پرینت

 

در راستای آگاه سازی عموم مردم و کشاورزان با روش های صحیح مراقبتی ، بهینه سازی محصول تولیدی از لحاظ کیفیت، کمیت و سلامت ، همچنین

با هدف حفظ سلامت کشاورز و مصرف کننده اقدام به ارائه ی خدمات زیر با روشی نوین نمودیم:

  

• همکاری با تولیدکنندگان ، باغداران ، زارعین و سایر متقاضیان از طریق اعمال راهکارهای مدیریتی در حفاظت گیاهان در برابر آفات و بیماری ها ، تغذیه ی مناسب گیاهان ، دستیابی به عملکرد بالای محصول ، کاهش هزینه های تولید و ارائه کلیه خدمات مشاوره و فنی مهندسی به آن ها

• کارشناسی و نظارت بر مراحل کاشت ، داشت ، برداشت

• تجویز نسخه جهت رفع کمبود ، مبارزه با آفات و بیماری ها ، تقویت ، افزایش عملکرد و ...... گیاهان و درختان

• آموزش به کشاورزان و باغداران در جهت آشنایی با نهاده های های ارگانیک، بیولوژیک و یا کم خطر شیمیایی و همچنین مقدار مناسب و زمان دقیق استفاده از آنها

• بازدید از مزارع ، باغات و گیاهان و باغچه های خانگی در جهت رفع مشکلات گیاهان و بهبود وضعیت رشدی گیاه و ارائه خدمات

• اجرای کلیه عملیات بهداشتی و زمستانه باغات تحت نظر متخصصین و کارشناسان مجرب به همراه ارائه خدمات، مشاوره و نظارت

• مشاوره و ارائه خدمات در جهت حفظ و تقویت گیاهان آپارتمانی ، باغچه های منازل ، باغات ، مزارع ، مراتع و مبارزه با آفات و بیماری ها به وسیله ی نهاده های ارگانیک، بیولوژیک و شیمیایی

• انجام عملیات پیشگیری کننده از خسارت آفات و بیماری ها و ارائه مشاوره در این زمینه

• برگزاری دوره های آموزشی برای کشاورزان ، باغداران و کارشناسان و یا عموم مردم

• عرضه انواع بذر ، نشاء ، نهال های میوه و زینتی و بسترهای کشت مناسب به همراه کودهای تقویتی

• عرضه سموم و کودهای کم خطر، ارگانیک و بیولوژیک و وسایل کنترل غیر شیمیایی

• انجام کلیه خدمات هرس ، شخم ، کوددهی ، مشاوره ی تغذیه مناسب ، آموزش صحیح مبارزه با آفات و بیماری های درختان منازل و باغات

• طراحی باغچه و باغ های خانگی ، گلخانه ، بام و دیوار سبز ، فضای سبز در منازل

• اجرای سیستم های آبیاری

 

 

مایه ی فخر و مباهات است که بتوانیم خدمات خود را به نحوی ارزنده ، شایسته و مطلوب، آنچنان که موجبات رضاتمندی متقضیان و کشاورزان ارجمند فراهم گردد ارائه دهیم.


امید است که بتوانیم از این طریق قدمی در جهت اعتلای کیفیت تغذیه ، بهبود عملکرد کشاورزان و کاهش مصرف نهاده های شمیایی برداریم.