پرینت

کارگروه زراعت


فعاليت كارگروه زراعت در راستاي آموزش کشاورزان و کارشناسان، تولید، عرضه و تضمين سلامت و كيفيت محصولات زراعی سالم و ارگانيك برنامه ريزي شده است. در کشاورزی ارگانیک ، بدون استفاده از کودهای شیمیایی و در عوض استفاده از کودهای طبیعی تولید شده در مزرعه مثل کمپوست ، کود حیوانی ، کود سبز و نیز رعایت تناوب زراعی و شخم دقیق خاک ، عدم استفاده از علف‌کش‌ها و به جای آن کنترل مکانیکی یا حرارتی و کاربرد مالچ و محصولات پوششی، عدم استفاده از آفتکش‌های شیمیایی مصنوعی و به جای آن فراهم آوری شرایط مناسب با محل کاشت، استفاده از واریته‌های مقاوم و نیز استفاده از سمومی با منشأ طبیعی و معدنی به اهداف خود می‌رسیم و در رابطه با تولید محصولات مهم و استراتژیک نظیر گندم، برنج، سیب زمینی، پیاز و... فعالیت‌ها و نظارت‌هایی صورت گرفته است. به علاوه سعي خواهد شد اطلاعات تكميلي در زمينه‌ی محصول توليدي و اثرات سلامت بخشي آن‌ها با هدف افزايش آگاهي و اطمينان مصرف كنندگان ارائه شود. این کارگروه تلاش می‌کند با كسب دانش و اطلاعات كافي در زمينه‌ی توليدات زراعی سالم، نقش نظارت بر توليد كنندگان وکشاورزان را ایفا کند. تا بتواند سهم بسزايي را در سلامت جامعه و عرضه‌ی محصولات سالم و عاري از مواد مضر داشته باشد.