پرینت

 

به نام خالق بی دریغ

 

کلینیک گیاه پزشکی گوکرن

 

استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی علاوه بر تولید محصول ناسالم و آلوده کردن محیط زیست (خاک ، آب ، هوا )، ضرر و زیان اقتصادی و جانی را نیز در پی خواهد داشت. با عنایت به این موضوع کلینیک گیاه پزشکی گوکرن در سال 1390 با حضور جمعی از کارشناسان گیاه پزشکی اقدام به ایجاد اولین کلینیک گیاه پزشکی بر پایه ی کشاورزی سالم و ارگانیک و ارائه و تجویز نهاده های طبیعی اعم از کود و سم با پایه های زیستی ، ارگانیک و بیولوژیک و یا کودهای شیمیایی کم خطر، همچنین وسایل و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی، ارائه خدمات تخصصی به کشاورزان و سایر متقاضیان نمودیم.

ضمن آشنایی کشاورزان و باغداران با نهاده های ارگانیک، بیولوژیک و یا کم خطر شیمیایی و همچنین استفاده ی بجا و مناسب از نهاده ها ، مقدمات لازم برای تولید محصولات ارگانیک و یا سالم بدون باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی را فراهم می سازیم. و با هدف کاهش ورود نهاده های شیمیایی و پرخطر به مزارع و باغات ، امید است کشاورز بتواند محصولاتی سالم تولید نماید و با همکاری هم بتوانیم سهمی هرچند ناچیز در جلوگیری از ورود سم بر سر سفره های عموم مردم داشته باشیم.

 

در همین راستا اهداف و خط و مش کلینیک گیاه پزشکی گوکرن را تدوین نمودیم و برای تحقق اهدافمان مصمم گام بر می داریم. 

 

 

 

علف هرز گیاهیست که فوایدش هنوز کشف نشده است....

 

" زمین پاک را از پدرانمان به ارث نبرده ایم ، بلکه از فرزندانمان به امانیت گرفته ایم! "