UA-123158002-1

عضویت در زنجیره تولید و تامین (توت)

توجه:  

کلیه اشخاص حقیقی اعم از: تولیدکنندگان، بازرگانان، اساتید و صاحب نظران، دانشجویان و علاقه مندان عرصه ی کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی و سایر رشته های وابسته

کلیه شرکت ها و سازمان های حقیقی و حقوقی با زمینه فعالیت های مرتبط با کشاورزی، دامپروری و بازرگانی

می توانند در مسیر پیمودن راه سلامتی با ما و دیگران دوستانشان همراه شوند.


آخرین اخبار گوکرن