عضویت در انجمن

تولیدکنندگان، بازرگانان، اساتید، دانشجویان و علاقه مندان عرصه ی کشاورزی ارگانیک، شما می توانید با ثبت اطلاعات خود در این بخش به جمع  رهروان مسیر سلامتی و حفظ پایداری محیط زیست بپیوندید.

استان ها

در پی اهداف ترویجی انجمن اقدام به اشاعه و برقراری همکاری دو جانبه با همگامان راه کشاورزی ارگانیک در سراسر کشور نمودیم.

درخواست همکاری

همکاران، صاحب نظران و فعالان عرصه ی کشاورزی سالم و  ارگانیک در اقصی نقاط کشور، در این قسمت می توانید اطلاعات و درخواست خود را جهت برقراری همکاری ثبت نمایید.

برنامه‌ی اجرایی توسعه‌ی ارگانیک ایران

www.organiccenter.ir. tose organic

 

برنامه‌ی اجرایی توسعه‌ی کشاورزی ارگانیک شامل دو بخش عملیاتی است:

1- استقرار نظام گواهی محصولات کشاورزی شامل:
تدوین استانداردها و مقررات (استانداردهای فرآیند، استانداردهای محصولی، استانداردهای برچسب‌گذاری و ...)، نظام بازرسی و برچسب‌گذاری که توسط یک مرجع علمی و حقوقی بی‌طرف (مثلاً مؤسسه‌ی استاندارد) صورت می‌گیرد.

2- اجراء، ترویج و توسعه‌ی کشاورزی ارگانیک به‌صورت عملیاتی:
این کار از طریق ایجاد واحدهای مزرعه‌ای توانمندسازی کشاورزان تحت عنوان مدارس مزرعه‌ای کشاورزان صورت می‌گیرد. این واحدها، براساس عوامل محیطی و براساس ویژگی‌های خاص هرمنطقه طراحی می‌شوند.

شکل خاصی از مکانیسم تحقیق-ترویج در قالب نظام کلی تحقیق-توسعه، در این واحدها پیاده می‌شود.
در این سیستم، کشاورزان با یادگیری حاصل از عمل بذر تا بذر در شناخت و تجزیه و تحلیل کشت‌بوم زراعی ماهر شده و بر اساس این مهارت کسب‌شده فرآیند مدیریت جامع مزرعه را براساس دستورالعمل‌های فنی ارگانیک با شاخص تغذیه و حاصلخیزی بر مبنای رابطه پایدار آب- خاک- گیاه و مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول (IPM) را طی یک دوره‌ی گذر یک الی سه‌ساله آموزش و اجراء می‌کنند. نتیجه ظرفیت‌سازی انجام شده در این واحدها، تصمیم‌گیری پایدار و بدون ریسک کشاورزان برای اقدام مناسب در مدیریت مزرعه‌ی خود بر‌اساس کشاورزی ارگانیک می‌باشد. گروه‌های آموزش‌دیده در هر منطقه در قالب تشکل‌های محلی سامان‌دهی‌شده پیگیری خواهدشد. این برنامه در قالب نظام جامع پژوهش مزرعه‌ای باعث می‌شود که نیازها توسط بهره‌برداران تعیین و پس از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی توسط خود آن‌ها بسیاری از دخالت‌های اداری در تولید محصولات کاهش یافته و کشاورز با دانش وسیع و متکی بر تجربیات بومی خود مشکلات را حل کرده و کارشناس مزرعه‌ی خود باشد. این راهبرد در قالب سند ملی ارگانیک ایران در 400 صفحه تدوین شده است.

 

خبرگزاری گوکرن