UA-123158002-1

دوازدهمین سالگرد تأسیس شرکت گوکرن
20 شهریور ماه 99 مصادف با دوازدهمین سا

دوازدهمین سالگرد تأسیس شرکت گوکرن

سم آفلاتوکسین
سم آفلاتوکسین آفلاتوکسین ها یک خطر جدی برای

سم آفلاتوکسین

گزارش تصویری بازدید همکاران از مزارع گوکرن

در هفته ای که گذشت (پنج شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹) با همکاران ارجمند

گزارش تصویری بازدید همکاران از مزارع گوکرن

کشاورزی ارگانیک و ارتباط آن با سلامت انسان
غذا یکی از مهمترین نیازهای فیزیولوژی انسان می باشد. بسیاری از پژوهش ها حاکی از آن است که سیستم

کشاورزی ارگانیک و ارتباط آن با سلامت انسان


آخرین اخبار گوکرن

مرکز ارگانیک گوکرن