عضویت در انجمن

تولیدکنندگان، بازرگانان، اساتید، دانشجویان و علاقه مندان عرصه ی کشاورزی ارگانیک، شما می توانید با ثبت اطلاعات خود در این بخش به جمع  رهروان مسیر سلامتی و حفظ پایداری محیط زیست بپیوندید.

استان ها

در پی اهداف ترویجی انجمن اقدام به اشاعه و برقراری همکاری دو جانبه با همگامان راه کشاورزی ارگانیک در سراسر کشور نمودیم.

درخواست همکاری

همکاران، صاحب نظران و فعالان عرصه ی کشاورزی سالم و  ارگانیک در اقصی نقاط کشور، در این قسمت می توانید اطلاعات و درخواست خود را جهت برقراری همکاری ثبت نمایید.

همکاری انجمن گوکرن با تولید کنندگان شهرستان های استان خوزستان در راستای تولید محصولات سالم و ارگانیک

 

کارگروه آموزش و ترویج انجمن گوکرن روز چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 تیرماه 94 از توابع شهرستان ایذه بازدید به‌عمل آوردند. از جمله محصولات زراعی منطقه می توان به عدس، ماش، جو دیم و محصولات باغی نظیر گردو، سیب، انار، انگور، هلو، بادام، آلو سیاه و قرمز، همچنین محصولات دامی و عسل اشاره نمود.
در این سفر، کارشناس گیاهپزشک گوکرن در مورد آفات و بیماری‌های منطقه و راه‌های مبارزه و مدیریت صحیح آفات، شامل پیشگیری و روش‌های کنترل مکانیکی، اکولوژیکی، بیولوژیکی آموزش‌ها و توصیه هایی را به کشاورزان ارائه داد. 

کارشناسان گوکرن اقدام به آموزش (روش‌های صحیح آبیاری، اصول باغبانی و ...) کشاورزان منطقه بر اساس معیارهای تولید و استانداردهای محصولات سالم و ارگانیک نمودند. همچنین پتانسیل‌های منطقه جهت تولید محصولات کشاورزی مختلف به صورت ارگانیک، سالم و گواهی‌شده مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس اعلام نظر کارشناسان: با توجه به اقلیم منطقه، شرایط تولید محصولات سالم و ارگانیک میسر و محیا می‌باشد.

در همین راستا برنامه ریزی هایی جهت ارائه خدمات بهینه و ساماندهی شده از سوی انجمن گوکرن به تولیدکنندگان مناطق مذکور پایه ریزی گشت.

 

www.organiccenter.ir-izeh 6

www.organiccenter.ir-izeh 2

www.organiccenter.ir-izeh 5

www.organiccenter.ir-izeh 3

www.organiccenter.ir-izeh 4

www.organiccenter.ir-izeh 7

 

 

خبرگزاری گوکرن

تابستان 94