آیفوام IFOAM چیست؟

آیفوام IFOAM

آیفوام IFOAM چیست؟

آیفوام IFOAM چیست؟

آیفوام IFOAM یا اتحادیه‌ی جهانی جنبش‌های کشاورزی ارگانیک، نماینده و متحدکننده‌ی جنبش‌های کشاورزی ارگانیک در سطح جهان به‌شمار می‌رود. آیفوام دارای ۷۰۰ سازمان عضو در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا بوده و مهمترین وظیفه‌ی آن هماهنگ‌کردن جنبش بین‌المللی ارگانیک است. آیفوام یک اتحادیه‌ی مردمی است که تمام تصمیمات بنیادی در مجمع عمومی آن گرفته می‌شود، جایی که هیأت‌مدیره‌ی جهانی آن نیز انتخاب می‌گردد.

اعضا با توجه به مناطق جغرافیایی یا بخش‌های مورد علاقه سازماندهی می‌شوند. فعالیت‌های اتحادیه در قالب کمیته‌های مختلف (مثل کمیته‌ی استانداردآیفوام)، گروه‌های کاری و نیروهای موظف انجام می‌گیرد.

آیفوام به‌عنوان اتحادیه‌ی جنبش‌های ارگانیک به سازمان‌ها، مؤسسات، تجار و دیگر بخش‌های فعال در عرصه‌ی ارگانیک عضویت وابسته می‌دهد و افراد حقیقی می‌توانند به‌عنوان حامی به آیفوام بپیوندند.

 

درج شده در: تعاریف و استانداردها
برچسب ها: , , , ,