی ریشه در سیب زمینی نماتد مولد غده: Meloidogyne javanica نماتد زخم ریشه: Paratylenchoides ritteri, P. neglectus نماتد کلفتی ریشه: Paratrichodorus sp. نماتدهای پارازیت گیاهی کرم های گرد میکروسکوپی هستند که اغلب آنها روی...
رسیدن لکه دار
بیماری‌ها

رسیدن لکه دار

رسیدن لکه دار Blotchy Ripening در عارضه رسیدن لکه دار  بخشی از میوه به علت عدم تلقیح مناسب به خوبی نمی رسد. آب و هوای سرد باعث شیـوع این عارضه مـی شود و کـمبود آب یا مـقدار زیاده از حد آن نیز باعـث تشـدید ان می گردد. علائم به شکل لکه...
ترک های رشد
بیماری‌ها

ترک های رشد

ترک های رشد ترک های رشد Growth Cracks در گیاه گوجه فرنگی دو نوع ترک رشدی دیده می شود : متحدالمرکز شعاعی ترکهای رشدی متحدالمرکز باعث بوجود آمدن ترکهای دایره ای شکل در انتهای میوه می شوند ولی ترکهای شعاعی از انتها به طرف خارج گسترش می یابند. این عارضه...
آفتاب سوختگی Sunscald
بیماری‌ها

آفتاب سوختگی Suns cald

آفتاب سوختگی Sun scald علائم آفتاب سوختگی Sunscald ابتدا روی گوجه فرنگی های کال دیده می شود. این علائم به صورت بروز نواحی سفید یا برنزه روشن روی میوه هایی است که در معرض آفتاب قرار گرفته اند. نواحی تغیییر رنگ یافته چروک خورده و فرورفته اند و اغلب با...
مطالب قدیمی تر