مدرسه در مزرعه

مدرسه در مزرعه

مدرسه در مزرعه

مدرسه در مزرعه (F.F.S)

The Farmer Field School مفهوم مدرسه در مزرعه در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، اولین بار از کشور اندونزی شروع شد. زمانی که استفاده از سموم شیمیایی آفت کش به طور معمول در محصول برنج به عنوان مهمترین محصول غذایی این کشور مورد استفاده قرار گرفت، موجب بروز مشکلات جدید در شالیزارها و از بین رفتن دشمنان طبیعی آفات و طغیان آفت خطرناک زنجره‌ی قهوه‌ای گردید و تولید برنج به مخاطره افتاد.

در چنین وضعیتی، نتایج تحقیقات به دولت اندونزی نشان داد که مصرف بیش از حد سموم شیمیایی آفت‌کش مهمترین عامل در به وجود آمدن این وضعیت شده و لازم است تا مدیریت تلفیقی آفات برای بهبود وضعیت به کارگرفته شود. دولت اندونزی اقداماتی را به عمل آورد تا مدیریت تلفیقی آفات را توسعه دهد. این اقدامات شامل حذف یارانه‌ی سموم، ممنوعیت تعداد ۵۶ نوع آفت‌کش مورد استفاده برای بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات بود.

چند سال بعد، کشورهای زیادی در قاره آسیا رویکرد مدرسه در مزرعه را برای محصول برنج و سایر محصولات تطبیق دادند. سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد برای انجام این اقدام حمایت خود را شروع کرد. نتایج به حدی موفقیت آمیز بود که در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، رویکرد مدرسه در مزرعه توسط کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی به کار گرفته شد.

در F.F.S سه عامل اصلی وجود دارد که نظارت می‌کند: مزرعه در اینجا به صورت یک آموزشگاه (مدرسه) است که کشاورز با انجام تحقیقات و کنکاش در آن به نتایجی برسد. بنابراین سه عامل اصلی شامل کشاورز، مرزعه و تحقیقات می‌باشند.

این نتایج می‌تواند در زمینه‌های مختلف؛ آفات و بیماری‌های کشاورزی، نور، علف های هرز و … باشد.

اصول مدیریت تلفیقی آفات و برنامه‌ی مستمر ملاقات در F.F.S :

  1. حفظ سلامت محصول
  2. مشاهده و نظارت مستمر
  3. حفاظت از دشمنان طبیعی آفات
  4. کسب مهارت توسط کشاورزان به عنوان تصمیم گیرندگان در مزارع خودشان
  5. تجزیه و تحلیل کشت بوم زراعی

پنج اصل اساسی در شیوه‌ی مدرسه در مزرعه:

  • رشد سالم گیاه
  • مشاهده ی هفتگی بر محصولات
  • حفظ عوامل مفید
  • ماهر شدن کشاورزان در مدیریت مزرعه خود
  • کار گروهی و مشارکت در تبادل
درج شده در: تعاریف و استانداردها
برچسب ها: , , , , ,