عضویت در انجمن

تولیدکنندگان، بازرگانان، اساتید، دانشجویان و علاقه مندان عرصه ی کشاورزی ارگانیک، شما می توانید با ثبت اطلاعات خود در این بخش به جمع  رهروان مسیر سلامتی و حفظ پایداری محیط زیست بپیوندید.

استان ها

در پی اهداف ترویجی انجمن اقدام به اشاعه و برقراری همکاری دو جانبه با همگامان راه کشاورزی ارگانیک در سراسر کشور نمودیم.

درخواست همکاری

همکاران، صاحب نظران و فعالان عرصه ی کشاورزی سالم و  ارگانیک در اقصی نقاط کشور، در این قسمت می توانید اطلاعات و درخواست خود را جهت برقراری همکاری ثبت نمایید.

توسعه پایدار روستایی

راهبرد معیشت پایدار خانوار روستایی و عشایری در فرآیند توسعه‌ی پایدار

 

www.organiccrops.ir    www.organiccrops.ir 2  

باتوجه به شتاب فزاینده جمعیت در جهان و نگرانی‌های ناشی ازآن، توسعه پایدار روستایی و جوامع محلی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نظیر کشور ما که حجم وسیعی از ارکان و منابع توسعه در بیش از 80000 روستا قرار گرفته به عنوان یک مساله مهم دولت‌ها تلقی می‌گردد. مناسب و مکفی نبودن نظام‌های سنتی در پاسخگویی به تقاضای روزافزون جمعیت از یک طرف و بحران‌های ناشی از عدم انطباق تئوری‌ها و سیستم‌های متعارف توسعه با ارکان و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی روستایی و محلی به ویژه بعد از انقلاب سبز سبب شده که نظام توسعه پایدار روستایی همواره در یک کلاف سر درگم و خارج از یک راهبرد و سیستم جامع غرق بوده و شاهد ایجاد مشکلات کلان و حتی بحران در توسعه روستاه‌ها و با نام توسعه روستایی باشیم. نظام‌ها و برنامه‌هایی که با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان، اثرات مخرب آن‌ها در ساختارهای روستایی بیش از نتایج و دستاوردهای آن می‌باشد. 

توسعه پایدار روستایی شامل مجموعه عوامل و شاخص‌ها در فرآیند توسعه پایدار و بهبود زندگی مردم در روستاست. در تعریف سلامت و توسعه پایدار روستا علاوه بر رشد شاخص اقتصادی یا اجتماعی، ارزیابی نوینی شامل سیاست‌ها و شاخص‌های توسعه پایدار و محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. این شاخص‌ها ابزاری قوی برای ارزیابی میزان سرمایه گذاری دولت‌ها در افق بلند مدت برای بهینه سازی الگوهای مصرف، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، بهبود وضعیت بهداشتی و سلامتی است. بر این اساس و با توجه به ضرورت، اهمیت و اثربخشی توسعه روستایی در توسعه کلان کشور، در این مقاله با تکیه بر مطالعات، پژوهش‌ها و تجربیات عملیاتی حاصل از 5 سال فعالیت متمرکز در قالب اجرای راهبردهای عملیاتی کشاورزی پایدار در روستاها و جوامع محلی ایران در قالب پروژه‌های مشترک و برنامه‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی در بیش از 22 استان و بیش از 150 منطقه عملیاتی، سعی شده است که الگو و راهبرد عملیاتی توسعه پایدار روستایی در کشور با تکیه بر ویژگی‌ها و شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایران تعریف و ارائه شود. در این راهبرد، تحلیل ارکان اصلی توسعه پایدار روستایی با تاکید بر توسعه پایدار کشاورزی و بنابر ویژگی‌های خاص کشور صورت گرفته و با تعریف و تحلیل این ارکان، مسیر مدیریت سیستماتیک توسعه در روستا مشخص و با تاکید بر مشارکت و ظرفیت سازی جوامع و شبکه‌های محلی، فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی مشخص، ارائه می‌شوند.

 

خبرگزاری گوکرن