پرینت

www.organiccenter.ir.btt

 

یکی از موارد کنترل بیولوژیکی استفاده از باکتری Bacillus thuringiensis می باشد که امروزه در تولید بیش از 90 در صد آفت‌کش های میکروبی و تعداد زیادی از گیاهان تراریخته ( Bt-crops) مقاوم به حشرات کاربرد دارد .
گونه‌های Bacillus lentimorbus و Bacillus papillae نیز از باکتری‌های مهم جنس Bacillus بوده که حشره‌کش حاوی این دو گونه باکتری به عنوان اولین عامل میکروبی ثبت شده در سال 1948 میلادی در آمریکای شمالی برای کنترل لارو سوسک ژاپنی در زمین‌های چمن به بازار عرضه شد.
حشره‌کش‌های باکتریایی برخلاف حشره‌کش‌های شیمیایی بسیار انتخابی عمل کرده و به جز حشره مورد نظر، برای موجودات غیر هدف و از جمله انسان بدون زیان هستند.
باکتری Bt یک سم گوارشی است که باید به وسیله حشره خورده شود. این باکتری به شکل خالص خود به صورت پودر به رنگ قهوه‌ای تیره یا گرانول‌های نارنجی متمایل به قرمز حاوی اسپورها یا کریستال‌های پروتئینی سمی است.