پرینت

 

کارگروه علوم دامی


همان‌طور كه مي‌دانيم بخش اعظمي از تغذيه‌ی انسان را مواد پروتئيني به خصوص گوشت و تخم مرغ تشكيل می‌دهد. علاوه بر اين، امروزه شير به عنوان يك منبع غني از مواد مغذي چون كلسيم و انواع ويتامينها مصرف گسترده‌اي در بين جوامع انساني دارد.

برخي پرورش دهندگان يا از روي بي اطلاعي يا به دليل منافع اقتصادي رو به مصرف گسترده‌ی آنتي بيوتيك‌ها و داروهاي مختلف آورده‌اند بدون اينكه توجهي به عوارض ناشي از اين مساله داشته باشند. علاوه بر اين برخي پرورش دهندگان از آنتي بيوتيك‌ها به عنوان عامل محرك رشد نيز استفاده مي‌نمايند. با پيشرفت روز افزون علم و افزايش آگاهي و فرهنگ عمومي و مشاهده‌ی عوارض مواد شيميايي و آنتي بيوتيكي محققان سعي در استفاده‌ی هرچه كمتر از اين مواد و جايگزين كردن مواد بيولوژيكي و بدون عوارض به جاي آن‌ها دارند.

كارگروه علوم دامي شركت آبگينه زنده رود تلاش مي‌كند با كسب دانش و اطلاعات تكميلي و كافي در زمينه‌ی توليدات دامي سالم و بيولوژيك بتواند نظارت صحيحي بر توليد اين مواد توسط توليدكنندگان و در آينده، توليد اين مواد به صورت مستقل داشته باشد تا بتواند سهم بسزايي را در سلامت جامعه و عرضه محصولات سالم و عاري از مواد مضر داشته باشد.