پرینت

 سیرینول

 

www.organiccenter.ir sirinil.s

 

(حشره کش حاوی عصاره فرآوری شده سیر)

موارد کاربرد :

سیرینول (sirinol) یک حشره کش تماسی حاوی عصاره روغنی سیر است که در آزمایشات انجام گرفته ، کارآئی بالای خود را در مبارزه با سفیدبالک ها ( مگس سفید) در گلخانه های گیاهان زینتی و سبزی و صیفی ، بدون به جای گذاردن اثر سمی ، به اثبات رسانیده است

سیرینول همچنین در کنترل مینوز ، شپشک ها ، تریپس ، زنجرک ها و کنه ها در گلخانه ها و باغات موثر می باشد .

امتیازات :

در غلظت توصیه شده ، برای پستانداران و سایر موجودات غیر هدف ، از جمله زنبور عسل بدون زیان است .

پس از نابودی آفات ، از خود اثر سمی بجای نمی گذارد و بنابر این ، به ویژه برای مبارزه با حشرات خسارت زا بر روی  محصولات کشاورزی که  مصرف خوراکی دارند (صیفی ، سبزی ، میوه ، گیاهان داروئی ، قارچ های خوراکی ، دانه های روغنی و . . . ) بسیار مناسب است .

چون اثر آن بر روی حشرات فیزیکی است و با اختلال در  سیستم تنفسی موجب مرگ آنها میشود ، بنابراین بر خلاف سموم شیمیائی ، موجب بروز مقاومت در حشرات نمی گردد .

میزان و روش مصرف :

میزان مصرف سیرینول 2 تا 5/2 در هزار می باشد که در صورت لزوم هر سه تا چهار روز یکبار ( حداکثر 3 بار متوالی ) بر روی بوته های آفت زده اسپری

می شود .

سیرینول یک حشره کش تماسی است , این بدین معنی است  که محلول باید مستقیما به نقاط تجمع آفات ( پشت یا روی برگ ها , سرشاخه ها و …) برخورد نموده و بدن آفات کاملا به آن آغشته شود .